Jump to content

Plé úsáideora:Kwekubo/Cartlann 1

Page contents not supported in other languages.
Ón Vicipéid, an chiclipéid shaor.
Is cartlann é seo. Ná hathraigh ábhar an leathanaigh seo. Más maith leat plé nua a thosú nó seanphlé a atosú, déan a leithéid ar an leathanach plé reatha. Cartlann
Cartlann 1éIoslam / Ioslamachas

Ioslamachas atá ceadaithe ag an bhFoclóir Póca, toisc an chosúlact atá idir na focail Caitlicheas, Giúdachas, srl., is dóigh. Déarfainn gur ceart "Ioslamachas" a choinneáil mar ainm an leathanaigh dá bharr sin. Níl ann ach smaoineamh.

Ós rud é go bhfuil difríocht idir "Ioslamachas" (= Islamism, fundamentalism, integrisme) agus "Ioslam" (= an creideamh) sa chuid is mó de na teangacha inniu, is é mo thuairim nach mór an t-idirdhealú seo a aithint sa Ghaeilge féin. Panu Petteri Höglund 13:27, 5 Meitheamh 2006 (UTC)[reply]

Séafóid leis an Úsáideoir 220.254.0.14

Is dócha gur vandal é an úsáideoir 220.254.0.14. Níl olc ann scriobhann as teanga eile anseo ó am go h-am, áfach, tá dimmeas go leór ann leis an t-amadán seo mar ní scriobhann sé rud ar bith i nGaeilge, agus má léabh tú an chómhra idir 220.254.0.14 agus KMT (atá ina Administrator ag an Vicipéid Seapáinnis), is dócha gurb faltanas é an fáth amháin go thug sé anseo.

Mar sin, ba mhaith liom administrator éigin cosc a cuir ar 220.254.0.14, más é d'thoil é. Feic ar na altanna agus na athrú mí-fhóirsteanach a cuireann sé (anseo, mar shampla), le d'thoil.
--Ryanaxp 19:50, 20 Dec 2004 (UTC)


Dia dhuit. It seems to me that your "user page" had lost. Here is only redirect to itself. Also my page, but fortunately I could salvage previous version. Akio 15:57, 1 Már 2004 (UTC)

 • Dia dhuit. Cúpla rud:
 1. Chonaic mé gur as Éirinn tú - cén áit. Ceapaim go n-úsáidimid Gaeilge difriúl!
 2. Ar an stampa ama deireann sé 3 Már - cén fath nach bhfuil sé Márta?
 3. An bhfuil aon slí éasca na leathnaigh i Vicipéid Gaeilge a comhraimh?

Ludraman 17:03, 12 Már 2004 (UTC)


An riarthóir tusa anois? Cé a rinne riarthoir as tú? Ludraman 21:34, 18 Már 2004 (UTC)


Thanks for the note on my Gaelic userpage, Gabriel. I took a look at the Irish Wikipedia earlier and was impressed with the amount of user interface translation which has already been done. Tha mi a'cur meala-naidheachd oirbh!

Your idea of having the two projects collaborate is good in principle since we are both so short of personnel who have any knowledge of the Gaelic at the moment but I am not quite sure what you have in mind. The two dialects/languages are just different enough in spelling and grammar that I would hesitate to add material to the Irish Gaelic Wikipedia for fear of making mistakes. That's not to say I wouldn't make mistakes on the Scots Gaelic one as well but at least I have my grammar books and dictionaries for checking what I have written. However that may not be the sort of collaboration that you had in mind. Certainly I'd be interested in hearing what you have found easy and what was difficult in the translation that you have been doing. Leis gach deagh dhùrachd. -- Derek

This sounds interesting - I've found Scots Gaelic readable to some degree - I'm sure some crossover is possible - after all its a wiki - folks can copyedit faulty posts. I'm sure I could fix up something that has been roughly translated from Scots Gaelic - it'd be better than translating from English (that's like pulling teeth!) What's the link for the Scots Gaelic Wikipedia?
Zoney 00:21, 27 Már 2004 (UTC)

Fadhb le eochairfhocal 'history'

Ar na nascanna staire sa liosta faire (is doigh liom go bhfuil na nascanna céanna úsáidte in áiteanna eile chomh maith) litrítear an focal stair faoi lathair mar stáir (le fada ar an 'a') - is mícheart é seo - is í stair an focal ceart. Conas a réiteofaí an fadhb seo?
Zoney 00:21, 27 Már 2004 (UTC)

dána

Go raibh maith agat! Ach ní thuigim: fisicí/fisiceoir? -- Decumanus 21:54, 27 Már 2004 (UTC)

Alt nua

Kwekubo, tá alt nua scríofa agam – Stair iarnróid na hÉireann. An feidir leat é a léamh agus do thuairim a thabhairt air le do thoil? Réitigh aon bhotúin gramadai nó litríochta a fheiceann tú. Go raibh maith agat!

Bhí orm an alt seo a scríobh do mo rang Gaeilge, d'aistrigh mé cuid maith ón alt as Béarla a scríobh mé (nasc "inter-wiki" sa leathanach féin thuas) tamall beag ó shin.

Zoney 22:08, 4 Bea 2004 (UTC)

Botún sa chlár

Kwekubo, tá botún sa chlár ag taobh na leathanaigh anseo - is doigh liom go bhfuil an rogha "athruithe deireanacha" (the last (final) changes) mícheart. Ina háit bheadh "athruithe is déanaí" (latest changes) níos fearr! Cad a dtuigeann tú faoi seo?

Zoney 10:34, 5 Bea 2004 (UTC)

Botúin eile
Tá tú logtha ann mar "Zoney". Is é 10 do uimir aitheantais inmhéanach.
Seo sliocht as leathanach mo shocruithe. Tá an focal sa chló dubh thuas mícheart - uimhir is dóigh liom, ní h-"uimir". An bhfuil aon chaoi a bheadh mé ábalta botúin cosúil leis na cinn thuas a reiteach mé féin?
Zoney 23:51, 30 Bea 2004 (UTC)

Go raibh maith agat

Go raibh maith agat as do cheartúcháin ar an leathanach "Poblacht na hÉireann". Is maith an rud é leathanach iomlán faoin stát a bheith againn ar an Vicipéid ar aon nós. Zoney 09:32, 8 Mei 2004 (UTC)

An Bheilg / An Danmhairg

Go raibh maith agat as ucht do chuid ceartúchán agus breiseanna, a GB! -- Picapica 09:21, 22 Iúi 2004 (UTC)

Nollaig srl

Tá súil agam go bhfuil na hathruithe is déanaí sásúil. Evertype 01:50, 4 Lún 2004 (UTC)

Cupla rud eile

-An bhfeadfadh aon duine 'comhad locail' a mhiniu dom? Ce nach dtuigim e, nach mbeadh 'comhad locala' nios cirte?

-Ta bron orm ma chuireas isteach ar aon duine le mo chuid ceartuchan. Is fior go rinneas cuid mhaith acu, leathanaigh pearsanta san aireamh, ach chuir Gabriel comhairle chugam cheana fein (ni rabhas logailte isteach ar chuid acu). Ach shileas gur gha ceartuchain araithe a dheanamh, m.sh. abairti den tsort 'ta me fear', 'bhi se ina dhuine bocht' (fuaireas saibhreas diobh sin, ce go bhfuil an-obair deanta cheana fein). Agus maidir le ceartuchan, ceapaim gur fior-thabhachtach eagar agus ceartu a dheanamh ar obair a cheile maidir le teanga ma taimid le pobal na Gaeilge, no aon phobal a tharraingt isteach.


-Ta bron orm nach bhfuil na sinte fada anseo - cuirfead ceart air la eile, le mo chlar scribh baile (an bhfuil an tsuim no an scil ag aon duine le focloir riomhaireachta a chur le cheile? Is leir dom cheana fein go bhfuil dua ag go leor againn leis na focla seo. Ni h-eol dom go bhfuil tus le Wiktionary as Gaeilge fos. Silim go bhfacas suiomh focloireachta rialtais (P na hE) uair amhain, ach ni chuimhnim cerbh iad na roinn a bhi ann). An bhfuil aon seift maith ag aon duine leis na sinte fada? Ni feidir liom teanga an riomhaire a athru ag mo phost, ach sa bhaile athraim an teanga go Spainnis i Windows(buaileann tu an ' roimh ghuta chun sine fada a chur os a chionn).

-Ni gnach a ra as Gaeilge 'mo chomhaid', mo eadai, srl. (Mo chuid.... a deirtear i gconai - leid bheag daoibh!)

-Aontaim leis na giorruchain do theidil leathanaigh, m.sh. 'ar an lch'.

-Taim ag brath ar roinnt alt (nota bheag - san uimhir uatha ata alt) a chur le cheile no a aistriu as Fraincis, Spainnis, Bearla, srl, agus bfheidir corrcheann as Gearmainis fiu. Ta roinnt feola fos uainn sa suiomh.

-Is ga 'de Luain', 'de Mairt', srl a chur isteach sa suiomh le ciall a dheanamh sa bhfailtiu (is tri chod - current day- no rud eigin mar sin a thagann se isteach). I bhfoclaibh eile, "Inniu de Mairt..." seachas "seo de Mairt", "Ta se Mart" no aon rud eile. Agus taimid an-bhuioch diot, a Gabriel, as ucht do chuid sar-oibre!

Meabhar 3 Lún, 2004.

