Foilsitheoirí Gaeilge

Ón Vicipéid, an chiclipéid shaor.
Jump to navigation Jump to search
An Gúm - an foilsitheoir Gaeilge is mó sa tír

Foilsitheoirí Gaeilge[cuir in eagar | athraigh foinse]

Foilsíonn roinnt foilsitheoirí saothar i nGaeilge amháin.

 • Altram: Bunathe i 1990 chun cúram luathbhlianta ardchaighdeáin trí mheán na Gaeilge a chur chun cinn i dtuaisceart na hÉireann, tá ceithre leabhar agus dlúth-cheirnín d'amhráin eisithe acu.
 • An Comhchoiste Réamhscoilíochta: Clónn siad ábhar do naíonraí agus leanaí in aois réamhscolaíochta.
 • An Coiste Téarmaíochta: Bunaithe i 1968 chun foclóirí de shainfhocail in earnáil éagsula a chruinniú a faomhadh agus a fhoilsiú. Tá liosta ar fáil ar achmainn.ie. Le cabhair an ríomheolaí Michal Mechura a bhí ag obair le fiontar cuireadh na bailiúcháin seo ar fad ar an foclóir ar líne Focal.ie Téarma .ie anois.
 • An Comhlacht Oideachais: Bunaithe 1910, foilsitheoir léinn scoile, graiméar, léitheoirí, foclóirí, téascleabhra.
 • An Gúm: Tá an Gúm ag foilsiú leabhair i nGaeilge ó 1926 faoi choimirce Stát na hÉireann. Is iad an foilsitheoir Gaeilge is mó sa tír. Baineann a chuid foilsitheoireacht le foclóireacht, téacsleabhair agus acmhainní curaclaim eile go príomha, mar aon le hábhar do leanaí agus do dhaoine fásta. Lonnaithe i mBÁC.
 • An tÁisaonad: Leabhair do pháistí den chuid is mó. Lonnaithe in Ollscoil Naomh Muire, Béal Feirste.
 • An Timire: Foilsitheoir leabhair reiligiúnacha i nGaeilge é An Timire, agus an t-iris míosúil den teideal céanna.
 • An tSnáthaid Mhór: Bunaithe i 2005, sé a n-adhaim ná leabhair chomhaimseartha den scoth a fhoilsiú le léaráidí ilchasta do pháistí de gach aois. Lonnaithe i mBéal Feriste.
 • Ag Magadh: Bunaithe i 2019, ag Diarmuid Mac Conmhaoil chun a leabhar féin a chuir i gcló. Níl ainm an fhoilsitheora ar an leabhar.
 • Breacadh: Bunaithe i 2000, cuireann siad ábhar foghlama ar fáil d'fhoghlaimeoirí fásta. Lonnaithe i gCasla, Gaillimh, Tá SOLAS dhá mhaoiniú agus iad á stiúradh ag Boird Oideachais & Oiliúna na Gaeltachta.
 • Brian Ó Baoil: Bunaithe i 2019 ag an údar den ainm céanna chun a leabhar drámaíochta a fhéin fhoilsiú le cabhair lulu.
 • Bunscoil Phobal Feriste: Bunaithe i 1991 d'eisigh siad Leabhar Gramadaí a 2. Lonnaithe i mBéal Feirste.
An Timire: Foilsitheoir leabhair reiligiúnacha i nGaeilge é An Timire, agus an t-iris míosúil An Timire.
 • Carroll Education: (Carroll Heinemann): Foilsitheoir leabhair Gaeilge do dhaltaí scoile agus corr-leabhar i mBéarla acu.
 • Cló: Cló Léann na Gaeilge, Bunaithe i 2020, is ionphrionta acadúil atá ann seo. Togra tras-institiúideach ollscoile is ea CLÓ i bpáirt leis an teach foilsitheoireachta COMHAR.
 • Cló Chaisil: Foilsíonn siad leabhair dianganta do leanaí, do dhéagóirí agus do dhaoine fásta. Lonnaithe i mBÁC.
 • Cló Iar-Chonnacht: Bunaithe i 1985, chun saothar scríbhneoirí Gaeltachta a fhoilsiú. Tá os cionn 300 leabhar foilsithe aige, as Gaeilge go príomha, mar aon le dlúth-chéirníní ceol. Tá siad anois i bhfeighil ar theidil Sáirséal agus Dill agus Cois Life. Lonnaithe i gConamara, Gaillimh.
