Stádas caomhantais

Ón Vicipéid, an chiclipéid shaor.
Stádas caomhantais

Trí riosca díothaithe

Díothú

Díobhadh
Imithe in éag san fhiántas

Faoi bhagairt

I mbaol go criticiúil
I mbaol díothaithe
Leochaileach

Is lú imní

in aice le speicis faoi bhagairt
Preocupación menor

Véase también

UICN
Lista Roja de la UICN

Error: Must specify an image in the first line.

Léiríonn stádas caomhantais grúpa orgánach (mar shampla, speiceas) an bhfuil an grúpa ann fós agus cé chomh dóchúil is atá sé go n-éireoidh an grúpa in éag go luath amach anseo. Cuirtear go leor tosca san áireamh agus stádas caomhantais á mheas: ní hamháin líon na n-aonán atá fágtha, ach an méadú nó laghdú foriomlán ar líon na n-ainmhithe le himeacht ama, rátaí ratha pórúcháin, agus bagairtí aitheanta. Tá córais éagsúla maidir le stádas caomhantais agus tá siad in úsáid ag leibhéil idirnáisiúnta, iltíre, náisiúnta agus áitiúla chomh maith le húsáid ag tomhaltóirí.

Córais idirnáisiúnta[cuir in eagar | athraigh foinse]

Liosta Dearg AICD de Speicis faoi Bhagairt[cuir in eagar | athraigh foinse]

Is é Liosta Dearg na Speicis faoi Bhagairt de chuid an AICD an córas liostaithe agus rangaithe le haghaidh an stádais chaomhnaithigh is fearr aithne ar fud an domhain.. Aicmítear speicis ar Liosta Dearg an AICD i naoi ngrúpa arna leagan síos trí chritéir amhail; ráta an mheathlaithe, méid an daonra, limistéar an dáilte gheografaigh, agus méid na hilroinnte agus an dáileacháin a shocrófar.

mar ráta laghdaithe, méid an daonra, limistéar dáileacháin gheografaigh, agus méid na hilroinnte daonra agus dáileacháin.[1]

Áirítear freisin speicis atá imithe in éag ó 1500 CE. Agus Liosta Dearg an IUCN á phlé, is é an téarma oifigiúil " faoi bhagairt " ná grúpáil de thrí chatagóir: i mbaol criticiúil, i mbaol agus i mbaol.

 • Ext (EX) – Gan aithne ar dhaoine beo
 • Sliocht sa bhfiáine (EW) – Is eol dó maireachtáil i mbraighdeanas, nó mar dhaonra eadóirsithe lasmuigh dá raon stairiúil
 • I mBaol Criticiúil (CR) – Riosca an-ard go ndíothófar san fhiántas
 • I mBaol (EN) – Riosca níos airde éagtha san fhiántas
 • Leochaileach (VU) – Ard-riosca díothaithe san fhiántas
 • Beagnach i mBagairt (NT) – Dóchúil go gcuirfear i mbaol é go luath amach anseo
 • Cleithiúnach ar Chaomhnú (CD) – Riosca íseal; caomhnaítear é ionas nach mbeidh sé gar do bhagairt, d’fhéadfadh leibhéal riosca níos airde a bheith mar thoradh ar imeachtaí áirithe
 • An imní is lú (LC) – Riosca an-íseal; nach gcáilíonn sé do chatagóir riosca níos airde agus ní dócha go mbeidh bagairt air go luath amach anseo. Áirítear tacsaithe forleathana agus flúirseach sa chatagóir seo.
 • Easnamh ar shonraí (DD) – Níl dóthain sonraí ann chun measúnú a dhéanamh ar a riosca díothaithe
 • Gan luacháil (TÉ) – Ní dhearnadh meastóireacht fós i gcoinne na gcritéar.