Chuir mise roinnt moltaí ar an ábhar sin (.i. "mo chuid comhaid" srl) i bhFabht-thuairiscí. A Mheabhair, cén fáth nách bhfuil tú ag scríobh leis na sínte fada? Evertype 15:20, 4 Lún 2004 (UTC)
A Evertype a chara. Míním ábhar na sínte fada sa tríú mhír thuas. Ta súil agam go bhféadfaidh duine éigin treoir a thabhairt dom air sin. Rud amháin eile - an féidir 'aeiou' leis na sínte a chur mar chnaipí ag barra na leathanaigh in eagrán nua? Tá cuid againn nach bhfeiceann bealach éasca lenár gcuid bog- agus crua-earraí a chur chuige? (coscanna ar ríomhairí, mar shampla, in oifigí). Freisin, "mo chuid comhad" a déarfainn :)
D'fhéachas cheana ar Fhabht-thuairiscí, agus aontaím leis na moltaí - sin a bhí i gceist agam im' mhír 5 thuas. Freisin, bfhiú dúinn féachaint ar chéard a rinne lucht Alban i Sabhal Mor Ostaig le foclaíocht ríomhaireachta - tá an nasc i lch. baile Derek thuas. Meabhar 17:49, 4 Lún, 2004 (UTC)
Haigh! Seo iad mo chuid mínithe faoin plé anseo thuas:
 • Tá tú i gceart, a Mheabhair - is é "comhad lócála" an leagan i gceist.
 • Maidir le cheartúcháin ar leathanaigh phlé úsáideora - bhuel, is ceart a rá go bhfuil gach rud ar an suíomh seo, leathanaigh phlé san áireamh, faoin GDFL - mar sin, is féidir athruithe a dhéanamh. Measaím gur maith le breis agus gach duine neamh-dhúchasach má dhéantar ceartúcháin gramadacha, litrithe srl. Ach, más fearr le daoine áirithe muna dhéantar athruithe, is fearr gan athruithe a dhéanamh as ucht plásántais.
 • Do fabhtanna teangacha san comhad lócála, déanaím leathanach nua: Vicipéid:Fabht-thuairiscí/Eagrán 2.0 den comhad lócála. Aontaím le na moltaí thuas, agus deanfaidh mé achomair de gach ceann de roimh a dhéanaím an leagan deireanach don comhad.
 • Tá achmhainní iontacha ríomhaireachta agus ag lucht SMO, an coláiste Gàidhlig in Albain. Seo é an suíomh: [1]. Ins an Vicipéid úsáidaím saghas meascán de na foclóirí ar an suíomh SMO agus foclóirín a rinne an lucht Ollscoile Oxford. Chonaic mé an eagrán nua den foclóir ríomhaireachta An Gúim inniú san Siopa Leabhar, ach ní glacaím leis go huile is go hiomlan (úsáidtear eochair in aghaidh cnaipe chun key a haistriú!). Ba mhaithe liom gluais a dhéanam ar an suíomh seo (Vicipéid:Gluais, is dócha).
 • Nach an t-ilteangach thú, a Mheabhair! Is fearr an iomaí foinsí a húsáid sna haistriúcháin, dar liom. Is dócha gur féidir cnaipí don sineadh fada a chur ar na leathanaigh - cuirfidh mé an cheist chuig na ríomhchumadóirí.
Go raibh maith agat as ucht bhur sár-oibre! -- Gabriel Beecham 22:22, 4 Lún 2004 (UTC)
Ó bheith ag féachaint ar cy, nuair a bhíonn eagarthóireacht ar siúl agat, bíonn líne de shiombail le sínithe fada, comhartha eóró, punt, dolar, srl, faoin ráiteas faoin GFDL. Nach mbeadh sé an-úsáideach dúinn sa Ghaeilge, nuair nach bhfuil ach áéíóú againn, chomh maith leis an eóró, srl. Agus do dhaoine mar mé féin a scríobhann ag níos mó ná ríomhaire amháin, ba mhór an cabhair é.
An mbeidh cuid den oideasra, treoracha, srl, atá againn sa aistriúchán le feiceáil go gairid? Agus an tam agus an lá ar an gceannleathanach. Sílim go gcuirfidh mé iarratas isteach ar bheith im´ riarthóir. Meabhar 21:24, 6 Oct 2004 (UTC)

Scríbhneoirí Éireannacha

Go raibh maith agat! Nil alan Gaeilge agam, ar an drochuair, ach ta me ag foghlaim. Filiocht 08:28, 30 Aug 2004 (UTC)


Greetings from a friendly observer in New Zealand

Hello from the Antipodes!

I remember about three phrases of Scots Gaelic from about 50 years ago when a school friend taught me a bit. I later went on to learn more of the languages that are standard fare in New Zealand. No Irish Gaelic, though (apart from being able to read some placenames), despite a trace of Irish ancestry and living in the same communities as many people of recent Irish origin.

My main linguistic work this year has been improving my knowledge of the Maori language and contributing [most of the edits] to the Wikipedia Maori. I see a good number of your "users" are among our 24 users too, but I deduce that you too have only a handful of contributors who speak the language.

In a glance through your "All pages" list, what struck me was the very small proportion of "year" pages: only 3 in all. Maori has 13 "year" pages in its 120-odd total, and I'm planning to add more soon. They are easy for learners of the language to create, and to add to in a meaningful way, without much knowledge of grammar or syntax. A look at our 2004 may inspire some of your users! Much is copied straight from "en:", of course (selecting items of particular interest to New Zealanders), but the experts can get to translating as soon as they like, and the less expert can copy entries then easily replace dates and names. The year can be a springboard to articles about people whose deaths or activities are recorded and about places that are mentioned.

(By the way, as the $50,000 appeal has now closed, I've replaced the Maori version with a "Welcome" notice. You - as the only one who can edit it - might do something similar to yours: http://ga.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Sitenotice )

Kind regards, Robin Patterson 00:09, 12 Oct 2004 (UTC)

Riaradh

A Gabriel, a chara. Chuireas nóta i 'bhFabht-Thuairiscí' corradh agus mí ó shoin, ag iarradh an bhféadfainn bheith im´ riarthóir, agus leanas do chomhairle maidir le nóta a sheoladh go dtí an lch chuí. Bheinn buíoch díot dá bhféadfá freagra nó treoir a thabhairt dom. Le meas - Meabhar 22:00, 4 Nov 2004 (UTC)

A Gabriel
Táim fós ag feitheamh le freagra ar m´iarratas ar bheith im´ riarthóir. Feictear dom gur ghá roinnt ceartúcháin fós a chur ar na lgh treoir, lgh cúnaimh, nótaí ag bun lgh, srl. Chuireas nótaí chugat agus sna háiteanna a mholais le cupla mí anuas. Mar shampla ar na lochtanna, tá na treoracha seo fós ag bun an lgh seo agus mé ag scríobh:
<<maidir lena tearmaí an GNU Free Documentation License (féach ar Vicipéid:Cóipchearta chun eolas a fháil). Má nach mian leat go cuirfear do scríbhinn in eagar go héadrócaireach agus go athdálfar é gan teorainn, ná tabhair é isteach anseo.
Ina theannta sin, geallann tú duinn go shcríobh tú féin an rud seo, nó go chóipeáil tú é ón fhoinse gan chóipcheart. NÁ TABHAIR ISTEACH OBAIR LE CÓIPCHEART GAN CEAD!>>
Chuireas ceartúcháin air seo ar fáil duitse agus ar an suíomh níos mó ná uair amháin, ach níl tuirisc a leasaithe fós ann. An bhféadfá freagra a thabhairt dom ag mo leathanach plé. Ní féidir liom logáil isteach cheart a dhéanamh a thuilleadh ar an ríomhaire seo mar gheall ar ¨disabled cookies¨. Meabhar 20:21, 29 Nov 2004 (UTC)

Riarthóir

Táim ar ais ar an Vicipéid Gaeilge agus táim ag chuir ranganna (categories) ar a lán ailt. Rinne mé botún nó dhó le litriú i dteidil na ranganna agus bheadh sé go maith dá bhféadfainn iad a cheartú mé féin. Mar sin, ba mhaith liom a bheith i mo riarthóir ar an Vicipéid má tá sé ceart go leor leatsa. Táim i mo riarthóir ar an Vicipéid Béarla. GRMA, Ludraman 18:09, 12 Dec 2004 (UTC)

vandal from 220.254.0.14

Hello I'm KMT, sysop of ja.wp. We are very sorry for his or her vandal. on ja.wp, I block him or her on 2004/11/27 because of much vandal. Please delete his or her articles.

I send a mail to his or her ISP because of vandal on ga.wp.

sorry my poor English.KMT 04:47, 19 Dec 2004 (UTC)

Note: it appears that this vandal's "work" consists of directly cross-posting Japanese wikipedia articles onto the Irish wikipedia, without any translation. Perhaps a "pollution" type of irritating attack.
Shame as it is that wikis are inherently vulnerable to vandalism, such is also their strength. Therefore, I'll do my best to thwart this vandal's intention by translating as much of the cross-posted articles into Irish as I can. I apologize in advance that I am more literate in Japanese than in Irish, however, so any clean-up of my Irish is greatly appreciated.
--Ryanaxp 07:06, 19 Dec 2004 (UTC)

Alba

Tugaim freagra agus míniú ar an gceist seo ar ainm na tíre sa lch plé cuí, agus freisin ar lch plé Oileáin Mhanann, mar gur ann a phlé Evertype an cheist. Molaim gan an lch a aistriú a thuilleadh, ach é a phlé ar feadh míosa sa lch. Níl aon chúis phráinneach é a aistriú, agus ní raibh, agus níor tugadh, im´ thuiscint, cúis ainm na tíre a athrú. Díreach mar go bhfuil sé i bhfoclóirí áirithe, ní athraíonn sé sin ainm tíre atá buan le go maith os cionn 500 bliain. Agus ní minic a úsáidtear an t-ainmneach nó cuspóireach i rith chomhrá, seachas an tabharthach, agus mar sin níl ciall le h-athrú ó Alba mar ainmneach, chun a bheith ar aon dul le Béarla nó teanga éigin eile. Le meas. Meabhar 00:05, 13 Ean 2005 (UTC)

Ar ndóigh níl freagra agat, ná mórán Gaeilge ach an oiread, ach leanann sibh oraibh ag athainmniú lgh, agus ag rá droch seo agus droch siúd. Ní mórán tuiscine a fheicim id' chuid lgh, a Ghabriel, ar an nGaeilge, agus is measa gach lá do chuid athraithe. Ach níl rún agat ligint d'aoinne eile bheith ina riarthóir, ach leanacht ort ag scríobh droch-Ghaeilge ar an ábhar bunúsach ar nós treoireacha, lgh plé, lgh clárúcháin, srl. Fiú Gaeilge na hAlban, tá sí chun cinn orainn, mar nach bhfuil ach tusa ann le bheith ag déanamh droch-ainmniúcháin, droch-chinnniúntaí, agus ag ligint ort a bheith ag cuidiú leis an bhfiontar. Meabhar 02:57, 23 Ean 2005 (UTC)

Ceist bho'n larach Albannach!