 • Clólann Bheann Mhadagáin: Saothair foghlama le dlúthcheirníní den chuid is mó atá á fhoilsiú acu, corr-ábhar i mBéarla.
 • Cló Litríocht: Bunaithe i 2010, tá sé mar aidhm acu cuidiú le h-údair agus foilsitheoirí a shaotar a luibheanú[1]/dhigitiú. roinnt da leabhar féin eisithe ar líne acu. Lonnaithe i gCorcaigh agus Silicon Valley. Ní fios an ann dóbh a thuilleadh.
 • Cló Mhaigh Eo: Leabhair atá maisithe go maith i nGaeilge do leanaí agus do dhaoine óga. Lonnaithe i gClár Chlainne Mhuiris, Co Mhaigh Eo.
 • Cló Ollscoil Chorcaí: Bunaithe ó 1925 nó roimhe, foilsitheoir ábhar acadúl agus filíochta de chuid rannóg na Gaeilge in Ollscoil Chorcaigh.
 • COGG: Bunaithe i 1998, cuireann Comhairle um Oideachais Gaeltachta agus Gaelscoilíochta maoiniú ar fáil agus ar uaireamh foilsíonn siad ábhar foghlamtha iad féin a bheadh feiliúnach chun úsáid ar scoil. 'Ficheall' ( an t-aon treor-leabhar fichile Gaeilge) ceann amháin des na leabhair a mhaoinigh siad is a d'fhoilsigh siad. Lonnaithe i mBÁC
 • Coiscéim: Bunaithe ag Pádraig Ó Snodaigh i 1980, foilsíonn Coiscéim leabhair i ngach chineál réimse. Tá sé le maíomh acu gur fhoilsigh siad an leabhair Gaeilge is mó riamh (13 imleabhair Logainmneacha Mhaigh Eo le Fiachra Mac Gamhann) agus le h-idir 40 agus 60 leabhair á fhoilsiú gach bliain agus an líon teidil ag druidim níos gaire don 2,000 is iad an foilsitheoir príobháideach Gaeilge is mó dá bhfuil ann. Lonnaithe i mBÁC.
  le h-os cionn 1500 teideal is iad Coiscéim an foilsitheoir príomáideach is mó.
 • Comharchumann An Leath Thruaigh: Comharchumann i nGaeltacht Chiarraí, a bhfuil corr-leabhar foilsithe acu.
 • Comhairle Bhéaloideas Éireann: Bunaithe i 1972 nuair a d'aistríodh an bailiúchán go COBÁC, eisíonn siad saothar bunaithe ar an mBéaloideas i nGaeilge agus i mBéarla.
 • Cumann Carad na Gaeilge: Bunaithe in 1872, chun tacú leis an nGaeilge. Tá an iriseán 'An Gael' á gcur i gcló acu ó 1881 i leith. Lonnaithe i Nua Eabhrach.
 • Cumann na Scríbheann nGaedhilge: Bunaithe i 1898, tá eagráin de shaothair thábhachtacha aistrithe ag an Irish Texts Society ó réimse leathan de shean-litríochta na Gaeilge.
 • Dord Teo: Cló-ainm chomhlucht foilsitheoireachta Pheadair Uí Riada é seo, Leabhar amháin do leanaí atá i gcló ó 1993. Lonnaithe i gCúil Aodha, Corcaigh.
 • Éabhlóid: Bunaithe i 2010 foilsíonn siad leabhair do leanaí agus do dhaoine fásta. Lonnaithe i nDún na nGall.
 • Ealaín Art: Bunaithe i 2014, aon leabhair amháin atá ag an gcló-ainm seo: 'Malairtí' le Brenda McGuinness.
 • FÁS: (Foilseacháin Ábhair Spioradálta), Bunaithe 1 Feabhra 1916 ag cruinniú d'Aontas Mhánuat (“Aontas Mhá Nuad”) agus thug siad Cumann na Sagart nGaedhalach orthu féin. Bhí baint acu le foilsiú An Timire ar feadh i bhfad.
 • Fiontar: Craobh foilsitheoireachta Gaeilge Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.
 • Fios Feasa: Bunathe i 1997 comhlucht foilsitheoireachta ilmheáin iad seo atá mar aidhm acu 'cultúir ársa na hÉireann a chur i láthair an tsaoil mhóir sna modhanna is rídhéanaí'. Tá neart saothar eisiúnt acu.
Leabhar Breac -An Chláirseach agus an Choróin[2]
 • Foilsitheoirí na gCnoc: Bunaithe i 2016, Is cosúil go bhfuil siad cruthaithe chun an taon saothar scoile amháín a eisiúint.