An Coinbhinsiún um Thrádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flóra Fiáin i mBaol[cuir in eagar | athraigh foinse]

Tá sé mar aidhm ag an gCoinbhinsiún um Thrádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flóra Fiáine i mBaol (CITES) a áirithiú nach mbeidh trádáil idirnáisiúnta in eiseamail ainmhithe agus plandaí fiáine ina bhagairt orthu. Teastaíonn ceadanna CITES ó go leor tíortha agus iad ag allmhairiú plandaí agus ainmhithe atá liostaithe ar CITES.

Córais iltíre[cuir in eagar | athraigh foinse]

San Aontas Eorpach (AE), is iad na Treoracha maidir le hÉin agus Gnáthóga na hionstraimí dlí a dhéanann meastóireacht ar stádas caomhnaithe speiceas agus gnáthóg laistigh den AE.

Díríonn stádas caomhantais NatureServe ar Mheiriceá Laidineach, na Stáit Aontaithe, Ceanada agus an Mhuir Chairib. Tá sé forbartha ag eolaithe ó NatureServe, The Nature Conservancy, agus líonra de chláir oidhreachta nádúrtha agus ionaid sonraí. Tá sé níos comhtháite le córas Liosta Dearg an IUCN. Áirítear ar a chatagóirí do speicis: toimhdeofar go bhfuil siad imithe in éag (GX), b’fhéidir imithe in éag (GH), faoi phriacal criticiúil (G1), faoi phriacal (G2), leochaileach (G3), slán de réir dealraimh (G4), agus slán (G5).[2] Ceadaíonn an córas freisin céimeanna débhríoch nó éiginnte lena n-áirítear céimeanna uimhriúla neamhchruinne (m.sh G2?), agus raonta raoin (m.sh G2G3) le haghaidh nuair a bhíonn an chéim bheacht éiginnte. Cuireann NatureServe cáilitheoir le haghaidh faoi chuing nó saothraithe amháin (C), a bhfuil brí cosúil leis an Liosta Dearg IUCN imithe in éag san fhiáine (EW).

Úsáidtear Leabhar Dearg Sonraí Chónaidhm na Rúise laistigh de Chónaidhm na Rúise, agus glactar leis i gcodanna den Afraic freisin.

Córais náisiúnta[cuir in eagar | athraigh foinse]

San Astráil, déanann an tAcht um Chaomhnú Comhshaoil agus Bithéagsúlachta 1999 (Acht EPBC) cur síos ar liostaí de speicis faoi bhagairt, de phobail éiceolaíocha agus de phróisis bhagairteacha. Tá na catagóirí cosúil le Catagóirí agus Critéir an Liosta Dearg IUCN 1994 (leagan 2.3). Roimh Acht EPBC, d'úsáid an tAcht um Chosaint Speicis i mBaol 1992 córas rangaithe níos simplí. Tá a gcórais féin ag roinnt rialtas stáit agus críochach freisin maidir le stádas caomhnaithe. Tugtar na cóid do chóras caomhnaithe Iarthar na hAstráile ag Liosta Flóra Neamhchoitianta agus Tosaíochta Dearbhaithe (giorraithe go DECF nuair a úsáidtear é i mbosca tacsó).

Sa Bheilg, foilsíonn an Institiúid um Thaighde Pléimeannach don Dúlra agus don Fhoraois sraith ar líne de níos mó ná 150 táscairí dúlra san Ollainnis.[3]

I gCeanada, is grúpa saineolaithe é an Coiste um Stádas Fiadhúlra i mBaol i gCeanada (COSEWIC) a dhéanann measúnú agus ainmniú ar na speicis fhiáine atá i mbaol éigin imeacht as Ceanada.[4] Faoin Acht um Speicis i mBaol (SARA), tá sé de dhualgas ar an rialtas feidearálach, atá freagrach go polaitiúil, speicis arna measúnú ag COSEWIC a chosaint go dlíthiúil.