A Charaid,

(Tha mi an dòchas gun tuig thu na tha mi a'sgrìobhadh an seo ann an Gàidhlig na h-Alba!) Tha cèist teicneòlach agam, a thaobh rudeigin airson a'Wikipedia a tha mi a'smaoineachadh gun do rinn thusa airson an làraich Gaeilge: ciamar a chuireas mi am php air bhonn anns a'chànain agam fhèin?

I've already translated a good fraction of the system messages via the Mediawiki pages, but am keen to get the namespaces translated before we have too many pages using English keywords. I take it we need to modify the language.php file for this? Unfortunately, I couldn't find any documentation explaining how to go about this.

Is there any way of exporting my modifications to the system messages into a php file so as to avoid retyping? Dh'fhaoite gu bheil gliocas no dhà agadsa air ciamar a bu chòir dhomh seo a dhèamamh.

Le spèis, Eòghan

gd:User:Eoghan

en:User:Eoghan

Ceist bho'n larach Albannach!

A Charaid,

(Tha mi an dòchas gun tuig thu na tha mi a'sgrìobhadh an seo ann an Gàidhlig na h-Alba!) Tha cèist teicneòlach agam, a thaobh rudeigin airson a'Wikipedia a tha mi a'smaoineachadh gun do rinn thusa airson an làraich Gaeilge: ciamar a chuireas mi am php air bhonn anns a'chànain agam fhèin?

I've already translated a good fraction of the system messages via the Mediawiki pages, but am keen to get the namespaces translated before we have too many pages using English keywords. I take it we need to modify the language.php file for this? Unfortunately, I couldn't find any documentation explaining how to go about this.

Is there any way of exporting my modifications to the system messages into a php file so as to avoid retyping? Dh'fhaoite gu bheil gliocas no dhà agadsa air ciamar a bu chòir dhomh seo a dhèamamh.

Le spèis, Eòghan

gd:User:Eoghan

en:User:Eoghan

Uimhreacha

Haigh a hAngr, tá fáilte romhat chuig an Vicipéid! Tá súil agam go scríobhfaidh tú go leor ailt! Tabhair faoi deara gur ciclipéid ginéaralta atá i gceist leis an Vicipéid, ar chothrom leis an Wikipedia as Béarla, an Wikipédia i bhFraincis srl. Ní hí an Ghaeilge an príomhthéama - mar sin, ar an leathanach uimhir, mar shampla, ba chóir go mbeadh alt ghinéarálta faoi uimhreacha (féach ar an alt as Béarla, mar shampla). Go raibh maith agat! Gabriel Beecham 00:12, 20 Már 2005 (UTC)

Tuigim, but the numbers don't have anything to do with the grammar either. (Notice there's no list of English numbers at en:English grammar or of German numbers at de:Deutsche Sprache#Grammatik, for example.) Maybe we should start a Liosta d'uimhreacha Gaelacha? --Angr 08:50, 20 Már 2005 (UTC)

GlobalWPSearch

 • Dankon pro la subteno Gabriel! Mi opinias ke GlobalWPSearch estas bonega afero. Mi "kunlaboras" de preskaux du monatoj. Vidu planojn rilategxian pluevoluon. Cxe eo: mi faris cxirkaux 300 alidirektigoj laux la modelo eo:Franz Kafka -> eo:Franz KAFKA. Cxe 25% de la titolojn kiujn mi trasercxis mi trovis lingvojn neligitajn, cxe 5% konfliktojn (vidu en:Wikipedia:Template:Interwikiconflict). Mi interrompis la laboron pro diskonigo de GlobalWPSearch cxe sesdeko da Vikipedioj.

Alba(in) arís

I realize there's been some disagreement as to whether the article on Scotland should be called Alba or Albain, but surely the current situation, where there are two separate articles is a Bad Thing. My Irish isn't good enough to be able to merge them, but do you think you could, or delegate it to someone else who could? As far as which title should be used, I vote for Albain, since that's the Caighdeán, but if most Gaeilgeoirí here prefer Alba, with Albain as a redirect, that's okay too. --Angr/(comhrá) 03:57, 4 Bea 2005 (UTC)

Ach ní rud daonlathach teanga! Tá ceart agus mícheart le go leor sa saol seo, agus mo léan tá daoine ann nach ndéanann an iarracht Gaeilge cheart a fhoghlaim, agus a théann ag "ceartú" obair an dream a bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu. Alba a bhí ariamh ar an tír sin i ngach sort Gaeilge/Gaidhlig, agus má tá foinsí uaibh féach scríbhneoireacht eagarthóra Gaeilge an Irish Times agus gach scríbhneoir cumasach nach mór. Ach tuigim go leanann daoine áraithe na foclóirí, fiú cuid d'fhoireann Raidió na Gaeltachta.Meabhar 13:59, 5 Lúnasa 2006 (UTC)[reply]

Riarthóirí

Tá géarghantannas riarthóirí ar an suíomh seo. Is léir nach bhfuil Gaeilge ceart agat agus go bhfuil a lán leathanaigh agus nathanna fós as Béarla, cén fáth nach ndéanann tú níos mó riarthóirí? An bhfuil sé ar intinn agat níos mó a dhéanamh. Molaim duit a dhéanann riarthóir as Meabhar tá ard-caighdeán Gaeilge aige agus ba mhaith leis rudaí a dhéanamh chun feabhas a chur an suíomh. Mise le meas - Dalta 22:31, 26 Bea 2005 (UTC)

Féach anseo a Ghabriel agus déan rud faoi - Dalta 17:36, 4 Mei 2005 (UTC)

Admins on Irish wikipedia

Could you please come and give your vision on meta:Requests_for_permissions#Gaeilge_Wiki_Admin_problem I am interested in hearing the situation from all sides! Waerth 18:45, 8 Mei 2005 (UTC)

Aontas Rugbaí na hÉireann

An bhfuil "Cumann Peile Rugbaí na hÉireann" ann? (d'athrú: 5 Feabhra). Níl an t-ainm sin ar an líon, ar chaoi ar bith. Ar an lámh eile, tá mar shampla: Aontas Rugbaí na hÉireann – Craobh Laighean €500,000 - [2]. -- Picapica 22:09, 11 Mei 2005 (UTC)

Ríarthóireacht

Bhuel, tá sé sin ceart go leor mar sin. Bhí a lán imní orm agus, gan amhras, ar Meabhar mar ba chosúil nach raibh tú á tóg cheann dúinn. Ní mhaith liom tusa a thógáil ó do scrúduithe, tá súil agam go mbeidh ar ais go ceart i gceann coicíse. Go raibh maith agat de réir rudaí a chóiriú agus tá brón orm má mhaslaigh mé thú, feicim anois go raibh leithscéal ar gach rud. Go dtí coicís, mar sin. Agus, maidir le Yahoo, chuir mé ríomhphost duit fadó anois, is dócha nach fuair tú é. B'fheidir gur mhaith leat teaghmháil eile a sheoladh chuig Evertype.

Agus tuigim maidir le Baibéal. - Dalta 12:59, 13 Mei 2005 (UTC)

Template map names

These must not be renamed, even if its necessary for grammatical correctness. The infobox requires the same field for county article and template map name, i.e. Contai Maigh Eo. When you renamed the map for Gaillimhe, it caused the template to look up a redirected template. I'm not certain how stable that is, and would rather not cause the server to crash... Basteagh 12:55, 14 Mei 2005 (UTC)

MíleAlt

Cá bhfuil an Múnla seo? Tá an nasc sin briste. - Dalta 20:59, 15 Mei 2005 (UTC)

Scéal céanna le sin, tá leathanach bán ann ar Vicimheán faoin teideal seo. - Dalta 21:08, 15 Mei 2005 (UTC)

An bheidh an fógra seo ann ar gach tionscadal Vicimheáin/Wikimedia, mar sin? Agus cad tá mícheart le Vicimheáin, leomh mé gurb é an teideal air chéanna.