 • ForSai: Comhlucht a fhoilsíonn saothair le Gary Bannister amháin. Lonnaithe i mBÁC.
 • Foras Na Gaeilge , cé go maoiníonn siad mórán foilsitheoirí, agus go bhfuil An Gúm faoina gcúram, foilsíonn siad go leor faoina gclóainm féin.
 • Futa Fata: Lipéad ceoil agus teach foilsitheoireachta ag táirgeadh leabhair agus dlúthdhioscaí i nGaeilge do leanaí agus do dhaoine óga. Lonnaithe in Indreabhán.
GaelLinn.png
 • Gael Linn: Tá méid beag leabhair Gaeilge curtha i gcló ag Gael Linn ach clóann siad iriseáin scoile agus tá cúraimí eile ar fad orthu. Lonnaithe ar Shráid an Dáma, BÁC.
 • Gaelchultúr: Eagraíocht múineadh Gaeilge iad, eisíonn siad leabhair foghlama agus gramadaí.
 • Gaeil Uladh: Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta, Lonnaithe i Leitir Cheannann i nDún na nGall.
 • Ionad Scríbhneoirí Luimnigh: Cló-ainm é seo a bunaíodh chun 'Luaithrigh Angela', an t-aistriúchán ar Angela's Ashes, a eisiúnt.
 • Institiúid Oideachais Marino: Téascleabhra d'ábhair mhuinteoirí ar fhoghlaim na Gaeilge don cúrsa S.C.G. atá riachtanach chun an céim sa múinteoireachta a fháil.
 • Lámh Cúnta: Bunaithe ag Síle Ní Sheaghda LC chun múineadh agus foghlaim na Gaeilge a dhéanamh níos tarraingtí don mhúinteoir agus don dalta. Bhí 6 leabhar 'Learaí Litriú' foilsithe aici féna a h-ainm féin i 2005. Lonnaithe i Loch Garman.
 • Lámh in Airde: Aon leabhar amháin atá ag an gcló-ainm seo. Lámhleabhar gníomhaíochta, aclaíochta le Conchubhair Ó Muimhneacháin. Lonnaithe i gCorcaigh.
 • Leabhar Breac: Foilsitheoir litríochta d'ardchaighdeáin i nGaeilge. Clóann siad úrscéalta grafacha leis. Lonnaithe i gConamara.
 • Leabhair Chomhar: Cló-ainm eile de chuid Comhar Teo a fhoilsíonn an iris Comhar, a n-aidhm ná leabhair a fhoilsiú d'fhoghlaimeoirí fásta chomh maith le roinnt teideal ginearálta próis agus filíochta. Lonnaithe i mBÁC. Tá leabhair scoile foilsite faoin gcló-ainm Comhar Teoranta.
 • Lorlum: Bunaithe i 2008, Leabhair agus dluthcheirníní creidimh críostaí atá faoi chabadil acu. Lonaithe in Indreabhán, Gaillimh.
Cludach Leabhair Sheáin Uí Chuirreáin, foilsithe ag Cois Life
 • Mála Mór: Bunaithe i 2008, ag múinteoir a bhí ag iarraidh spraoi a thabhairt isteach sa rang Gaeilge. Tá leabhair i mBéarla acu anois freisin.
 • Meanga Fíbín: Bunaithe i 2008 Cló-ainm den chomhlucht drámaíochta Fibín, Lonnaithe i nGaillimh, leabhair amháin curtha i gcló acu.
 • Móinín: Litríocht i nGaeilge agus i mBéarla do pháistí, do óga agus do dhaoine fásta. Lonnaithe i gCo. An Chláir.
 • Muintearas: Bunaithe in 2012, cuireann siad ábhar foghlama luathbhlianta ar fáil. Lonnaithe i Leitir Móir, Gaillimh.
 • Oidhreacht Chorca Dhuibhne: Speisialtóirí i bhfoilsiú leabhar agus dlúthdhioscaí a bhfuil spéis ar leith acu i nGaeltacht Chiarraí.
 • Polca Phunc: Bunaithe i 2018 ag Doimnic Mac Giolla Bhríde chun an tarna leabhar dá chuid a fhoilsiú. Éabhlóid a d'fhoilsigh a chéad cheann Ící Pící. Lonnaithe i nGaeltacht Dhún na nGall.