Sa tSín, chinn an Stát, cúigí agus roinnt contaetha a bpríomhspeicis fiadhúlra cosanta. Tá leabhar sonraí dearg na Síne ann.

San Fhionlainn, tá go leor speiceas cosanta faoin Acht um Chaomhnú an Dúlra, agus trí Threoir an AE maidir le Gnáthóga agus Treoir an AE maidir le hÉin.[5]

Sa Ghearmáin, foilsíonn an Ghníomhaireacht Chónaidhme um Chaomhnú an Dúlra "liostaí dearga de speicis i mbaol".

Tá an tAcht um Chosaint Fiadhúlra, 1972, Leasaithe 2003 agus an tAcht um Éagsúlacht Bhitheolaíoch, 2002 ag an India.

Sa tSeapáin, foilsíonn an Aireacht Comhshaoil Leabhar Sonraí Dearga Fiadhúlra faoi Bhagairt na Seapáine.[6]

San Ísiltír, foilsíonn Aireacht Talmhaíochta, Dúlra agus Cáilíochta Bia na hÍsiltíre liosta de na speicis atá faoi bhagairt, agus cuireann an tAcht um Chaomhnú Dúlra 1998 an caomhnú i bhfeidhm. Cosnaítear speicis freisin trí na Treoracha maidir le hÉin Fhiáine agus maidir le Gnáthóga.

Sa Nua-Shéalainn, foilsíonn an Roinn Caomhnaithe liostaí Chórais Aicmithe Bagairtí na Nua-Shéalainne. As of January 2008 sanntar speiceas nó fospeicis faoi bhagairt do cheann amháin de sheacht gcatagóir: atá Criticiúil go Náisiúnta, i mBaol go Náisiúnta, Leochaileach go Náisiúnta, ag Laghdú, ag Téarnamh, Fothrach, nó Neamhchoitianta go Nádúrtha.[7] Cé nach bhféachann an t-aicmiú ach ar leibhéal náisiúnta, tá go leor speiceas uathúil don Nua-Shéalainn, agus tugtar speicis atá slán thar lear faoi deara mar sin.

Sa Rúis, tháinig Leabhar Dearg Chónaidhm na Rúise amach i 2001, tá catagóirí ann a shainíonn stádas caomhnaithe do speicis éagsúla. Inti tá 8 tacsaithe amfaibiaigh, 21 tacsón reiptílí, 128 tacsa éan, agus 74 tacsón de mhamaigh, 231 san iomlán. Tá níos mó ná 30 leabhar dearg réigiúnacha ann freisin, mar shampla leabhar dearg an réigiúin Altaic a tháinig amach i 1994.

San Afraic Theas, tá Institiúid Náisiúnta Bithéagsúlachta na hAfraice Theas, a bunaíodh faoin Acht Náisiúnta um Bainistíocht Comhshaoil: Bithéagsúlacht, 2004,[8] freagrach as liostaí de na speicis atá buailte a tharraingt suas, agus as monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh chinntí CITES. Tá sé i gceist go mbeadh sé níos fusa liostaí Dearga a bhí éagsúil roimhe seo a choinneáil cothrom le dáta, go teicniúil agus go airgeadais.

Sa Téalainn, sainmhínítear leis an Acht um Fhorchoimeád agus Cosaint Ainmhithe Fiáine BE 2535 cúig speiceas ainmhíoch forchoimeádta déag agus dhá aicme speiceas cosanta, a bhfuil cosc nó srianadh dlí ar sheilg, pórú, seilbh agus trádáil. Tá an Roinn Páirce Náisiúnta, Fiadhúlra agus Caomhnaithe Plandaí den Aireacht Acmhainní Nádúrtha agus Comhshaoil freagrach as na gníomhaíochtaí seo a rialáil.

San Úcráin, coinníonn an Aireacht um Chaomhnú Comhshaoil liosta de na speicis i mbaol (roinnte i seacht gcatagóir ó " 0 " - imithe in éag go " VI " - athshlánú) agus foilsíonn sé i Leabhar Dearg na Úcráin .

