Foilsitheoirí Gaeilge

Ón Vicipéid, an chiclipéid shaor.
Jump to navigation Jump to search
An Gúm - an foilsitheoir Gaeilge is mó sa tír

Foilsitheoirí Gaeilge[cuir in eagar | athraigh foinse]

Foilsíonn roinnt foilsitheoirí saothar i nGaeilge amháin.

 • Altram: bunathe i 1990 chun cúram luathbhlianta ardchaighdeáIn trí mheán na Gaeilge a chur chun cinn i dtuaisceart na hÉireann, tá ceithre leabhar agus dlúth cheirnín d'amhráin eisithe acu.
 • An Comhchoiste Réamhscoilíochta: Clónn siad ábhar do Naíonraí agus leannaí in aois réamhscoilíochta.
 • An Comhlacht Oideachais: Bunaithe thart fá 1975, foilsitheoir léinn scoile, graiméar, léitheoirí, foclóirí, téascleabhra.
 • An Gúm: Tá an Gúm ag foilsiú leabhair i nGaeilge ó 1926 faoi choimirce Stát na hÉireann. Is iad an foilsitheoir Gaeilge is mó sa tír. Baineann a chuid foilsitheoireacht le foclóireacht, téacsleabhair agus acmhainní curaclaim eile go príomha, mar aon le hábhar do leanaí agus do dhaoine fásta. Lonnaithe i mBÁC.
 • An tÁisaonad: Leabhair do pháistí den chuid is mó. Lonnaithe in Ollscoil Naomh Muire, Béal Feriste.
 • An Timire: Foilsitheoir leabhair reiligiúnacha i nGaeilge é An Timire, agus an t-iris míosúil An Timire.
 • An tSnáthaid Mhór: Bunaithe i 2005, sé a n-adhaim ná leabhair chomhaimseartha den scoth a fhoilsiú le léaráidí ilchasta do pháistí de gach aois. Lonnaithe i mBéal Feriste.
 • Ag Magadh: Bunaithe i 2019, ag Diarmuid Mac Conmhaoil chun a leabhar féin a chuir i gcló. Níl ainm an fhoilsitheora ar an leabhar.
 • Breacadh: Bunaithe i 2000, cuireann siad ábhar foghlama ar fáil d'fhoghlaimeoirí fásta. Lonnaithe i gCasla, Gaillimh.
 • Brian Ó Baoil: Bunaithe i 2019 ag an údar den ainm céanna chun a leabhar drámaíochta a fhéin fhoilsiú le cabhair lulu.
 • Bunscoil Phobal Feriste: Bunaithei 1991 d'eisigh siad Leabhar Gramadaí a 2. Lonaithe i mBéal Ferisite.
 • An Timire: Foilsitheoir leabhair reiligiúnacha i nGaeilge é An Timire, agus an t-iris míosúil An Timire.
  Carroll Education /Carroll Heinemann: Foilsitheoir leabhair Gaeilge do dhaltaí scoile agus cor leabhar i mBéarla acu.
 • Comharchumann An Leath Thruaigh: Comharchumann i nGaeltacht Chiarraí iad, atá cor leabhair foilsithe acu.
 • Cló Chaisil: Foilsíonn siad leabhair dianganta do leanaí, do dhéagóirí agus do dhaoine fásta. Lonnaithe i mBÁC.
 • Cló Iar-Chonnacht: Bunaithe i 1985, chun saothar scríbhneoirí Gaeltachta a fhoilsiú. Tá os cionn 300 leabhar foilsithe aige, as Gaeilge go príomha, mar aon le Dlúth Chéirníní ceol. Tá siad anois i bhfeighil ar theidil Sáirséal agus Dill agus Cois Life. Lonnaithe i gConemara, Gaillimh.
 • Clólann Bheann Mhadagáin: Saothair foghlamtha le dlúthcheirníní den chuid is mó atá á fhoilsiú acu, corr ábhar i mBéarla
 • Cló Litríocht: Bunaithe i 2010, tá sé mar aidhm acu cuidiú le h-údair agus foilsitheoirí a shaotar a luibheanú[1]/dhigitiú. roinnt da leabhar féin eisithe ar líne acu. Lonnaithe i gCorcaigh agus Silicon Valley. Ní fios an ann dóbh a thuilleadh.
