Cruinnithe Mullaigh an Domhain

Ón Vicipéid, an chiclipéid shaor.
Jump to navigation Jump to search
Náisiúin Aontaithe

Cruinnithe idirnáisiúnta faoin gcomhshaol. Tionóladh an chéad cheann i Rio de Janeiro na Brasaíle i 1992. Bhí beagnach gach ceann rialtais ar Domhan i láthair, ina measc taoiseach na tíre seo, agus pléadh gnéithe éagsúla de na fadhbanna bagracha comhshaoil. I measc na n-ábhar a pléadh bhí an iarmhairt cheaptha teasa san atmaisféar is an forthéamh domhanda, an poll sa chiseal ózóin san atmaisféar, astitim radaighníomhach, truailliú aeir is uisce le ceimiceáin thocsaineacha, leathadh na bhfásach de bharr an iomarca feirmeoireachta, dífhoraoisiú, díothú gnéithe plandaí is ainmhithe, an fás géaraithe i ndaonra an Domhain, agus a lán eile. Rinneadh comhaontuithe is fógraí go ndéanfaí bearta chun deireadh a chur le han-chuid de na míchleachtaí tionsclaíochta is iompair is bun leis na saghsanna truaillithe uile. Chomh maith leis na cruinnithe oifigiúla, tharla i bhfad níos mó taobhchruinnithe neamhoifigiúla ag eagrais dheonacha as tíortha ar fud an Domhain. Imeacht ollmhór ab ea é, aitheantas gur ceisteanna polaitiúla, eacnamaíochta, teicniúla iad na fadhbanna comhshaoil, ceisteanna uiledhomhanda, go deimhin, nach féidir tabhairt fúthu i gceart ach ar bhonn uiledhomhanda. Cinneadh go laghdófaí tiúchan na ngás san atmaisféar a chuireann leis an iarmhairt cheaptha teasa go dtí leibhéal na bliana 1990 faoin mbliain 2000. Tionóladh an dara cruinniú i gKyoto na Seapáine i 1997. An babhta sin, leagadh amach spriocanna do na príomhthíortha tionsclaíocha maidir le leibhéil astaithe gáis cheaptha teasa a bhainfeadh siad amach faoi 2012. Faoi 2008 bhí tiúchan na ngás seo méadaithe 6% ar fud an Domhain, agus bhí na Stáit Aontaithe amháin ag astú 10% níos mó fós ná i 1990. Níor éirigh ach leis an nGearmáin, an Rúis is an Bhreatain aon laghduithe a dhéanamh ar a sceitheadh. Anuas air sin, bhí na tíortha i mbéal forbartha, an tSín is an India go príomha, ag cur go mór lena sceitheadh. Bhí an 3ú cruinniú i gCóbanhávan i 2009, agus theip ar na rialtais aon chomhaontú ná spriocanna a leagan amach don tréimhse i ndiaidh 2012.