Ardteistiméireacht

Ón Vicipéid, an chiclipéid shaor.
Jump to navigation Jump to search
State Exams Commission.png

Scrúdú poiblí sinsearach dara leibhéal i bPoblacht na hÉireann is ea an Ardteistiméireacht, nó Scrúdú na hArdteistiméireachta. Bíonn sí á stiúradh ag Coimisiún na Scrúduithe Stáit[1].


Cláir[cuir in eagar | athraigh foinse]

Exams!!.JPG

Roghnaíonn an chuid is mó de scoláirí na hArdteistiméireachta an Ardteistiméireacht Bhunaithe[2]. Is clár 2 bhliain é an Ardteistiméireacht Bhunaithe. Tá réimse leathan ábhar ar fáil ann.

Déantar staidéar ar na hábhair go hiondúil ag gnáthleibhéal nó ardleibhéal. Is féidir staidéar a dhéanamh ar dhá ábhar (Matamaitic agus Gaeilge) ag bunleibhéal. Tá an bunleibhéal bunaithe ar riachtanais scoláirí a mbeadh deacracht acu leis an gnáthleibhéal nó ardleibhéal sna hábhair sin.

Go hiondúil déanann scoláirí staidéar ar 6 nó 7 ábhar sa tSraith Sinsearach. Caithfidh siad 5 ábhar ar a laghad, Gaeilge san áireamh a roghnú le haghaidh na Ardteistiméireachta Bunaithe.

Lár-Oifig Iontrála

Measúnacht agus scrúduithe[cuir in eagar | athraigh foinse]

Déantar an Ardteistiméireacht bhunaithe a mheasúnú le scrúdú scríofa ag deireadh an chláir 2 bhliain. Tá scrúduithe praiticiúla agus obair thionscadail i gceist in ábhair áirithe mar shampla Ealaíon, Staidéar Foirgníochta agus Innealtóireacht. Tá béaltrialacha ann sa Ghaeilge agus i dteangacha na Mór-Roinne. Tarlaíonn na scrúduithe praiticiúla agus na béaltrialacha i rith bliana deiridh an chláir.

Bíonn an scrúdú scríofa ann i Mí an Mheithimh gach bliain.

Gach bliain ar an dara Céadaoin de Lúnasa, bíonn na torthaí ar fad ar fáil ar-líne (examinations.ie[3]) ó uair an mheán-lae, ach i bpearsan ó na scoileanna ó 09.00 ar maidin.

Córas marcála le haghaidh grád scrúduithe[cuir in eagar | athraigh foinse]

Tá 8 ngrád ag an scála, an grád is airde ná Grád 1, agus an grád is ísle ná Grád 8.

Tagann an scála grádaithe nua de 8 bpointe in áit an scála 14 pointe ag Ardleibhéal agus Bunleibhéal araon.

Roinntear marcanna idir 100% go 30% i seacht rann gráid (1-7). Tá gach rann 10% leathan.

foghlaim de ghlanmheabhair

Oideolaíocht[cuir in eagar | athraigh foinse]

Cinneann an tAire Oideachais, a fhaigheann comhairle ón Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, an curaclam do scoileanna na hÉireann.

De réir taighde[4] ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, is ag brath ar an bhfoghlaim de ghlanmheabhair agus an tabhairt chun cuimhne a bhíonn daltaí na hArdteiste seachas a bheith ag réiteach fadhbanna as a stuaim féin. Mar sin, is beag tástáil a dhéantar i scrúdú na hArdteiste ar scileanna a bhaineann le réiteach fadhbanna, smaointeoireacht chriticiúil agus cruthaitheacht.

Ábhair scrúdaithe[cuir in eagar | athraigh foinse]

Cuireann an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta liosta ábhar Ardteistiméireachta ar fáil.

Féadfaidh mic léinn Ardteistiméireachta clár an Teastais Shóisearaigh sa Fhraincis, sa Spáinnis nó san Iodáilis mar chuid dá gcúrsa ceadaithe Sraithe Sinsearaí, má thairgeann an scoil an rogha sin.

Féach Freisin[cuir in eagar | athraigh foinse]

Tagairtí[cuir in eagar | athraigh foinse]

  1. https://www.examinations.ie/
  2. citizensinformation.ie. "An Ardteistiméireacht Bhunaithe". Dáta rochtana: 13 Lúnasa 2018.
  3. Examinations.ie. "[ttps://www.examinations.ie/?l=ir&mc=se&sc=sh Examinations.ie]". Dáta rochtana: 12 Lúnasa 2018.
  4. tuairisc.ie (2018). "An lámh in uachtar ag an bhfoghlaim de ghlanmheabhair ar an smaointeoireacht chriticiúil san Ardteist – taighde nua". Dáta rochtana: 14 Lúnasa 2018.