 • Ponc Press: Bunaíodh iad i 2014 i gclólann sa Daingean théis do Dominique Lieb filleadh ar an Eilbhéis agus ainm Púca Press a thabhairt leithi. Clódóir litirphreasa is ea Ponc Press, a úsáideann cló-inneall bunaidh pláitín Heidelberg 1955.
 • Séideán Sí: Cuireann siad téascleabhra Gaeilge i gcló dos na bunscoileanna agus abhar léitheoireachta do leannaí scoile. Baint acu leis An Gúm.
 • Spraoi: Foilsitheoir d'ábhar scoile, 8 Béiríní Beomhara, agus 5 Scéal Nua 7rl. Lonnaithe in Indreabháin.
 • Údar: Craobh foilsitheoireachta Ghlór na nGael, táirgeann siad leabhair do leanaí, cluichí boird, cártaí 7rl. Lonnaithe i Ráth Chairn,

Foilsitheoirí Béarla a fhoilsíonn leabhair Gaeilge[cuir in eagar | athraigh foinse]

 • Acadamh Ríoga na hÉireann: Tugann ARÉ /RIA tacaíocht don teanga le líon mhaith foilsiúcháin, tá coda amháín dá eite foilsitheoireachta dírithe i dtreo Ailtireacht, Stair, Léinn Cheilteach litearthacht agus litríocht.
 • An Cló Ceilteach: Bunaithe i 1976, Soláthrionn siad téascleabhra don mhéascoilíocht. The Celtic Press an teideal a thugann siad orthu féin dá shaothar Béarla. Baint acu le CJ Fallon.
 • An Comhlacht Oideachais (The Educational Company of Ireland (Edco)): Bunaithe in 1910, tá siad ar na príomh-fhoilsitheori leabhair scoile do bhunscoileanna agus Meánscoileanna, saothar i mBéarla agus i nGaeilge acu.
 • An Sagart: Bunaithe i 1964, Leabhair acadúla agus reiligiúnacha den chuid is mó ach roinnt filíochta agus próis freisin. Níl sé chomh gníomhach a thuilleadh ó d'éag a stiúrthóir an t-Athair. Pádraig Ó Fiannachta. Leanann siad de bheith ag cló Irisleabhar Mhá Nuad gach bliain.
 • Aonad Forbartha Curaclaim: foilsíonn an Curriculum Development Unit i gColáiste Mhuire Gan Smál saothar i mBéarla agus i nGaeilge dos na bunscoileanna. Lonnaithe i Luimneach.
 • Appletree: Is ceann d'fhoilsitheoirí is mó inÉireann foilsíonn siad treoir leabhair don margadh idirnáisiúnta agus in ocht dteanga, an Ghaeilge san áireamh.
 • Arlen House: Bunaithe in 2011(?), taid dirithe i dtreo leabhair le tábhacht liteartha agus culturtha i mBéarla agus roinnt i nGaeilge.
 • Blackstaff Press: Comhlucht foilsitheoireachta Béarla, D'fhoisigh siad aon leabhar, Aibítir, do leanai i nGaeilge.
 • Bloomsbury: D'fhoilsigh siad seo an sraith Harry Potter agus an leagan Gaeilge chomh maith.
 • Boosey & Hawkes: D'fhoilsigh siad amhráin as Gaeilge D'aon Ghuth. Lonnaithe i Sasana.
 • CCEA: Cuireann Council for the Curriculum, Examinations and Assessment saothar ar fáil i mBéarla do dhaltaí i dTuaisceart na hÉireann agus tá cuid fhoilsiúchán iomlán dírithe ar an nGaeloideachais.
 • CERT: D'fhoilsigh siad an leabhar dhá-theangach Caidreamh Custaiméara Treoirlínte/ A Practical guide to Customer Relations i 1989.
 • CJ Fallon: Foilsíonn siad leabhair ceachtanna do bhunscoileanna agus meánscoileanna, go leor saothar i nGaeilge chomh maith.
 • Clonmacnois Press: Comhlucht foilsitheoireachta arb é craobhscaoileadh an tsoithscéal a n-adhaim, aon leabhar amháin i mórán teanga atá acu.
 • Collins: Foilsitheoir mór shaothar ar nós Foclóirí i mBéarla iad Collins, tá roinnt foclóirí agus ábhar oideachais curtha i gcló i nGaeilge acu.
 • Colourpoint: Foilsitheoir leabhair scoile do scrúduithe Meánscoile i dTuaisceart na hÉireann, leabhair Gaeilge acu. Nasc acu le Blackstaff. Lonaithe i mBéal Feriste.