 • Cló Mhaigh Eo: Leabhair atá maisithe go maith i nGaeilge do leanaí agus do dhaoine óga. Lonnaithe i gclár clainne Mhuiris, Maigh Eo.
 • Cló Ollscoil Chorcaí: Bunaithe ó 1925 nó roimhe, foilsitheoir ábhar acadúl agus filíochta de chuid rannóg na Gaeilge in Ollscoil Chorcaigh.
 • COGG: Bunaithe i 1998, cuireann Comhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscoilíochta maoiniú ar fáil agus ar uaireamh foilsíonn siad ábhar foghlamtha iad féin a bheadh feiliúnach chun úsáid ar scoil. 'Ficheall' ( an t-aon treor-leabhar fichile Gaeilge) ceann amháin des na leabhair a mhaoinigh siad is a d'fhoilsigh siad. Lonnaithe i mBÁC
 • Coiscéim: Bunaithe i 1980, agus is iad an foilsitheoir príobháideach is mó in Éirinn le os cionn 1500 teideal curtha i gcló. Lonnaithe i mBÁC
 • Cois Life: Bunaithe i 1995, d'fhoilsigh siad saothair liteartha agus acadúla go dtí 2019. Lonnaithe i mBÁC.
 • Comhairle Bhéaloideas Éireann: Bunaithe i 1972 nuair a d'aistríodh an bailiúchán go COBÁC, eisíonn siad saothar bunaithe ar an mBéaloideas i nGaeilge agus i mBéarla.
 • Cumann Carad na Gaeilge: Bunaithe in 1872, chun tacú leis an nGaeilge. Tá'n iriseán 'An Gael' á gcur i gcló acu ó 1881 i leith. Lonnaithe i Nua Eabhrach.
 • Cumann na Scríbheann nGaedhilge: Bunaithe i 1898, tá eagráin de shaothair thábhachtacha aistrithe ag an Irish Texts Society ó réimse leathan de shean-litríochta na Gaeilge.
 • Dord Teo: Cló-ainm chomhlucht foilsitheoireachta Pheadair Uí Riada é seo, Leabar amháin do leannaí i gcló. Lonnaithe i gCúil Aodha, Corcaigh.
 • Éabhlóid: Bunaithe i 2010 foilsíonn siad leabhair do leanaí agus do dhaoine fásta. Lonnaithe i nDún na nGall.
 • Ealaín Art: Bunaithe i 2014, aon leabhair amháin atá ag an gcló-ainm seo: 'Malairtí' le Brenda McGuinness.
 • FÁS: (Foilseacháin Ábhair Spioradálta), Bunaithe 1 Feabhra 1916 ag cruinniú d'Aontas Mhánuat (“Aontas Mhá Nuad”) agus thug siad Cumann na Sagart nGaedhalach orthu féin. Baint acu le foilsiú An Timire leis.
 • Fiontar: Craobh foilsitheoireachta Gaeilge Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.
 • Fios Feasa: Bunathe i 1997 comhlucht foilsitheoireachta ilmheáin iad seo atá mar aidhm acu 'cultúir ársa na hÉireann a chur i láthair an tsaoil mhóir sna modhanna is rídhéanaí'. Tá neart saothar eisiúnt acu.
  Leabhar Breac -An Chláirseach agus an Choróin[2]
 • Foilsitheoirí na gCnoc: Bunaithe i 2016, Is cosúil go bhfuil siad cruthaithe chun an taon saothar scoile amháín a eisiúint.
 • ForSai: Comlucht a fhoilsíonn saothair le Gary Bannister amháin. Lonnaithe i mBÁC.
 • Foras Na Gaeilge, cé go mhaoiníonn siad mórán foilsitheoir, agus go bhfuil An Gúm faoina gcúram foilsíonn siad go leor fén a gclóainm féin.
 • Futa Fata: Lipéad ceoil agus teach foilsitheoireachta ag táirgeadh leabhair agus dlúthdhioscaí i nGaeilge do leanaí agus do dhaoine óga. Lonaithe in Indreabhán.
 • GaelLinn.png
  Gael Linn: Tá méid beag leabhair Gaeilge curtha i gcló ag Gaelinn ach clóann siad irseáin scoile agus tá cúraimí eile ar fad orthu. Lonnaithe ar Shráid an Dáma, BÁC.