Tá a fhios agam gur 'Wikimedia' é an brí, sin é a bhí mé ag rá, ní 'MediaWiki'. Leis an bhfógra, dá gcuirfimís fógra ar an suíomh MediaWiki, an bheidh sé ar gach vicí mar sin, nó an leagan Gaeilge amháin? - Dalta 21:37, 15 Mei 2005 (UTC)

Rinne mé leagan don ráiteas preasa, féach air agus déan ceartúcháin agus abair liom faoi, le do thoil. - Dalta 22:16, 15 Mei 2005 (UTC)

Is cosúil go bhfuil an ráiteas seolta amach agat, an bhfuil? An bhfuil aon pointe ormsa é a athrú? - Úsáideoir:Dalta

Cúpla ceist agam faoin bpreasráiteas: Cé a sheol tú é chuig? An earráid é 'Board of Trustees' a bheith as Béarla in aice ainm Angela? Ar ceart muidne a bheith ar bharr dena teaghmáilí? Sin é go fóill ceapaim, is cinnte dom go mbeidh níos mó agam le cur ort. - Dalta 00:22, 18 Mei 2005 (UTC)

is iadsan an fíorbhord riartha Wikimedia, mar a dhearfá, agus is cuid de Wikimedia é seo. Sea, ach ní Gaeilge acu agus níl baint acu ag an Vicipéid Gaeilge. Bhí imní orm nár sheol tú é ach chuig meáin lá-Ghaeilge amháin. Cé chomh amaideach! - Dalta 00:37, 18 Mei 2005 (UTC)
Fíor duit, ach ní bheidh Jimbo nó Angela in ann caint le Beo nó Lá as Gaeilge, agus ní bheidh siad in ann caint faoin Vicipéid Gaeilge le héinne ach an oiread. Tá sé ráite gur mór an Vicimheáin agus an Vicipéid iomlán, agus tá siad luaite má gá dóibh, ceapainn gur níos fearr muidne a bheith ar bharr, nó b'fhéidir tusa, ansin Jimbo, ansin mise, ansin Angela, nó rud mar sin. Tá'im ag dul ina luí anois, mar sin, ní bheidh mé in ann freagair duit arís go dtí amárach. Slán go fóill- Dalta 00:57, 18 Mei 2005 (UTC)

D'athúsáideadh

Thank you! I am curious as to what, go traidisiúnta translates to. If that's what I need to add to English names on Gaeltacht places, then I will do so post haste! While the English name for the towns may not be found on road signs in Gaeltacht places, it can be argued that they play a part of the towns history, and are thus encyclopaedic and worth including. If I knew enough Irish to make them less prominent in those particular articles, I would! Basteagh 21:18, 18 Mei 2005 (UTC)

Traditionally, perhaps no longer in use would not be appropriate. I think Muine Bheag is one of few official places that the English name is no longer official even in English, and that is not even in the Gaeltacht! Being a myopic American, I'm not really certain of Ireland's official policy on English names of Gaeltacht places, but I know for a fact that the 2002 Irish Census lists "Belmullet" and not "Béal an Mhuirthead. I also consider the English name important enough to be included in the article, because the English name is also, unfortunately, the French name, the German name, the Italian name... Technically, the only difference that I, an outsider with limited information, can see is that the English name is no longer used on road signs. So how would you say, not used on road sings?

This is a difficult one to call. I suggest this be a discussion by those with more knowledge than I. Basteagh 21:43, 18 Mei 2005 (UTC)

Extra characters

We really need some kind of set of extra characters in our edit window like English Wiki has. I just can't remember where all my accented letters are in my alt-keys!!! Basteagh 22:05, 18 Mei 2005 (UTC)

MediaWiki

Cad é mar atá tú? Ba mhaith liom a fháil amach cathain a bheidh do scúduithe críochnaithe agus cathain a bheidh tú in ann an MediaWiki teimpléid a athrú? Agus, de réir teachtaireacht Evertype ar Vicimhéain, an riarthóir é anois?

Maidir le sin, is léir nach bhfuil am ag Evertype a bheith ina riarthóir agus in easpa aon iarrthóir eile, arís cuirim faoi do bhráid mise a dhearna i mo riarthóir. Is cuma faoi mo taithí, tá'im ar Vicipéid i dteanga éagsúla fad an am anois. Tá an Vicipéid ag fás agus mar sin, ní dóthain riarthóir amháin. Tá a lán ailt ann ba chóir a scriosadh a imigh ort. Mar a dhearfá bí dána agus rinne mise mar riarthóir. Tá an tacaíocht agam, is léir, de réir an Leathanach Riarthóir. Níl sin ach chun rudaí beaga a chóiriú, tá muinín agam go chóireoidh tú an MediaWiki comhad. Is é sin chun rudaí a chóiriú sa Vicpéid réasúnta mór anois. Fiú, tá trí riarthóirí ag an Vicipéid Gàidhlig agus bheimid níos mó ná iad i gceann cúpla lá. - Dalta 23:26, 19 Mei 2005 (UTC)

Ach, dá gcuirfim an scrios teimpléad(ní raibh fhios agam faoi), is féidir leis a imigh ort, agus mura bhfuil tú ar an Vicipéid agus brostaíonn sé rudaí dá mbeadh mé i mo riarthóir. Ach ceart go leor, cuifidh mé rud faoi ar an Meta.

níl ach beagán alt ag gd: atá níos faide ná abairt amháin nó dhó, agus cad atá ag an ga:? Ollchiclipéid? :)

Cad iad na scrúduithe le déanamh agat? Tá tú ag déanamh d'Ardteist, nach ea? Chríochnaigh mé é Dé Chéadoain. Níos mó am chun an Vicipéid a athrú. :) - Dalta 00:31, 20 Mei 2005 (UTC)

"Bhuel, roghnaigh 'Duilleag thuairmeach' ag gd.wikipedia!" Oh ceart, feicim anois. A1? Cad atá uait tar éis? Stáidéar Actuarial? Bhí Stair agus Staidéar Gnó agam ar an lá ceanna, bhí mo lámh traochta ar fad. Bhuel, bí ag staidéar, beidh fiú é nuair thart é. -

loitiméireacht

Scríobh Úsáideoir:Testing TO see if this will work hi ar an Íomhá:Wiki.png, Níl fhios agam conas a filleadh ar an íómhá ceart. --Iolar 14:34, 20 Mei 2005 (UTC) Rinne mé é tá brón orm má bhí m cuir isteach leat. Feach anseo [[3]]--Iolar 18:10, 20 Mei 2005 (UTC)

Dul agus Cuardaigh?

A chara, Déarfainn gurbh fhearr "dul" a athrú go "téigh" ar gach leathanach ar an tsuíomh. Sílim gur fearr i bhfad é "téigh" ós rud é go bhfuil sé sothuigthe, agus sa mhodh ordaitheach. C

Nó "Téir" fiú. Evertype 06:44, 21 Mei 2005 (UTC)
Cá bhfuair tú "Téir"? Is é "Téigh" an focal oifigiúil. Tchítear dom gur typo é "Téir". Dar liom, ba chóir é a athrú. Conchúr 16:41, 26 Lúnasa 2005 (UTC)[reply]
I gCúige Mumhan. Téir 2sg imp, téimis 1pl imp. Tá an fhoirm sin ceadaithe ag an gCaighdeán, tá sí gearr go leor, agus tá sé níos soléire ná Téigh a chiallaíonn 'to go' agus 'to heat'. Bhí an fhoirm sin in úsáid in aistriúcháin Ghaeilge de MhacWrite II, de MhacWrite Pro, de ChlarisWorks, agus i Mac OS 6 agus Mac OS 7 roinnt blianta ó shin. "Téir go dtí an chéad lch eile." Is dócha go bhfuil an fhoirm sin i bhFirefox Gaelach freisin. Evertype 08:55, 27 Lúnasa 2005 (UTC)[reply]
Ní fhaca mé an focal sin riamh i mo shaol. Níl sé sna foclóirí. Dá bhfeicfinn an focal "téigh" gan chomhthéacs ar bith, bheadh a fhios agam láithreach cén ciall a bheadh leis.
Tá sé i bhfoclóir Uí Dhonaill. Agus i bhfoclóir an Duinnínigh fiu! Evertype 09:11, 28 Lúnasa 2005 (UTC)[reply]
Má tá fadhb agat leis sin i gcónaí, cad faoi "Gabh". Sin an focal le haghaigh "go" i Firefox agus Windows. (DÁS, ní chuirtear seimhiú ná úrú le hainmneacha chláir ríomhaireachta) Conchúr 03:16, 28 Lúnasa 2005 (UTC)[reply]
Ní riail é sin! Evertype 09:11, 28 Lúnasa 2005 (UTC)[reply]
Cé go bhfuil sé ceadaithe ag an gCaighdéan, ní focal caighdéanach é (ós rud é nach mbaintear úsáid as i ngach cuid den tír. Níor fhreagair tú mo cheist faoi "Gabh".... Conchúr 13:59, 28 Lúnasa 2005 (UTC)[reply]
Má tá cead agat teacht isteach sa diospóireacht seo (!), feictear dom go bhfuil "Téigh" níos fearr. B'fhéidir go bhfuil an leagan sin níos uilí - ní fhaca mé féin an leagan "Téir" roimh ré. Moltar "téigh" sa Foclóir Riomhaireachta, de réir dealraibh [4] - nílím cinnte, áfach. Is dócha go bhfuil "Téir" chomh minicí agus is riachtanach chun é a úsáid sa comhéadán anseo. --Gabriel Beecham 14:22, 28 Lúnasa 2005 (UTC)[reply]
Aontaím - bheinn sasta le "téigh" nó "gabh" - thuigfeadh gach Gaeilgeoir na focail sin. Baintear úsáid as "Gabh" sa bharra loingseoireacha sna brábhsalaithe Firefox agus Internet Explorer. Conchúr 14:37, 28 Lúnasa 2005 (UTC)[reply]

Níl rud ar bith cearr le téir. Dea-Ghaeilge atá ann. Níl gabh in úsáid agamsa ach amháin mar "take", ach glactar le Gabh sa chomhéadan. Evertype 23:20, 28 Lúnasa 2005 (UTC)[reply]

Maorlathach

Cad faoi Evertype a dhearna mar maorlathach? Agus, tar éis sin gach riarthóir a dhearna de réir an suíomh plé ar Vicipéid:Riarthóirí. Bheadh sé a lán níos cumha agus ceapaim gur ceart daoine a dhearna ina riarthóirí níos minice. - Úsáideoir:Dalta