 • Cork University Press: Foilsitheoir mór Béarla le corr leabhar i nGaeilge.
 • Dalen Éireann: Foilsitheoirí a d'fhoilsigh Tin Tin agus Asterix agus atá á gcló i dteangacha agus an Gaeilge chomh maith.
 • Educate.ie: Foilsitheoir saothar bunscoile, meánscoile is iarpháipéirí scrúduithe freisin.
 • Enfo: Eisíonn siad billeoga agus leabhráin eolais do dhaltai scoile i mBéarla agus i nGaeilge.
 • Everytype: Foilsíonn siad seo leabhair i mórán teangacha, an Ghaeilge san áireamh.
 • Coiscéim - Fréamh an eolais
  Folens: Bunaithe i 1958 le leabhair teagaisc Fraincíse i nGaeilge a chur ar fáil. Tá siad ar na foilsitheoirí is faide atá ag soláthar ábhar do scoileanna, tá saothar do dhaltai na Gaeilge agus Gaelscolaíochta acu freisin.
 • Forum Publications: Bunaithe i 2003, foilsitheoir iad atá iomlán dírithe ar leabhair don teastas soisearach agus don ardteist, tá leabhar amháin Gaeilge acu don scrúdú ghnáth leibhéal na hardteiste.
 • FFS: Foilsíonn Feidhmeanach na Seirbhís Sláinte (HSE) lámhleabhra dírithe ar shláinte do dhaltai scoile agus do tsochaí i gcoitinne. Bíonn siad i mBéarla chomh maith.
 • 4Schools: Tá na foilsitheoirí seo dírithe ar tháirgí agus acmhainní cumarsáide a sholáthar do bhun is meánscoileanna, tá beagán ábhair i nGaeilge acu.
 • Gill Books: Tugadh Gill & MacMillen orthu go dtí roinnt blianta ó shin, Saothar ilchineálach i mBéarla atá acu ach tá roinnt ábhar á gcur i gcló acu i nGaeilge.
 • Institiúid Ard-léinn na hÉireann (DIAS): Tá clár foilsitheoireachta acu atá dírithe i dtreo cloadhanna acadúla ar chúrsaí Ceilteach, tá roinnt acu seo i nGaeilge. Lonaithe i mBÁC.
 • Irish Academic Press: Bunaithe i1979 le béim ar stair na tíre, d'fhoilsigh siad an leabhar Drámaí An Phiarsaigh i 2013. Ní fheictear go bhfuil aon leabhar eile le Gaeilge ann foilsithe acu.
 • Irish Pages: Bunaithe i 2002, irisleabhar dhá -theangach Gaeilge Béarla atá ann, bhí eagrán Meán Fómhair 2010 dírithe ar an nGaeilge amháin.[3]
 • Ladybird: Bunaithe in 1867, d'fhoilsíodar aistriú de shraith leabhar do leannaí, Lúidín Ó Laoi (Rumpelstiltskin), Coladh Céad Bliain (sleeping Beauty) 7rl ins na 1970dí. Tá cinn úra curtha amach acu le déanaí. Lonnaithe i Sasanna.
 • Lagan Press:: Bunaithe i 1991 ag Patrick Ramsey agus Pól Ó Muirí mar eagarthóir saothar i nGaeilge. Tá thart fá 10 theideal i nGaeilge foilsithe acu. Lonnaithe i nDoire
 • Lulu: Comhlucht féin fhoilsiú é seo, rinneadh Avril O'Reilly leagan Gaeilge de 'A Fairy in the House' is thug sí 'Sióg sa Teach' air. Lonnaithe i Meirceá.
 • Mantra Lingua: Foilsíonn siad leabhra dhá-theangacha - Béarla go rogha 50-70 teanga. Tá 7 leabhar Béarla go Gaeilge do leannaí acu. Lonnaithe i Sasanna.
 • Mentor Books: Foilsitheoir leabhair scoile den chuid is mó, roinnt beag ábhair i nGaeilge.
 • Mercier Press: Foilsitheoirí saothar Béarla as Éireann ceithre leabhar Gaeilge /dhá theangach acu ar a suíomh.
 • New Island Press: Bunaithe ins na 1990dí is foilsitheoir Béarla iad seo. Tá beagnach dosaen teideal Gaeilge curtha i gcló acu. Tá leaganacha de shaothar Gary Bannister a d'fhoilsigh sé le ForSai chomh maith.