 • Gaelchultúr: Eagraíocht múineadh Gaeilge iad, eisíonn siad leabhair foghlama agus gramadaí.
 • Gaeil Uladh: Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta, Lonnaithe i Leitir Cheannann i nDún na nGall.
 • Ionad Scríbhneirí Luimnigh: Cló-ainm é seo a bunaíodh chun 'Luaithrigh Angela', an t-aistriúchán ar Angela's Ashes, a eisiúnt.
 • Lámh Cúnta: Bunaithe ag Síle Ní Sheaghda LC chun múineadh agus foghlaim na Gaeilge a dhéanamh níos tarraingtí don mhúinteoir agus don dalta. Bhí 6 leabhar 'Learaí Litriú' foilsithe aici féna a h-ainm féin i 2005. Lonnaithe i Loch Garman.
 • Lámh in Airde: Aon leabhair amháin atá ag an gcló-ainm seo. Lámhleabhar gníomhaíochta, aclaíochta le conchubhair Ó Muimhneacháin. Lonaithe i gCorcaigh.
 • Leabhar Breac: Foilsitheoir litríochta d'ardchaighdeáin i nGaeilge. Clóann siad úrscéalta grafacha leis. Lonnaithe i gConemara.
 • Leabhair Chomhar: Cló-ainm eile de chuid Comhair Teo a fhoilsíonn an iris Comhar, a n-aidhm ná leabhair a fhoilsiú d'fhoghlaimeoirí fásta chomh maith le roinnt teideal ginearálta próis agus filíochta. Lonnaithe i mBÁC. Tá leabhair scoile foilsite faoin gcló-ainm Comhar Teoranta.
 • Lorlum: Bunaithe i 2008, Leabhair agus dluthcheirníní creidimh críostaí atá faoi chabadil acu. Lonaithe in Indreabhán, Gaillimh.
 • Cludach Leabhair Sheáin Uí Chuirreáin, foilsithe ag Cois Life
  Mála Mór: Bunaithe i 2008, ag múinteoir a bhí ag iarraidh spraoi a thabhairt isteach sa rang Gaeilge. Tá leabhair i mBéarla acu anois freisin.
 • Meanga Fíbín: Bunaithe i 2008 Cló-ainm den chomhlucht drámaíochta Fibín, Lonnaithe i nGaillimh, leabhair amháin curtha i gcló acu.
 • Móinín: Litríocht i nGaeilge agus i mBéarla do pháistí, do óga agus do dhaoine fásta. Lonnaithe i gCo. An Chláir.
 • Muintearas, Bunaithe in 2012, cuireann siad ábhar foghlama luathbhlianta ar fáil. Lonnaithe i Leitir Móir, Gaillimh.
 • Oidhreacht Chorca Dhuibhne: Speisialtóirí i bhfoilsiú leabhar agus dlúthdhioscaí a bhfuil spéis ar leith acu i nGaeltacht Chiarraí.
 • Polca Phunc: Bunaithe i 2018 ag Doimnic Mac Giolla Bhríde chun an tarna leabhar dá chuid a fhoilsiú. Éabhlóid a d'fhoilsigh a chéad cheann Ící Pící. Lonnaithe i nGaeltacht Dhún na nGall.
 • Púca Press: Is foilsitheoir beag iad a tháirgeann lámhleabhar lámhchlóite i nGaeilge agus i dteangacha eile.
 • Séideán Sí: Cuireann siad téascleabhra Gaeilge i gcló dos na bunscoileanna agus abhar léitheoireachta do leannaí scoile. Baint acu leis An Gúm.
 • Spraoi: Foilsitheoir d'ábhar scoile, 8 Béiríní Beomhara, agus 5 Scéal Nua 7rl. Lonnaithe in Indreabháin.
 • Údar: Craobh foilsitheoireachta Ghlór na nGael, táirgeann siad leabhair do leanaí, cluichí boird, cártaí 7rl. Lonnaithe i Ráth Chairn,

Foilsitheoirí Béarla a fhoilsíonn leabhair Gaeilge[cuir in eagar | athraigh foinse]

 • Acadamh Ríoga na hÉireann, Tugann ARÉ /RIA tacaíocht don teanga le líon mhaith foilsiúcháin, tá coda amháín dá eite foilsitheoireachta dírithe i dtreo Ailtireacht, Stair, Léinn Cheilteach litearthacht agus litríocht.