Riarthóirí

Gabh mo leithscéal, ba mise é an IP 83... agus araile. Bhain mé amach an plé Evertype toisc gur riarthóir é anois agus d'athraigh mé mo vóta ar Meabhar. Cad is brí le "an dais (téacs)"?, cad é sin? Anois athróidh mé mo vóta do Meabhar, agus fágfaidh mé an chuid eile ortsa a athrú, más mian leat. - Dalta 16:55, 23 Mei 2005 (UTC)

Gabh mo leithscéal arís, d'athraigh mé é sula chuir tú an miniú ar mo leathanach plé. Athróidh mé anois é, mura n-athraíodh chéanna é. - Dalta 22:57, 23 Mei 2005 (UTC)

Féach ar [5] agus Vicipéid:Riarthóirí/Rialacha Faoi Vótáil. - Dalta 23:28, 26 Mei 2005 (UTC)


blianta

Do you know the proper way to refer to decades? Would it be 1990í or something to that effect? Also, how would one go about saying 20th Century? 20ú céad? Basteagh 20:27, 27 Mei 2005 (UTC)

LanguageGa.php

A Ghabriel, feicim go bhfuil tú ag déanamh eagarthóireacht ar a lán altanna. Ar mhiste leata do chuid athruithe ar LanguageGa.php a críochnú? Ní féidir liom cabhrú leis an gcomhéadan go dtí sin. Evertype 07:35, 28 Mei 2005 (UTC)

Ar éirigh leat an comhad a lódáil? Abair liom -- trí ríomhphost más maith leat -- conas is féidir liom ceartúcháin a dhéanamh amach anseo. Sa MediaWiki (pé áit ina bhfuil sé)? Evertype 09:12, 2 Iúi 2005 (UTC)

Cóipcheart

An bhfuil múnlaí a bhfuil baint acu le cóipcheart grainghraf déanta againn go fóill? Ón leagan Béarla: This work is copyrighted. The individual who uploaded this work and first used it in an article, and subsequent persons who place it into articles assert that this qualifies as fair use of the material under United States copyright law. Conchúr 19:42, 29 Mei 2005 (UTC)

Achtanna Aontachta

Maidir le 26 Márta, srl:

Nach earráid é an téarma "Acht an Aontais"? "An tAcht Aontachta" atá air, de réir Achtanna an Oireachtais. [[6]]

REACHTANNA ÉIREANNACHA RÉAMH-AONTACHTA
1800.
39 & 40 Geo. 3.
c. 67.
An tAcht Aontachta

-- Picapica 06:26, 3 Iúi 2005 (UTC)

(l)oitiméireacht

I know now :). I somehow lost the "l" after the third or fourth time I did it... thanks!!! Basteagh 23:57, 14 Iúil 2005 (UTC)[reply]

India

Rinne mé Bosca Sonraí na hIndia mar úsaideann India comhartha in áit armas mar níl aon armas aici. --Iolar 10:08, 22 Iúil 2005 (UTC)[reply]

Léirmheas gramadach le do thoil.  :) Basteagh 17:04, 25 Iúil 2005 (UTC)[reply]

Sitenotice

Hello Gabriel. Since you are an admin here, please could you blank MediaWiki:Sitenotice now since the board elections and Wikimania are over? Thanks. Angela 22:07, 29 Meán Fómhair 2005 (UTC)

Wikizine

Hi, I am w:nl:gebruiker:Walter of the dutch Wikipedia. I am writing you because your are listed as ambassador of your wiki. I have something to say that I think you will find useful and possibly others of your wiki also.

You know it is not easy for the members of a local wiki to be informed about what is going on in the higher levels of the Wikimedia family. This because of the language problem and the high level of fragmentation of places where you can find information.

I am now making a weekly news letter (Wikizine) that attempts to provide the news of the Wikimedia projects. The concept is to list only a very short description of the news an give the relevant url to the subject. I want it to be short, only give the news that is important for all projects. The target audience include the ambassadors. It is for people who are interested in what it going on outside there own wiki. I emphasize on the news that is practical-technical. The information comes form several "news"-pages on several wikis, the mailinglists and IRC. There will be news I can not discover. If you have news found somewhere or from you own wiki please let my know. wikizine AT wikipedia.be

I can only create one version in something that supposed to be English. I count on the readers to inform there local wiki about the news in there own language.

Wikizine is send by use of the mailinglist Announce-l. It is only used for this. So people can subscribe without being swamped by emails like the lists.

http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/announce-l

I hope that you and others of your wiki will subscribe to Wikizine and give feedback. So that Wikizine can become really a source where Wikimedians can find out what is going on. Greetings, w:nl:gebruiker:Walter PS: do not repond here. I will not see it.

page move needing admin assistance

Hi, could you please move An Rúisís to Rúisis? I tried to do it myself but since someone wrote "zdravstvouite" at Rúisis I can't until it's deleted. Go raibh maith agat! --Angr/[[User_talk:Angr|<sub>(comhrá)</sub>]] 12:15, 23 Nollaig 2005 (UTC)[reply]

An cruinniú tabhartais

Tá an fógra ag barr gach leathanach fós i mBéarla, cén fáth nach bhfuil sé athraithe. Bhí mé ar Wikimedia ach ceapaim go bhfuil 'cumhachtaí' ón duine ar mhaith leis é a athrú. Le do thoil, athraigh é, tá sé ann tamall maith anois. - Úsáideoir:Dalta P.S. - Beidh mé i dteaghmháil leat m.l. Wikimania 2006 níos déanaí sa tseachtain.

Mar sin, tá orainn litir a scríobh as Gaeilge ar dtús? An féidir leat sin a dhéanamh? Níl an t-am agam anois agus is dócha ní bheidh an t-am agam ach an oiread. - Dalta 19:13, 31 Nollaig 2005 (UTC)[reply]
Go raibh maith agat. - Dalta 19:24, 31 Nollaig 2005 (UTC)[reply]

LanguageGa.php

Hi, I'm remowing wikipedia hardcodings from language files. I remember having discussed about this with you in irc at the time of last update. Correct me if I remember wrong. We have infrastructure for cases and alike, but help from someone who knows the language would help to make better implementation. You can answer to my talk page at fi:user_talk:nikerabbit, or better yet, come to #mediawiki at freenode if you irc. Thank you. — Nikerabbit 13:12, 8 Eanáir 2006 (UTC)[reply]

80.34.52.128

Scríobh 80.34.52.128 ar an lgh úsáideora George McFinnigan 4 uair. Scríobh sé ar lgh úsáideora spáinnis freisin agus cuir na Riarthóirí cosc ar a athrú a lgh.

Maidir leis na clúdaigh gan foinse

Haigh Gabriel. Maith go leor, is féidir liom an clib nua a chur le gach íomhá, agus an fhoinse freisin. Béim níos cúramach as seo amach. GRMA - An Tóin Mór 17:15, 8 Feabhra 2006 (UTC)[reply]

Na hailt nua Afraiceacha

Haigh Gabriel, cúlra do na hailt seo. Táim bréan de shíor-fhás na Vicipéide Briotáinise a fheiceáil - tá níos mó ná 4000 leathanach acu anois - agus formhór na leathanach bunaithe ar ráitis ghearra. Is í Vicipéid na Briotáinise an Vicipéid Cheilteach is mó anois. Nach bhfuil sé níos fearr ailt a chruthú is ansin cur leo ina dhiaidh sin ná bearna a fhágáil ann? Nach fearr alt beag, cruinn a bheith againn seachas bearna? Tá gá ann do ailt faoi na tíortha, srl. Ar aon nós, tá ag foghlaim faoi na tíortha seo is ag baint sult as ;-) (Daithimac 22:27, 8 Feabhra 2006 (UTC))[reply]

Vicipéid:Clár dubh

Hi,

I thought Vicipéid:Clár dubh was your Wikipedia Sandbox, so I used it to test my bot. Sorry if I was wrong. --Benutzer:Head 18:09, 11 Feabhra 2006 (UTC)

Taxobox

Thanks for what appeared to be a welcome message. =) Sadly, this response is in English, so I hope that's okay. =) I actually created an account to help EamonnÓCathain get the taxobox template working here. I noticed you localized the template and some of the parameters, but I don't know if you noticed that you left some of them unlocalized. When changing parameters in complex templates such as this, please make sure you change all instances of the parameter (a search and replace for, in this case, {{{color}}} to {{{dath}}}). I went through and corrected some of the mismatched parameter renamings for you, and if you look at the talk page you'll see it seems to be working now. I hope the template works out well for you, and if you have any questions about the code, feel free to leave a note at en:Template talk:Taxobox. —Locke Coletc 14:41, 5 Márta 2006 (UTC)[reply]

Well I'm glad I helped in the welcome message test. ;) Take care. —Locke Coletc 16:15, 5 Márta 2006 (UTC)[reply]

Ó Md

A Ghabriel a chara, Go raibh maith agat as ucht teacht i gcabhair orm. Táim céasta ó thráthnóna ag iarraidh na diabhail phictiúir sin a chur ar an gclár Camógaíocht sa V.agus cheap mé go raibh mé ag déanamh gach diabhal rud i gceart. Tá na pictiúir togha. Fuair mé ó Fhoras na Gaeilge iad agus thóg a bhfear camera siúd iad le linn na Craoibhe. Is iad siúd na hurraithe agus glacaim leis nach bhfuil aon fhadhbh leo ó bhíodar sásta iad a thabhairt domsa. D'fhéadfaidís a bheith san Irish Indo.fiú? Mile buíochas. -md.

Ó MMhicCh

Míle buíochas as an gcabhair, ach teastaíonn uaim an t-oideas a fhágáil ann mar go bhfuil mé ag déanamh scrúdú agus go bhfuil marcanna ag dul dó.Is féidir leat é a bhaint nuair atá na marcanna fachta agam.Cuirfidh mé teachtaireacht sa chlár plé duit nuair a bheidh críochnaithe agam leis.