 • O'Brien Press: Foilsitheoirí saothar Béarla ar fad, tá sraith leabhar agus corr cheann eile i nGaeilge do pháistí acu, úsáidtear 'Ó Briain' mar chló-ainm dá leabhair Gaeilge ar uaireamh.
 • Oifig an tSoláthair: Oifigh na bhfoilseacháin Rialtais iad seo a fhoilsíonn chuile ní a eisíonn an rialtas. Bíonn siad i mBéarla agus i nGaeilge. Foilsíonn siad nithe in éindí leis an Gúm ar uaireamh.
 • Poolbeg: Foilsitheoir mór Béarla, ábhar do pháistí acu i nGaeilge. Lonnaithe i mBÁC
 • Prime-Ed,: Foilsitheoirí saothair scoile, roinnt acu i nGaeilge.
 • Red Stag: Bunaithe i 2018, cló-ainm eile ag Mentor iad seo atá ag cló an sraith dhá theangach Fadó.
 • RTÉ: Foilsíonn RTÉ saothar a dtéann le cláracha teilfíse a chraolann siad. Tá roinnt leabhra i nGaeilge foilsithe acu.
 • Simon and Schuster: Foilsitheoirí móra Meiriceánach, Chló siad leagan Gaeilge de leabhair bunaithe ar an mbeochan 'Dóra The Explorer' ar nós Téann Dóra ar Scoil agus oíche Mhaith a Dora.
 • Usborne: Foclóirí do leanaí i dteangacha éagsúla sa domhain atá á chló acu, roinnt cinn i nGaeilge agus cartaí foghlamtha leis.
 • Veritas: Foilsitheoir leabhair diaganta i mBéarla den chuid is mó le roinnt bheag i nGaeilge. Siadsan a fhoilsíonn an sraith dhátheangach Fadó.
 • Walker Éireann: Foilsitheoirí i Sasanna iad Walker atá dha leabhar do leanaí foilsithe i nGaeilge acu.
 • YLolfa: Foilsitheoirí Béarla agus Breatanaise. Tá roinnt bheag teidil acu i ngaeilge chomh maith. Lonaithe sa Bhreatain Bheag

Foilsitheoirí Gaeilge nach bhfuil ag foilsiú a thuilleadh[cuir in eagar | athraigh foinse]

 • An Clóchomhar: Bunaithe ag an t-iriseoir Seosamh Ó Duibhginn i 1954. Tháirg siad líon mór leabhar a raibh spéis ghinearálta agus acadúil iontu, agus chuir siad cás na hÉireann go minic i bpeirspictíocht níos leithne. Tháinig stop lena gcuid foilsiúcháin sa bhliain 2008 nuair a ghlac Cló IarChonnacht cúraimí a stoic. Bhí siad lonnaithe i mBÁC
 • An Preas Náisiúnta: D'fhoilsigh siad saothar Bhrian Uí Nualláin, An Béal Bocht i 1949 tar éis do Bhrún agus Ó Nualláin diúltú de.
 • Brún agus Ó Nualláin: Inphrionta a d'úsáid an comhlucht Browne and Nolan do leabhair Ghaeilge a d'fhoilsigh siad.
 • Carbad: Bunaithe ag Mícheál Mac Aonghusa, Liam Mac Cóill agus Seán Mac Mathúna (CnaG) sa bhliain 197. Foilsitheoirí páirt-aimseartha a bhí iontu. D'fhoilsigh siad Fonn aníos Fiach le Pádraig Ó Maoileoin i 1978, leagan de Séadhna le Liam Mac Mathuna, agus Venéiseach Éigin a d'aistrigh an scríobhnóir Pádraig Ó Snodaigh 1983, Pleanáil Teanga in Éirinn le Seán Ó Riain. Tháinig deireadh lena chuid gníomhaíochtaí sa bhliain 198? Rinne Leabhar Breac roinnt teideal a athfhoilsiú.
 • Ceardsiopa Inis Oírr Teo. Bunaithe i 1978 ag Pacella agus Dara Ó Conaola, d'eisigh siad na lámhleabhair Cuairt ar Oileáin Árainn do thurasóirí. tháinig deireadh le seo i 2003 le theacht an re digiteach.
 • Cló Chonamara: Foilsíodh an chéad leabhar leo i 1983 (Leacht na Laige le Máirtín Ó Corrbhuí) agus an leabhar deirneach i 1988 (AD 2016 le Pádraig Standúin). Ghlac Leabhair Breac an stoc chucu is tá á dhíol ar a suíomhsa.