 • An Cló Ceilteach, bunaithe i 1976, Soláthrionn siad téascleabhra don mhéascoilíocht. The Celtic Press an teideal a thugann siad orthu féin dá shaothar Béarla. Baint acu le CJ Fallon.
 • An Comhlacht Oideachais, nó The Educational Company of Ireland (Edco), siad príomh foilsitheori leabhair scoile do bhunscoileanna agus Meánscoileanna saothar i mBéarla agus i nGaeilge acu.
 • Aonad Forbartha Curaclaim, foilsíonn an Curriculum Development Unit i gColáiste Mhuire Gan Smál saothar i mBéarla agus i nGaeilge dos na bunscoileanna. Lonnaithe i Luimneach.
 • Appletree, Is ceann d'fhoilsitheoirí is mó inÉireann foilsíonn siad treoir leabhair don margadh idirnáisiúnta agus in ocht dteanga, an Ghaeilge san áireamh.
 • Arlen House, Bunaithe in 2011(?), taid dirithe i dtreo leabhair le tábhacht liteartha agus culturtha i mBéarla agus roinnt i nGaeilge.
 • Blackstaff Press, comhlucht foilsitheoireachta Béarla, D'fhoisigh siad aon leabhar , Aibítir, do leannai i nGaeilge.
 • Bloomsbury, D'fhoilsigh siad seo an sraith Harry Potter agus an leagan Gaeilge chomh maith.
 • Boosey & Hawkes, D'fhoilsigh siad an sraith d'amhráin Gaeilge D'aon Ghuth. Lonaithe i Sasanna.
 • CCEA, cuireann Council for the Curriculum, Examinations and Assessment saothar ar fáil i mBéarla do dhaltaí i dTuaisceart na hÉireann agus tá cuid fhoilsiúchán iomlán dírithe ar an nGaeloideachais.
 • CJ Fallon, foilsíonn siad leabhair ceachtanna do bhunscoileanna agus meánscoileanna, go leor saothar i nGaeilge chomh maith.
 • Clonmacnois Press, comhlucht foilsitheoireachta arb é craobhscaoileadh an tsoithscéal a n-adhaim, aon leabhar amháin i mórán teanga atá acu.
 • Collinsfoilsitheoir mór shaothar ar nós Foclóirí i mBéarla iad Collins, tá roinnt foclóirí agus ábhar oideachais curtha i gcló i nGaeilge acu.
 • Colourpoint, foilsitheoir leabhair scoile do scrúduithe Meánscoile i dTuaisceart na hÉireann, leabhair Gaeilge acu. Nasc acu le Blackstaff. Lonaithe i mBéal Feriste.
 • Cork University Press, foilsitheoir mór Béarla le corr leabhar i nGaeilge.
 • Dalen Éireann, Foilsitheoirí a d'fhoilsigh Tin Tin agus Asterix agus atá á gcló i dteangacha agus an Gaeilge chomh maith.
 • Educate.ie, foilsitheoir saothar bunscoile, meánscoile is iarpháipéirí scrúduithe freisin.
 • Edco, Comhlucht foilsitheoireachta iad Edco a sholáthraíonn ábhar scoile in Éireann. Sraitheanna Gaeilge acu. b'fhéidir gurb ionann iad agus An Comhlucht Oideachais.
 • Enfo, Eisíonn siad billeoga agus leabhráin eolais do dhaltai scoile i mBéarla agus i nGaeilge.
 • Everytype, foilsíonn siad seo leabhair i mórán teangacha an ghaeilge san áireamh.
 • Coiscéim - Fréamh an eolais
  Folens, bunaithe i 1958 le leabhair teagaisc Fraincíse i nGaeilgeTá siad ar ceann des na foilsitheoirí is fadálacha ag solátharú ábhar do scoileanna, tá saothar do dhaltai na Gaeilge agus Gaelscoilíochta acu freisin.
 • Forum Publications, Bunaithe i 2003, foilsitheoir iad atá iomlán dírithe ar leabhair don teastas soisearach agus don ardteist, tá leabhar amháin Gaeilge acu don scrúdú ghnáth leibhéal na hardteiste.