I Stáit Aontaithe Mheiriceá, chruthaigh an tAcht um Speicis i mBaol 1973 an Liosta Speicis i mBaol .

Treoracha do thomhaltóirí[cuir in eagar | athraigh foinse]

Roinneann roinnt treoracha do thomhaltóirí maidir le bia mara, amhail Seafood Watch, iasc agus créatúir mhara eile i dtrí chatagóir, ar aon dul le catagóirí um stádas caomhnaithe:

 • Dearg (" abair "nó" seachain ")
 • Buí nó oráiste (" smaoinigh faoi dhó ", " roghanna maithe " nó " roinnt imní ")
 • Glas (" roghanna bia mara is fearr ") [9]

Ní hamháin go léiríonn na catagóirí i mbaol speiceas aonair, ach déanann siad machnamh freisin ar an tionchar ar an gcomhshaol a bhaineann le conas agus cén áit a ndéantar iascaireacht orthu, mar shampla trí sheachghabháil nó trálaer ghrinnill aigéin. Go minic déantar measúnú ar ghrúpaí speiceas seachas ar speicis aonair (m.sh. squid, cloicheáin).

Tá cúig leibhéal rátála ag Cumann Caomhnaithe na Mara le haghaidh speiceas bia mara, mar a léirítear ar a suíomh Gréasáin FishOnline.[10]

Féach freisin[cuir in eagar | athraigh foinse]

 • Stádas caomhnaithe wolves san Eoraip
 • Coinbhinsiún ar Speicis Imirceacha Ainmhithe Fiáine a Chaomhnú
 • tacsón Lazarus
 • Liosta de na speicis i mbaol i Meiriceá Thuaidh....
 • Uimhir tosaíochta a liostú
 • Liostaí na n-ainmhithe imithe in éag
 • Liostaí na n-orgánach de réir daonra
 • Innéacs Pláinéad Maireachtála
 • Innéacs Liosta Dearg
 • Liosta Dearg Réigiúnach
 • Athinsint

Tagairtí[cuir in eagar | athraigh foinse]

 1. Categories and Criteria The IUCN Red List of Threatened Species. Retrieved 18 September 2015.
 2. InfoNatura: About the Data: Conservation Status”. NatureServe.org (2007-04-10). Cartlannaíodh an bunleathanach ar 2013-09-21. Dáta rochtana: 2013-07-22.
 3. Research Institute for Nature and Forest”. Inbo.be. Cartlannaíodh an bunleathanach ar 2008-12-01. Dáta rochtana: 2013-07-22.
 4. Cosewic”. Government of Canada, Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Cartlannaíodh an bunleathanach ar 2013-05-30. Dáta rochtana: 2013-07-22..
 5. Protecting species”. Ymparisto.fi. Cartlannaíodh an bunleathanach ar 2013-05-06. Dáta rochtana: 2013-07-22.
 6. Threatened Species”. Biodic.go.jp. Dáta rochtana: 2013-07-22.
 7. Townsend (January 2008). "New Zealand Threat Classification System manual" (in en). Wellington, New Zealand: Science & Technical Publishing Department of Conservation. ISBN 9780478143645. Dáta rochtana: 2 February 2018. 
 8. Welcome to the official South African government online site! - South African Government”. Info.gov.za. Cartlannaíodh an bunleathanach ar 28 June 2007. Dáta rochtana: 12 November 2017.
 9. Seafood Recommendations: Our Seafood Ratings”. Seafoodwatch.org. Cartlannaíodh an bunleathanach ar 19 June 2014. Dáta rochtana: 19 June 2014.
 10. Fish ratings”. FishOnline. Marine Conservation Society. Dáta rochtana: March 28, 2013.

Naisc sheachtracha[cuir in eagar | athraigh foinse]