 • Cló Chois Fharraige: Bhí siad ann ins na 1970dí cinnte is roimhe is ina dhiaidh is dócha. Bhí siad lonnaithe in Indreabhán.
 • Cló Dhún An Óir: Bbunaithe ag Máire Bean Uí Bhroin, d'fhoilsgh siad Caint comhrá Gaeilge do Naíonáin - Rang a 6.
 • Cló Morainn: Bhunaigh Dónal Ó Móráinn é seo sna 1950dí
 • Clódhanna Teoranta: Craobh fhoilsitheoireachta Chonradh na Gaeilge.
 • Cló Thalbóid: Bunaithe in 1913, inphrionta de chuid The Educational Co.
 • Coimicí Gael: Bunaithe i 2011, foilsitheoir irisí meardhearáin/greanáin i nGaeilge, bhí an dá shraith Rí Rá agus Ruaille Buaille acu, chuir siad deireadh leis i 2016. Bhí siad Lonnaithe i mBÁC.
 • Cois Life: Bunaithe i 1995, d'fhoilsigh siad saothair liteartha agus acadúla go dtí 2019. Tá an suíomh fós ag díol leabhair. Tá Cló Iar-chonnacht ag glachadh cúraim an stoc leabhair atá fós acu. Lonnaithe i mBÁC.
Oifig an tSoláthair, 1944[4]
 • Comhar na Múinteoirí Gaeilge, CNMG: Bunaithe i 1964, tháinig deireadh leis i 2013 nuair a baineadh an maoiniú daofa. chuir siad go leor saothar Gaeilge i gcló, ghlac Gael Linn le mórán de na curaimí a bhí orthu. Lonnaithe i mBord na Gaeilge, BÁC.
 • Comhartha na dTtrí gCoinneall:
 • Comhluadar: Bunaithe i 1993 chun ag teacht i gcorbach ar ghluaiseacht na dteaghlaigh Gaelacha. Tarraingíodh a gcúraimí isteach fé scáth Ghlór na nGael nuair a bhí maoiniú á dtarraingt siar ón 19 eagras Gaeilge chun 6 gcinn a dhéanamh daofa i 2013. Pé saothar a d'fhoilsíodar ghlac Údar faoina chúram iad
 • Comhlucht an Oideachais:
 • Foilseacháin Ábhar Spiroadálta: Bunaíodh Foilseacháin Ábhair Spioradálta i 1956 faoi choimirce Ord na nÍosánach, chun leabhair a sholáthar i nGaeilge ar ábhair a bhaineann le creideamh agus leis an gcultúr Críostaí. Bhí leabhair á bhfoilsiú go tráthrialta idir sin agus 1998 - os cionn trí scór acu.
 • FNT (Foilsiúcháin Náisiúnta Teoranta): Inphrionta de chuid Inniu, a cheannaigh an Mayo News (Cathair na Mart) in 1947 chun deimhin a dhéanamh de chló na hirise. Scoireadh an comhlucht 1988.
 • FNT (Forbairt Naíonraí Teoranta): Tháinig siad seo i gcorbach ar an gcomhchoiste réamh-scoilíochta, d'fhoilsigh siad leabhra do dhaltaí réamh-scoilíochta, tháinig deireadh leo i 2015, tugadh an saothar thar nais dos na h-údair is ghlac Gaeloideachais lena gcuid cúraimí.
 • Gael-Link: Bunaithe ag an dearthóir Fiachra Ó Torna, d'eisigh sé Dialann Dúlra dhá bhliain i ndiaidh a chéile agus bhí an-rath orthu. D'éirigh sé as i 2012.
 • Gathanna Gréine: Bunaithe i 2011, d'fholsigh siad roinnt bheag leabhar, dúnadh[5] an comhlucht i 2017. Bhí siad lonnaithe i nGaillimh.
 • Glór na nGael: Foilsiteoir leabhair agus áiseanna teagaisc, d'athraigh siad a gcló-ainm go Údar atá beo i gcónaí.
 • Helicon Teoranta: Sa bhliain 1980 d'fhoilsigh siad Deoraíocht le Pádraic Ó Conaire (ina raibh réamhrá ó Micheál Mac Liammóir) agus Tobar na Gaeilge.
 • Ionad na Muinteorí Dúbailt: Is cosúil gur dream as Doire a bhí ann seo agus a bhí ag foilsiú leabhair do leanaí scoile 'Go Ciúin Fáilí'[6], Ginias-ar-Cíos[7] agus araile.