 • FFS, Foilsíonn Feidhmeanach na Seirbhís Sláinte (HSE) lámhleabhra dírithe ar shláinte do dhaltai scoile agus do tsochaí i gcoitinne. Bíonn siad i mBéarla chomh maith.
 • 4Schools, Tá na foilsitheoirí seo dírithe ar tháirgí agus acmhainní cumarsáide a sholáthar do bhun is meánscoileanna, tá beagán ábhair i nGaeilge acu.
 • Gill Books, tugadh Gill & MacMillen orthu go dtí roinnt blianta ó shin, Saothar ilchineálach i mBéarla atá acu ach tá roinnt ábhar á gcur i gcló acu i nGaeilge.
 • Institiúid Ard-léinn na hÉireann, (DIAS) tá clár foilsitheoireachta acu atá dírithe i dtreo cloadhanna acadúla ar chúrsaí Ceilteach, tá roinnt acu seo i nGaeilge. Lonaithe i mBÁC.
 • Irish Pages, bunaithe i 2002, irisleabhar dhá -theangach Gaeilge Béarla atá ann, bhí eagrán Meán Fómhair 2010 dírithe ar an nGaeilge amháin.[3]
 • Ladybird, Bunaithe in 1867, d'fhoilsíodar aistriú de shraith leabhar do leannaí, Lúidín Ó Laoi (Rumpelstiltskin), Coladh Céad Bliain (sleeping Beauty) 7rl ins na 1970dí. Tá cinn úra curtha amach acu le déanaí. Lonnaithe i Sasanna
 • Lulu, comhlucht féin fhoilsiú é seo, rinneadh Avril O'Reilly leagan Gaeilge de 'A Fairy in the House' is thug sí 'Sióg sa Teach' air. Lonnaithe i Meirceá.
 • Mantra Lingua, Foilsíonn siad leabhra dhá-theangacha - Béarla go rogha 50-70 teanga. Tá 7 leabhar Béarla go Gaeilge do leannaí acu. Lonnaithe i Sasanna.
 • Mentor Books, foilsitheoir leabhair scoile den chuid is mó, roinnt beag ábhair i nGaeilge.
 • Mercier Press, foilsitheoirí saothar Béarla as Éireann ceithre leabhar Gaeilge /dhá theangach acu ar a suíomh.
 • New Island Pressbunaithe ins na 1990dí is foilsitheoir Béarla iad seo. Tá beagnach dosaen teideal Gaeilge curtha i gcló acu. Tá leaganacha de shaothar Gary Banister a d'fhoilsigh sé le ForSai chomh maith.
 • O'Brien Press, foilsitheoirí saothar Béarla ar fad, tá sraith leabhar agus corr cheann eile i nGaeilge do pháistí acu, úsáidtear 'Ó Briain' mar chló-ainm dá leabhair Gaeilge ar uaireamh.
 • Oifig an tSoláthair(Foilseacháin Rialtais), siad seo a fhoilsíonn chuile ní a eisíonn an rialtas. Bíonn siad i mBéarla agus i nGaeilge. Foilsíonn siad nithe in éindí leis an Gúm ar uaireamh.
 • Poolbeg, foilsitheoir mór Béarla, ábhar do pháistí acu i nGaeilge. Lonnaithe i mBÁC
 • Prime-Ed, foilsitheoirí saothair scoile, roinnt acu i nGaeilge.
 • Red Stag, bunaithe i 2018, cló-ainm eile ag Mentor iad seo atá ag cló an sraith dhá theangach Fadó.
 • Simon and Schuster, foilsitheoirí móra Meiriceánach, Chló siad leagan Gaeilge de leabhair bunaithe ar an mbeochan 'Dóra The Explorer' ar nós Téann Dóra ar Scoil agus oíche Mhaith a Dora.
 • Usborne, Foclóirí do leanaí i dteangacha éagsúla sa domhain atá á chló acu, roinnt cinn i nGaeilge agus cartaí foghlamtha leis.
 • Veritas, foilsitheoir leabhair diaganta i mBéarla den chuid is mó le roinnt bheag i nGaeilge. Siadsan a fhoilsíonn an sraith dhátheangach Fadó.