Ó Bnit

A Ghabriel a chara, Buíochas do na teachtaireachtaí. Is liomsa féin na piciúir a d'úsáid mé, Scríobh me gur liom féin iad. Má tá tuilleadh eolais uait, is féidir teacht chugam ar mo leathanach plé arís! --Bnit 14:52, 11 Aibreán 2006 (UTC)[reply]


Ó MMhicCh.

Míle buíochas. Is liomsa na híomhánna go léir a d'úsáid mé. Rinne mé an ceann ar an Ogham ar Word agus ansin chuir mé isteach sa vicipéid é. Thóg mé na cinn eile le mo cheamara digiteach féin.

Halló Gabriel! We have some documentation available now. Please take a look! Best regards Gangleri · T · m: Th · T 02:18, 27 Bealtaine 2006 (UTC)[reply]

Luas-scrios?

Hi, does anyone ever actually delete the pages listed at Catagóir:Leathanaigh le luas-scrios? I put two categories up for speedy deletion over a year ago, and they're still around. There are articles there from last November, too. Angr (plé with me) 01:05, 1 Meitheamh 2006 (UTC)[reply]

Okay. You can go ahead and delete Íomhá:Reagan.jpg too; I've replaced it with the (identical) image from Commons. In the future, should I make any deletion requests here at your talk page instead of using {{delete}}? Angr (plé with me) 09:53, 1 Meitheamh 2006 (UTC)[reply]

Riancharranna

Could you take a look at Riancharranna and decide what do with it? Is it a legitimate encyclopedia article? I can't make any sense out of it. Angr (plé with me) 20:12, 24 Meitheamh 2006 (UTC)[reply]

Ar dtús: Go raibh maith agat m'aire a tharraingt don saincheist seo! Scríobh mé "Fair Use Rationale" don Íomhá seo anois. Má amhlaidh atá tú den bharúil nach bhfuil mo cúiseanna i gceart (nó ba cheart bheith as gaeilge), inis dom. Guliolopez 21:58, 19 Iúil 2006 (UTC)[reply]

Cosc

Is mise an úsáideoir Cuir Mise An Locht Ar Na Tuistí. Fuair mé "cosc 'infinite'" ó Evertype. An féidir liom achomharc a thaisceadh, agus mas féidir, conas agus cá?

CMALANT

 • If there is the slightest possibility, about the size of a snowball's chance in hell, that CMALANT be readmitted as a member, I am going to renounce all cooperation with the Irish-language Wikipedia, infinitely.

Reasons:

- His contributions have been entirely destructive. He has only created links, and even that he can't do correctly. He has linked from oblique forms of words, and then created a redirect page to the dictionary form of the word. This means that he created a maze of unnecessary redirect pages which only took up server space.

- He adds links to pages which are about things he cannot possibly be informed about. In order to make good links, you need to know something about the matter and understand what is or isn't relevant information.

- He has a personal grudge against me and especially targets my work for sabotage. Wherever I go, hee follows. He never actually persecuted anyone else in that way. He introduces grammatical errors and reverts my edits back to his sabotaged form. Today, I am still correcting the errors he introduced into texts weeks ago.

- When pleading, he actually shows a better command of Irish than when he edits. This strongly suggests that he is wilfully sabotaging the Irish-language Wikipedia generally and my work particularly.

- Before our final conflict, I told him several times, to start with very nicely, and in both languages, what especially was wrong with his edits. He never deigned to answer, but went on sabotaging.

- He seems to be trying to intrigue against me by rubbing shoulders with Guliolopez and Gabriel, in order to build an alliance. This kind of behaviour is the sure hallmark of a personality disorder, or as it is more colloquially called, psychopathy.

Having been previously traumatized by personal contact with a psychopath, I have no trust whatsoever in CMALANT and cannot under any circumstances think of cooperating with him. Without false modesty, a comparison of our respective records should be enough to tell you, who of us is a bona fide contributor. Panu Petteri Höglund 15:01, 31 Iúil 2006 (UTC)[reply]

D'fhéadfainn cuid de seo a chur i leith Gabriel freisin agus é ag plé le mo shaothar, cé nach fíor é ar fad faoi; mar shampla:- "He has a personal grudge against me and especially targets my work for sabotage. Wherever I go, hee follows. He never actually persecuted anyone else in that way. He introduces grammatical errors and reverts my edits back to his sabotaged form. Today, I am still correcting the errors he introduced into texts weeks ago." Meabhar 14:14, 5 Lúnasa 2006 (UTC)[reply]

Name change

Please change my username from Basteagh to Bastique to match every other wikiproject in which I'm involved. Let me know at commons:User talk:Bastique when done. Thanks Basteagh 14:37, 12 Meán Fómhair 2006 (UTC)[reply]

Why you deleted this image? I think this is a vandalism. I think that stewards can desysop you because of vandalism and abuse of sysop tools. --Yinn 18:08, 9 Samhain 2006 (UTC)[reply]

Ceist beag

Brón orm, chonaic mé go raibh tú i do ceannaire ar an súiomh seo - tá ceist bheag stíl agam, b'fhéidir go bhfuil tú in ann freagra a thabhairt dom:

Ainmneacha i teangacha eile - an ceart iad a aistriú sa Gaeilge, nó an chuirfidh mé an ainm Béarla (nó Gréigis transliterated...) síos mar a tá sé? Go háirithe nuair nach bhfuil received translation.

Mar shampla: Aristotle... "Aireastóiteal" cosúil leis an mBéarla? Nó "Aireastóiteilés" no rud éigin mar sin cosúil le teangacha Eorpacha eile? Nó an fágtar é Aristotle nó Aristotles?

Is there an accepted way of dealing with this, or should I just make it up as I go along if I can't find a precedent?

Go raibh míle maith agat.

Cathal Óg 01:08, 25 Samhain 2006 (UTC)[reply]

Hi, Gabriel. I reverted vandalizm twice on that page today (and it was not the first time for that article...). Please think about setting it to "edit=autoconfirmed", it seems to be a target page of the "unknown" vandal who does his "work" in many wikis and all over the internet (also in forums and other places). He always operates from open proxies and he always vandalizes the same pages (as you see in the history of that article mentioned above), so you should block his IPs infinitely. Greetings, --Thogo 22:45, 14 Nollaig 2006 (UTC)[reply]

Ailtireacht x86 - gramadach

A Ghabriel, ceist dhuit ón leathanach plé don alt Ailtireacht x86. Más ainmfhocal baininscneach é ailtireacht, cén fáth ar chuir tú an t roimhe? Agus cén fáth gur chóir aidiacht a shéimhiú i ndiaidh ríomhairí? Naisc sheachtracha cinnte, ach ríomhairí phearsanta? (Daithimac 15:25, 27 Eanáir 2007 (UTC))[reply]

Catagóirí ríomhaireachta le glanadh

A Ghabriel, a chara, tá roinnt glanadh suas déanta agam ar an gcatagóir "Ríomhaireacht". Tá dhá fhochatagóir folamh ann anois -

 • "Ríomhaireacht de réir córais oibriúcháin" (ní raibh ach fo-chatagóir amháin istigh ann - "Córais oibriúcháin" agus tá sé sin anois mar fho-chatagóir dhíreach faoi "Ríomhaireacht).
 • "Ríomhchlárúchán" (is teangacha ríomhaireachta is mó a bhí anseo agus tá siadsan bogtha anois go dtí an catagóir "Teangacha ríomhaireachta" - a bhí ann cheana féin).

Molaim go ndéanfaí iad seo a scrios. Nmacu 15:16, 8 Feabhra 2007 (UTC)[reply]

Some Ireland place-names in Irish

Hi! I am from the lithuanian wikipedia and I want to ask You one thing. How we should write in Irish these settlements which are located in County Laois: Ballaghmore, Ballybrittas, Ballyroan?--84.240.6.224 20:17, 12 Feabhra 2007 (UTC)[reply]

 • Hi, unfortunately these towns don't yet have articles in the Irish Wikipedia, but they do have articles in the English Wikipedia, which include the names in Irish. I've taken the liberty of adding those three Irish names to the articles at lt.wikipedia for you. Keep up the good work! --Gabriel Beecham 01:08, 13 Feabhra 2007 (UTC)[reply]
Go raibh maith agat (I think it is "thank you" in Irish).--84.240.6.224 17:01, 13 Feabhra 2007 (UTC)[reply]

Teimpléad:Bosca Sonraí Tacsanomaíocha

A Ghabriel, a Chara, An bhfuil an teimpléad seo réidh le húsáid? Tugaim faoi ndeara gur fhág tú teachtaireacht ar an teimpléad gan é a úsáid fós. Má tá athruithe fós le déanamh leis, tá mé sásta cabhrú iad a chur i bhfeidhm. Buíochas, Nmacu 21:27, 28 Feabhra 2007 (UTC)[reply]

Aontaím gur fearr treabhadh ar aghaidh leis an leagan atá ann agus athbhreithniú a dhéanamh amach anseo. Déanfaidh mé na téarmaí a sheiceáil agus beidh mé i dteagmháil go luath. Nmacu 22:29, 28 Feabhra 2007 (UTC)[reply]
D'imigh mé tríd na téarmaí agus breathnaíonn sé go rinneadh sár-jab dóibh (cé nach saineolaí bitheolaíochta mé). Pé slí, má aimsítear botún, beidh sé éasca é a leigheas sa teimpléad. Nmacu 09:48, 1 Márta 2007 (UTC)[reply]
Rud amháin atá mé díreach tar éis a thabhairt faoi deara ná i dteideal an teimpléid "Bosca Sonraí Tacsanomaíocha". Sílim go bhfuil botún cló ann agus gur "Bosca Sonraí Tacsanomaíochta" atá ceart. Nmacu 09:56, 1 Márta 2007 (UTC)[reply]