 • Ionad Oideachais Luimnigh : Le maoiniú ó COGG d'fhoilsigh siad 4 leabhair scoile ar sheandálaíocht. Limerick Education Centre.
 • ITÉ: D'fhoilsigh Institiúid Teangeolaíochta Éireann leabhra acadúla maidir le Gaeilge in Éirinn an lae inniu. Ní ann don institiúid a thuilleadh.
 • Maunsel and Roberts: D'fhoilsigh siad 'Gaeilge sa mBaile' le Máire Ni Cheallacháin i 1922.
 • M. H. Mac an Ghoill: Bhí siad seo ag foilsiú leabhra ceachtanna Gaeilge ag tús an 19ú céad. Lonnaithe i mBÁC. Gill books an t-ainm atá orthu anois.
Oifig an tSoláthair, 1938 - Sean-Eoin[8]
 • Na Naíonraí Gaelacha,: Buanithe i 1974 chun cuidiú le bunú naíonraí Gaeilge, d'eisigh siad leabhra, agus áiseanna, tháinig FNT i gcorbacht orthu.
 • Páistí Press: Bunaithe i 2011 ag Jean Ní Arrachtáin, comhlucht foilsitheoireachta dhá-theangach. D'fhoilsigh siad 'Réiltín agus Banraion na Gealaí' agus b'shin é. Tháinig siad chun deireadh i 2013.
 • Preas Dhún Dealgan:
 • Púca Press: Bunaithe i 2007. Foilsitheoir beag lonaithe i gclólann sa Daingean a bhí iontu a tháirg leabhair lámhchlóite i nGaeilge i mBéarla agus i nGearmáinis ag baint feidhme as an inneall bunaidh pláitín Heidelberg 1955. Dominique Lieb a rinne na maisiúcháin orthu ar fad. Tháinig Ponc Press i gcorbacht orthu nuair a bhog Dominique thar nais chuig an Eilbhéis i 2014.
 • Sáirséal agus Dill: Bunaithe i 1945, tamall tar éis bhás Sheáin Sáirséal Uí Éigeartaigh ghlac Caoimhín Ó Marcaigh an gnó ar láimh agus d'athraigh an t-ainm ar ball go Sáirséal Ó Marcaigh. Ba é an aidhm a bhí acu ná litríocht na Gaeilge a fhorbairt agus cuidiú le scríbhneoirí Gaeilge. D'fhoilsigh siad 200 leabhar. Ghlac Cló iar-Chonnachta cúram an stoc ar fad nuair a cailleadh Ó Marcaigh.
 • TeleGael: Comhlucht teilfise atá iontu seo ach do chuir siad roinnt leabhair do pháistí ar an margadh an chéad cheann i 1989 agus an ceann deirneach i 1998.
 • Tiobrad Arann ag Labhairt: D'fhoilsigh siad an foclóir Gaeilge Gach Lá. agus Scéal Gach Lá. Níl ach aon trácht amháin orthu ar an idirlíon[9] .

Nótaí[cuir in eagar | athraigh foinse]

 1. "Foclóir Gaeilge–Béarla (Ó Dónaill): luibhean" (en). www.teanglann.ie. Dáta rochtana: 2019-12-12.
 2. Liam Mac Cóil (2010.). "An Chláirseach agus an Choróin : Seacht gCeolsiansa Stanford /". Leabhar Breac,. 
 3. IRISH PAGES Vol 5 No 2, The Irish Issue ISBN 0-9544257-7-4
 4. Cathal Ó Sandair (1944.). "Dúnmharbhú i bPáirc an Chrócaigh /". Oifig an tSoláthair,. 
 5. "Gathanna Gréine Teoranta - Irish Company Info - Vision-Net". www.vision-net.ie. Dáta rochtana: 2019-12-12.
 6. Angharad Tomos (1999.). "Go ciúin fáilí /". Clár Speisialta Tacaíochta um Shíocháin agus Athmhuintearas,. 
 7. "Ginias-ar-cíos, / Gillian Cross a scríobh ; Glenys Ambrus a mhaisigh ; Anna Mhic Laifeartaigh a chur i nGaeilge. - National Collection of Children's Books". nccb.tcd.ie. Dáta rochtana: 2019-12-12.
 8. Máirín Cregan (1938.). "Sean-Eoin /". Oífig an tSoláthair,. 
 9. "Áiseanna do mhúineadh na Gaeilge - PDF Free Download". hobbydocbox.com. Dáta rochtana: 2019-12-10.