 • Walker Éireann, foilsitheoirí i Sasanna iad Walker atá dha leabhar do leanaí foilsithe i nGaeilge acu.
 • YLolfa, foilsitheoirí Béarla agus Breatanaise. Tá roinnt bheag teidil acu i ngaeilge chomh maith. Lonaithe sa Bhreatain Bheag

Foilsitheoirí Gaeilge atá Tagtha Chun Deireadh[cuir in eagar | athraigh foinse]

 • An Clóchomhar,Bhí siann ann ins na 180dí cinnte agus roime is ina ndiadh is dócha. Tháirg siad líon mór leabhar a raibh spéis ghinearálta agus acadúil iontu, agus chuir siad cás na hÉireann go minic i bpeirspictíocht níos leithne. Lonnaithe i mBÁC
 • An Preas Náisiúnta, D'fhoilsigh siad saothar Bhrian Uí Nualláin, An Béal Bocht i 1949 tar éis do Bhrún agus Ó Nualláin diúltú de.
 • An Sagairt, Bunaithe i 1964, Leabhair acadúla agus reiligiúnacha den chuid is mó ach roinnt filíochta agus próis freisin. (Níl sé gníomhach a thuilleadh ó d'éag a stiúrthóir an t-Athair. Pádraig Ó Fianachta).
 • Brún agus Ó Nualláin,
 • Cló Chois Fharraige, bhí siad ann ins na 1970dí cinnte is roimhe is ina dhiadh is dócha. Bhí siad lonnaithe in Indreabháin.
 • Cló Dhún An Óir, bunaithe ag Máire Bean Uí Bhroin, d'fhoilsgh siad Caint comhrá Gaeilge do Naíonáin -Rang a 6.
 • Cló Morainn, Bhunaigh Dónal Ó Móráinn é seo sna 1950dí
 • Clódhanna Teoranta, craobh fhoilsitheoireachta Chonradh na Gaeilge.
 • Cló Thalbóid,
 • Coimicí Gael, bunaithe i 2011, foilsitheoir irisí meardhearáin/greanáin i nGaeilge, bhí an dá shraith Rí Rá agus Ruaille Buaille acu, chuir siad deireadh leis i 2016. Bhí siad Lonnaithe i mBÁC,
 • Oifig an tSoláthair, 1944[4]
  Comhar na Múinteoirí Gaeilge, CNMGbunaithe i 1964, tháinig deireadh leis i 2013 nuair a baineadh an maoiniú daofa. chuir siad go leor saothar Gaeilge i gcló, ghlac Gaelinn le mórán des na curaimí a bhí acu. Lonnaithe i mbord na Gaeilge BÁC.
 • Comhartha na dTtrí gCoinneall,
 • Comhluadar, bunaithe i 1993 chun ag teacht i gcorbach ar ghluaiseacht na dteaghlaigh Gaelacha. Tarraingíodh a gcúraimí isteach fé scáth Ghlór na nGael nuair a bhí maoiniú á dtarraingt siar ón 19 eagras Gaeilge chun 6 gcinn a dhéanamh daofa i 2013. Pé saothar a d'fhoilsíodar ghlac Údar faoina chúram iad
 • Comhlucht an Oideachais,
 • FNT- Foilsiúcháin Náisiúnta Teoranta, D'fhoilsigh siad Cré na Cille i 1949. Bí siad lonnaithe i ????
 • FNT, Forbairt Naíonraí Teoranta, tháinig siad seo i gcorbach ar an gcomhchoiste réamh-scoilíochta, d'fhoilsigh siad leabhra do daltaí réamh-scoilíochta, tháinig deireadh leo i 2015, tugadh an saothar thar nais dos na h-údair is ghlac Gaeloideachais lena gcuid cúraimí.
 • Gael-Link,bunaithe ag an dearthóir Fiachra Ó Torna, d'eisigh sé dhá leabhar a bhí an-rath orthu, Dialann Dúlra sul má d'éirigh sé as a bhfoilsitheoireacht i 2012.
 • Gathanna Gréine Bunaithe i 2011, d'fholsigh siad roinnt bheag leabhar, dúnadh[5] an comhlucht i 2017. Bhí siad lonnaithe i nGaillimh.
 • Glór na nGael, foilsiteoir leabhair agus áiseanna teagaisc, d'athraigh siad a gcló-ainm go Údar atá beo i gcónaí.