Teimpléad:Stumpa

A Ghabriel, a chara, Tá sé i gceist agam an focal Stumpa a athrú go dtí Síol sa teimpléad. Measaim, mar a dúirt tú gur focal níos dearfaí é Síol. Pé slí, níor mhaith liom go mbeadh an focal Stumpa fágtha ann. Ar cheart dom Teimpléad nua a chruthú Teimpléad:Síol agus ansin athsheoladh a dhéanamh ó Teimpléad:Stumpa -> Teimpléad:Síol? Buíochas, Nmacu 15:26, 12 Márta 2007 (UTC)[reply]

MediaWiki:Show

A Ghabriel, a chara, Tá botún beag ar an leathanach seo. Sílim gur cheart "taispeáin" seachas "taispeán" a bheith ann. Le gach dea-ghuí, Nmacu 12:06, 20 Márta 2007 (UTC)[reply]

Pleidhcíocht ón seoladh IP 72.71.251.120

A Ghabriel, a chara, Feicim go bhfuil roinnt leathanaigh nua le ráiméis iontu cruthaithe ag an duine ag an seoladh IP seo. Shíl mé go raibh ort cuntas úsáideora a bheith agat le leathanaigh nua a chruthú, ach níl sé sin i bhfeidhm faoi láthair. An miste duit é sin a chur i bhfeidhm chun srian a chur ar phleidhcíocht mar seo, más féidir? Buíochas, Nmacu 10:38, 25 Aibreán 2007 (UTC)[reply]

Aontaím, a Ghabriel, gur cheart polasaí oscailte a bheith ar an Vicipéid. Bhí roinnt truflais i mBéarla scríofa ag an duine seo ar cúpla leathanach nua eile a baineadh amach ach b'fhéidir gur ag foghlaim faoin gcóras a bhí sé/sí. Mar a dúirt tú, ní bhíonn fadhbanna ró-choitianta ar an Vicipéid agus is dóigh gur féidir déileáil leo de réir mar a thagann siad aníos. Buíochas, Nmacu 10:55, 26 Aibreán 2007 (UTC)[reply]


Rang nó catagóir

cén fáth a bhfuil úsáid "rang:ainm alt", as dáta? agus cén fáth a úsáidtear an focal catagóir nuair is Béarlachas atá ann (agus tá rang focal lán ghaelach, nó ar a laghad níos gealaí...)? grma --Spaircí 18:42, 18 Bealtaine 2007 (UTC)[reply]

Cinneadh

A Ghabriel, a chara, Bhí mé díreach ag déanamh iontais cathain a dhéanfar cinneadh glacadh nó gan glacadh le m'iarratas a bheith i mo riarthóir (Plé Vicipéide:Riarthóirí#Nmacu)? Níor caitheadh ach dhá vóta (ar mo shon) go dtí seo. Ba bhreá liom dá mbeadh tuilleadh vótaí caite ach tá beagnach trí seachtainí imithe ó chur mé m'ainm chun cinn. Buíochas, Nmacu 21:37, 5 Meitheamh 2007 (UTC)[reply]

Bot statut

Hi ! My primary account have bot statut but I will now edit on my bot account User:Le Pied-bot (list of flag). Can you please switch the bot flag from my primary account User:EDUCA33E to my bot account User:Le Pied-bot ? Cordialy, EDUCA33E 05:22, 7 Meitheamh 2007 (UTC)[reply]

Tacsanomaíochta v. Tacsanomaíocha

A Ghabriel, a chara, Feicim gur athainmnigh tú an Teimpléad Bosca Sonraí Tacsanomaíochta go Bosca Sonraí Tacsanomaíocha i 2006. An cuimhin leat cén fáth a rinneadh é sin ag an am? Measaim go raibh an chéad leagan ceart. Nmacu 12:42, 13 Meitheamh 2007 (UTC)[reply]

GRMA. Bheadh suim agam i do chuid tuairimí maidir leis an teachtaireacht a d'fhág mé sa lárionad comhphobail maidir le ainmneacha na n-athróga sa teimpléad seo a aistriú ar ais go Béarla. Beir bua, Nmacu 13:51, 13 Meitheamh 2007 (UTC)[reply]
A Ghabriel, a chara, Maidir leis an teimpléad seo, tá mé tar éis nuashonrú a dhéanamh air ionas go bhfuil leagan Béarla de na príomhathróga ar fáil chomh maith leis an leagan Gaeilge. Tá ainmneacha na n-athróg Ghaeilge a bhí míchruinn ceartaithe freisin (rud a chiallaíonn go mbeidh orm dul tri na boscaí atá cruthaithe cheana le iad a cheartú). Ba cheart go mbeadh sé níos éasca boscaí sonraí tascanamaíochta a chóipeáil ó Wikipedia an Bhéarla anois.
Bhí cúpla deacracht agam, áfach, an leagan Béarla le haghaidh dath agus ainm a chur ar fáil ag an am céanna leis an leagan Gaeilge agus d'fhág mé iad seo mar a bhí siad. Bheinn buíoch díot, má tá aon mholtaí agat féin faoi seo. Le gach dea-ghuí, Nmacu 19:41, 25 Meitheamh 2007 (UTC)[reply]

Bot status BotMultichill

Hi, i request a bot bit for BotMultichill.

Spambots / rangeblocks

Hi there. I notice ga.wikipedia is now getting hit by the same bot that has been affecting us over on ga.wiktionary and gd.wiktionary. We've been hit repeatedly by the same few ranges, creating nonsense pages & I notice User:Drini visited here earlier to clean up a bit.

Alison (Plé | dréachtaí | Cosc) coisceadh "85.96.0.0/16 (Plé)"; is é 3 mhí an am éaga ‎ (Spambot) (bain an cosc)
Alison (Plé | dréachtaí | Cosc) coisceadh "88.224.0.0/16 (Plé)"; is é 3 mhí an am éaga ‎ (Spambot) (bain an cosc)
Alison (Plé | dréachtaí | Cosc) coisceadh "85.104.0.0/16 (Plé)"; is é 3 mhí an am éaga ‎ (Spambot) (bain an cosc)
Alison (Plé | dréachtaí | Cosc) coisceadh "85.104.212.14 (Plé)"; is é 3 mhí an am éaga ‎ (Spambot) (bain an cosc)
Alison (Plé | dréachtaí | Cosc) coisceadh "88.231.218.192/28 (Plé)"; is é 3 mhí an am éaga ‎ (Spambot) (bain an cosc)
Alison (Plé | dréachtaí | Cosc) coisceadh "88.231.222.240/28 (Plé)"; is é 3 mhí an am éaga ‎ (Spambot) (bain an cosc)
Alison (Plé | dréachtaí | Cosc) coisceadh "85.99.0.0/16 (Plé)"; is é 3 mhí an am éaga ‎ (Spambot) (bain an cosc)

Here's a list of rangeblocks I applied over there, just in case it's of any use. Slán arís :) - Alison 20:34, 20 Meán Fómhair 2007 (UTC)[reply]

No problem at all :) If you're interested, we've copied a lot of your MediaWiki updates (versus stock ga localisation), made major changes along the lines of some of the en.wp MediaWiki stuff, translated a bunch of them and cleaned them up.[8] If you're interested, I can dump them onto the appropriate mediawiki talk pages, so you can evaluate them if you like! - Alison 03:49, 21 Meán Fómhair 2007 (UTC)[reply]

Account rename

Hi Gabriel. As you're 'crat here, could you possibly rename User:Phaedriel to User:Loitiméar001 nó ainm eigean eile, and maybe block the original account? This was created by a vandal from enwiki and is impersonating an admin's account from over there. They ran amok on gawikti earlier. See here.

Maith agat :) - Alison 06:56, 22 Deireadh Fómhair 2007 (UTC)[reply]

Hi again. Just a quick update. THe vandal above (yes, I know who it is) started a bunch of move vandalism & stuff, so I asked a steward to pop on and block/delete. Hope you don't mind! I've cleaned up the loitiméaracht already. Slán arís ;) - Alison 23:22, 22 Deireadh Fómhair 2007 (UTC)[reply]
Really sorry again. Same vandal was back last night. I got a temporary sysop+crat bit and blocked the accounts and renamed them (Pathoschild okayed that). Sorry about the vandalism as it's me he seems to be after - Alison 18:47, 23 Deireadh Fómhair 2007 (UTC)[reply]
More nonsense again this morning. Really sorry. Úsáideoir:Nigger and associated accounts are now blocked. One got caught in an autoblock later, so we were just in time :) Tá fhios agam go bhfuil tu ag tabairt vicíshos ar an am seo freisin. Pathoschild, asked me to pick up a temporary sysop bit for a few months to deal with stuff like this as they'd been asking me to deal rather than having them pop on here. There's the whole language / scrios issue there. Hope that's okay. I'll let the community know, too. Sorry about all the hassle - Alison 18:11, 24 Deireadh Fómhair 2007 (UTC)[reply]

Stádas Riarthóra

A Ghabriel, a chara, Ba mhaith liom d'aird a tharraingt ar ceist a chuir mé ar Plé úsáideora:Alison inniu. Bheinn buíoch díot ach do thuairimí a chur in iúl dom nuair a bhíonn deis agat. Buíochas, Nmacu 12:57, 18 Nollaig 2007 (UTC)[reply]

Go raibh maith agat a Ghabriel. Beidh mé cúramach leis na huirlisí sin.... Guliolopez 12:48, 11 Eanáir 2008 (UTC)[reply]

Buíochas, a Ghabriel. Nmacu 15:30, 11 Eanáir 2008 (UTC)[reply]

Fáilte ar ais, a Ghabriel :) - Alison 21:19, 11 Eanáir 2008 (UTC)[reply]

S na G i UCD

A chara, Táimse ag scríobh chugat faoi eachtra atá ar siúl i UCD le haghaidh Sheachtain na Gaeilge s'againn. Tá sé ar intinn againn cuir le hachmhainn tábhachtach, an Vicipéad, trí "aistriú-a-thon/translatathon" a bheith againn ar an 9ú de Feabhra. Tá árd-mheas againn ar do dhreachtaí fhéin don Vicipéad, agus bheimis an-bhuíoch duit dá bhféadfá freastal ar an ócáid.