 • Helicon Teoranta, i 1980 d'fhoilsigh siad Deoraíocht le Pádraic Ó Conaire le réamhrá ó Micheál Mac Liammóir agus Tobar na Gaeilge.
 • Ionad na Muinteorí Dúbailt, Is cosúil gur dream as Doire a bhí ann seo agus a bhí ag foilsiú leabhair do leannaí scoile 'Go Ciúin Fáilí'[6], Ginias-ar-Cíos[7] agus araile.
 • Ionad Oideachais Luimnigh, le maoiniú ó COGG d'fhoilsigh siad 4 leabhair scoile ar sheandálaíocht. Limerick Education Centre.
 • ITÉ, D'fhoilsigh Institiúid Teangeolaíochta Éireann leabhra acadúla maidir le Gaeilge in Éirinn an lae inniu. Ní ann don institiúid a thuilleadh.
 • Mansuel and Roberts, dfhoilsigh siad 'Gaeilge sa mBaile' le Máire Ni Cheallacháin i 1922.
 • M. H. Mac an Ghoill, Bhí siad seo ag foilsiú leabhra ceachtanna Gaeilge ag tús an 19ú céad. Lonaithe i mBÁC. Gill books an t-ainm atá orthu anois.
 • Oifig an tSoláthair, 1938 - Sean-Eoin[8]
  Muintir na Leabhar Gaedhilge, d'fhoilsigh siad leabhar comhrá Gaeilge 'An Mac Léighinn' Fergus Finnbhéil i 1906
 • Na Naíonraí Gaelacha, buanithe i 1974 chun cuidiú le bunú naíonraí Gaeilge, d'eisigh siad leabhra, agus áiseanna, tháinig FNT i gcorbacht orthu.
 • Páistí Press, Bunaithe i 2011 ag Jean Ní Arrachtáin, comhlucht foilsitheoireachta dhá-theangach. D'fhoilsigh siad 'Réiltín agus Banraion na Gealaí' agus b'shin é. Tháinig siad chun deireadh i 2013.
 • Preas Dhún Dealgan,
 • Sáirséal agus Dill, bunaithe i 1945, tiontaíodh seo ar ball go Sáirséal Ó Marcaigh, tháinig deireadh leo i 2009, ba é an aidhm a bhí acu ná litríocht na Gaeilge a fhorbairt agus cuidiú le scríbhneoirí Gaeilge. D'fhoilsigh siad 200 leabhar. Fuair Cló iar-Chonachta na teidil go léir.
 • Tiobrad Arann ag Labhairt, d'fhoilsigh siad an foclóir Gaeilge gach lá agus Scéal gach lá. Níl ach aon trácht amháin orthu[9].

Nótaí[cuir in eagar | athraigh foinse]

 1. "Foclóir Gaeilge–Béarla (Ó Dónaill): luibhean" (en). www.teanglann.ie. Dáta rochtana: 2019-12-12.
 2. Liam Mac Cóil (2010.). "An Chláirseach agus an Choróin : Seacht gCeolsiansa Stanford /". Leabhar Breac,. 
 3. IRISH PAGES Vol 5 No 2, The Irish Issue ISBN 0-9544257-7-4
 4. Cathal Ó Sandair (1944.). "Dúnmharbhú i bPáirc an Chrócaigh /". Oifig an tSoláthair,. 
 5. "Gathanna Gréine Teoranta - Irish Company Info - Vision-Net". www.vision-net.ie. Dáta rochtana: 2019-12-12.
 6. Angharad Tomos (1999.). "Go ciúin fáilí /". Clár Speisialta Tacaíochta um Shíocháin agus Athmhuintearas,. 
 7. "Ginias-ar-cíos, / Gillian Cross a scríobh ; Glenys Ambrus a mhaisigh ; Anna Mhic Laifeartaigh a chur i nGaeilge. - National Collection of Children's Books". nccb.tcd.ie. Dáta rochtana: 2019-12-12.
 8. Máirín Cregan (1938.). "Sean-Eoin /". Oífig an tSoláthair,. 
 9. "Áiseanna do mhúineadh na Gaeilge - PDF Free Download". hobbydocbox.com. Dáta rochtana: 2019-12-10.