Is mise le meas, Donnacha Ó Súilleabháin, Aontas na Mac Léinn,an Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath--Yurgenphogen 17:04, 17 Eanáir 2008 (UTC)[reply]

Riarthóir nua

A Ghabriel, a chara, Tá úsáideoirí tar éis a bheith ag vótáil ar son Alison le bheith ina riarthóir ar Plé Vicipéide:Riarthóirí. Measaim go bhfuil a dhóthain ama caite agus gach vóta ar a son le go gcuirfí an gníomh i bhfeidhm anois. Bheinn buíoch díot ach é sin a dhéanamh nuair a bhíonn deis agat. Beir bua, Nmacu 11:08, 5 Feabhra 2008 (UTC)[reply]

Go raibh míle maith agat, a Gabriel (agus tusa, a Nmacu :) ) - tá an-áthas orm! I'll promise to stop bugging you all into doing blocks and deletions and stuff. No excuses now :) Thank you all so much! - Alison 20:17, 5 Feabhra 2008 (UTC) (ar ais ag obair anois!)[reply]

Saluton Gabriel; bv. alrigardi la ligojcn ĉe commons:user:i18n#useful links. Antaŭdankon! Amike Gangleri
‫·‏לערי ריינהארט‏·‏T‏·‏m‏:‏Th‏·‏T‏·‏email me‏·‏‬ 17:54, 7 Feabhra 2008 (UTC)[reply]

Ag athrú m'ainm

A Ghabriel - an bhfuil fhios agatsa conas a aithrítear m'ainm? Más féidir leat é a dhéanamh, ba mhaith liom a athrú ó "An Tóin Mór" go "Antóin". Táim dubh-thuirseach leis an leagan atá agam anois. GRMA. --An Tóin Mór 10:03, 18 Feabhra 2008 (UTC)[reply]

GRMA a GhB! --Antóin 13:45, 19 Feabhra 2008 (UTC)[reply]

Bot status for Purbo T

Hi Gabriel Beecham, please have a look at Vicipéid:Róbónna#Bot_Status_for_Purbo_T, and possibly grant a bot flag for Purbo T. Thank you. -- Purodha Blissenbach 20:45, 29 Feabhra 2008 (UTC)[reply]

Username rename

Please rename my account User:Cool Cat to User:White Cat. Thanks. -- Cat chi? 13:14, 15 Márta 2008 (UTC)[reply]

Sure, account renamed.--Gabriel Beecham 23:34, 19 Márta 2008 (UTC)[reply]

:-)

Maith agat :) Some days my Gaeilge really sucks! - Alison 00:14, 20 Márta 2008 (UTC)[reply]

Username change / account usurp request for SUL

Haigh, a Gabriel! Brón orm, ach tá orm an Bhéarla a úsáid anseo mar tá ar daoine eile an phost seo a léigh freisin.

Just a quick request, and this is related to Single User Login (m:SUL). I have previously blocked Úsáideoir:JzG on here as it's a vandal/impostor account. Unfortunately, now the real JzG from enwiki needs to claim it and their SUL request is being held up by the gawiki account here. Could you possibly rename the account to Úsáideoir:JzG (usurped) or something similar?

Míle buíochas, a chara! - Alison 16:22, 26 Márta 2008 (UTC)[reply]

Usurpation request

Hi, I was wondering if you could help me usurp User:Keilana over here? It's not got any contributions, etc. (Oh, by the way, I don't speak Gaelic - not a word - but it's for SUL.) Thanks! Best, Keilana-en 20:39, 28 Márta 2008 (UTC)[reply]

Hi, Gabriel. If you could do this usurp for User:Charitwo also it would be appreciated. en.wikipedia certify Thank You :) --67.62.225.226 23:41, 31 Márta 2008 (UTC)[reply]

Gabriel, a chara - cúpla cinn eile arís. I've verified the two accounts above as being the owners - both have pmailed me. It should be okay to just move the two accounts aside to "loitiméar 001" or whatever. It's covered under policy even though there are edits done. I've checked over Vicipéid:Athainmniú cuntas and it looks just fine although it only covers renames and not usurps. We've had so many vandals on here, it's hard to know which accounts are okay and which are not. When the main SUL hits, things might get a bit mayhem-y around here, so bí reidh :) Maith agat arís - Alison 05:22, 1 Aibreán 2008 (UTC)[reply]

Haigh arís. An féidir leat 'bot bit' a thug don róbó seo? Níl fhios agam cé leis é, ach tá sí beo anois agus í ag chruthaidh naisc idirvicí. Shílim go bhfuil gach rud ceart go leór :) - Alison

Hello, just some info: I know that user, he is sysop in de.wikt wikt:de:User:Melancholie and runs his bot also there, other wiktionaries and on some wikipediae. I personally trust him to do this well. Best regards, --éan (:> )=| 20:00, 1 Aibreán 2008 (UTC)[reply]
Maith agat arís. Tá sé ag eirí an-gnóthach timpeall anseo, nach ea? :) - Alison 05:25, 4 Aibreán 2008 (UTC)[reply]

Usurp request

Hi, I just noticed that on this wiki, and a few other projects, my en.wiki username, user:Martijn Hoekstra has been impersonated. It has no edits here, but has been used as vandalism only account on other projects. Is it possible to usurp the username for me? 62.194.248.58 19:57, 1 Aibreán 2008 (UTC) Confirmation here.[reply]

Go raibh míle maith agat

Éóg1916 21:37, 13 Aibreán 2008 (UTC)[reply]

Bikonta

"Athainmníodh Bicont mar Bikonta: ní focal Gaeilge nó Laidne é "Bicont")" Chum mé 'Bicont' mar fhocal Gaeilge mar nach bhfuair mé é i bhfoclóir Béarla-Gaeilge ar bith. Tá an focal 'Bicont' in úsaid sa leagan Francise agus Catalóinise den Vici.! Cheap me go raibh sé de nós i Vici na Gaeilge, focal Gaeilge a úsáid san alt ach claoí leis an leagan Laidne sa Bhosca Sonraí ( féach http://ga.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3taisteach) tá leagan Gaeilge 'Prótaisteach' in úsaid agus an focal Protista sa bhosca sonraí.

IS grma as droch Ghaeilge s'agamsa a cheartú. Éóg1916 17:44, 19 Aibreán 2008 (UTC)[reply]

Rename

Could you rename User:John Reaves to anything else, the account is an impostor of me (see en:User talk:John Reaves). 128.163.226.229 20:40, 22 Aibreán 2008 (UTC)[reply]

Confirmed here. 74.140.173.170 21:31, 24 Aibreán 2008 (UTC)[reply]

Bot bit, le d'thoil

Haigh arís. Iarratas nua chun "bot bit" a fháil anseo. Maith agat :) - Alison 09:59, 27 Aibreán 2008 (UTC)[reply]

User renamed

Hello. I renamed user:Steve Crossin on this wiki, so that he could merge his accounts to resolve crosswiki harassment. I hope you don't mind. —Pathoschild 03:58:44, 12 Bealtaine 2008 (UTC)[reply]

Bot flag request for User:Ríomhaire

 • Bot operator: User:White Cat (Commons:User:White Cat) - En-N, Tr-4, Ja-1
 • List of botflags on other projects: Bot has a flag on wikimedia (meta,commons) wikipedia (ar, az, de, en, es, et, fr, is, ja, ku, nn, no, ru, sr, tr, uz, simple) (See: m:User:White Cat#Bots)
 • Purpose: Interwiki linking, double redirect fixing, commons delinking (for cases where commonsdelinker fails)

-- Cat chi? 12:41, 15 Bealtaine 2008 (UTC)[reply]

Rename impostor User:GHe

Could you please rename the impostor account User:GHe? This also makes it possible for me to unify my global account. Thanks.--GHe (Talk)

A Ghabriel, I can also vouch for this editor as he's known to me on a number of other wikis - Alison 22:46, 28 Bealtaine 2008 (UTC)[reply]

Iarratas eile ...

Haigh arís. Mise arís, ag iarraidh "bot bit", nasc anseo. Maith agat! :) - Alison 07:29, 10 Meitheamh 2008 (UTC)[reply]

Agus arís - brón orm :) Vicipéid:Róbónna#SpBot - tá an fear seo ar siúil i gceann cúpla mí anois - Alison 00:41, 21 Meitheamh 2008 (UTC)[reply]
Cúpla róbónna eile anois, taobh anseo. Brón orm - I know you're busy in RL :) - Alison 20:07, 1 Lúnasa 2008 (UTC)[reply]

Bot username rename

Hi, I'd like my bot User:Ríomhaire to be renamed to User:タチコマ robot. This rename request is per my wikimedia wide bot username rename. I have decided to have a single username to more efficiently use SUL. Thanks.

 • If this is not the right place to make this request, please move it to the right place.

-- Cat chi? 15:59, 13 Lúnasa 2008 (UTC)[reply]

Róbó eile ...

... taobh anseo :) GRMA! - Alison 07:33, 23 Meán Fómhair 2008 (UTC)[reply]

Iarratas eile

Haigh, a Ghabriel. Brón orm arís, ach tá cuntas eile a athainmniú duit :) An féidir leat an cuntas Úsáideoir:Manticore a athainmnigh le aon ainm eile; is cuntas feallaire é[9] - GRMA :) - Alison 07:00, 24 Deireadh Fómhair 2008 (UTC)[reply]

GRMMA arís. I'll pass the message on :) - Alison 01:30, 5 Samhain 2008 (UTC)[reply]