Plé úsáideora:Ériugena/Éireannais

Ón Vicipéid, an chiclipéid shaor.
Jump to navigation Jump to search

Alt gan fíricí. Goll —Scríobh an t-úsáideoir Goll Mac Mórna (plédréachtaí) an trácht roimhe seo, ach bhí síniú in easnamh.


Tá lá na n-Amadán ar an chéad lá d'Aibreán! Is féidir é seo a scrios go cinnte i mo thuairim. B'fhéidir gur fiú é a athbheochan i gceann cúpla seachtain don lá úd! Nmacu 13:01, 16 Márta 2008 (UTC)

Tá súil agam go bhfuil an leagan seo níos fearr.Éóg1916 13:31, 16 Márta 2008 (UTC)
Ar an drochuair, níl sé "níos fearr". Tá an leagan seo níos measa! I ndáiríre Éóg1916, an bhfuil saghas "scéal grinn" inti? (Joke pages are not appropriate to the project.) If it's not a joke, then it's pure "Original Research" and "Soapboxing" of the highest order. This page is an "essay" describing your opinion. If you're trying to make a point about the levels of fluency or "bastardisation" of the language into several tiers (more diplomtically called Internationalism), then go and write a letter to the Times or something. This project (and similar projects in other languages) is not the place for this brand of Soapboxing. GRMA. Guliolopez 15:37, 16 Márta 2008 (UTC)
A Chara, Is oth liom nach bhfuil tú sasta nó bhféidir in ann Gaeilge á úsáid agus tú ag áiteamh orm an méid a scriobh mé a scrios! Tá seanráiteas sa Bhéarla 'Use it or lose it"' agus mholainn duit leas a bhaint as an chomhairle sin. Tá fadhb agam leis an claonadh i Wikipedia an Bhéarla ach go háirithe, i dtreo an dearcadh i leith an Domhain atá ag lucht an Bhéarla. Tá súil eile ann agus ní mór dúinn Gaeil na tíre seo léamh eile ar an saol, ár léamh fhéin a chur chun cinn. Ní aontaím leo siúd a cheapann gur teangacha éagsúla óna chéile iad Irish[sic], Manx [sic] agus Gaelic [sic]. Maidir le churaclam na Gaeilge, caithfear idirdhealú soiléir a dhéanamh idir an chéad teanga (T1), an dara teanga (T2), mar níl aon chiall leis an tslí a bhfuil an scéal faoi láthair agus is míbhuntaise é do chainteoirí dúchais na Gaeilge. Ba chóir aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb ar bhonn práinne. Ar scor ar bith, beidh fonn orm do thuairimí féin faoin ábhar a léamh. Beannachtaí na Féile Pádraig ort!Éóg1916 16:21, 16 Márta 2008 (UTC)

Glacaim leis an phointe faoin úsáid a bhainim féin as an Béarla. Gabh mo leithscéal as mo chuid falsacht sin. Cibé sin, níl cearta díolúine agat chun "personal opinion" agus "original research" a fhoilsiú anseo (faoin teideal "encycopedic fact"). Dá fheabhas an alt seo ó thaobh an Gaeilge de, is é DO THUAIRIM go bhfuil shraitheanna sa teanga, agus níl aon ceannas nó comhionannas chun an focal "Éireannais" a úsáid don "sraith" nach dtaitnaíonn leat féin! Guliolopez 16:52, 16 Márta 2008 (UTC)

A Éóg1916, a chara, Aontaím go hiomlán le Guliolopez. Tá tú ag nochtadh do chuid tuairimí pearsanta i leith teideal agus ábhar an ailt seo. Ní bhaineann tuairimí pearsanta le ciclipéid atá bunaithe ar fhiricí. Ní hé nach bhfuil cead agat do chuid tuairimí a bheith agat ach ní hí an Vicipéid an fóram le bheith á chur in iúl. D'fhéadfá do láithreán féin nó blag a thosú leis seo a dhéanamh. Níl aon rud mícheart ach an oiread le tráchtaireacht a dheánamh ar thaighde atá foilsithe faoi na hábhair seo i réimse na teangeolaíochta, srl.; ach, ní fheicim aon bhealach go bhféadfaí ábhar an ailt seo a choinneáil. Le meas, Nmacu 20:30, 16 Márta 2008 (UTC)
A Cháirde, Tá mé buíoch diobh beirt as aisfhreagea a scríobh. Tá an t-alt a scríobh mé bunaithe ar an fhírinne mar a fheicim í! Ni thuigim cad é atá i gceist ag Gulio le " sraitheanna sa teanga" agus dá bhrí sin bheinn buíoch dó sampla nó dhó a thabhairt domh. Deir Nmacu go bhfuil Vicipéid bunaithe ar fhiricí ach tá baol ann gur firici Angla-Mheiriceá amháin atá i gceist. Tá súil eile againn agus tá orainn más Gaeil sinn, Domhain s'againne a chur chun cinn. " Ní féidir aon chosaint ó thaobh teanga nó oideachais a dhéanamh ar an bhfaillí i soláthair curaclaim ar leithligh do mhúineadh na Gaeilge mar (1) mhathairtheanga/meán scolaíochta .." (Tag: leath 49,Teanga sa Churaclam Iar-Bhunoideachais le David Little, URL: http://www.ncca.ie/uploadedfiles/Publications/Plecaipeis.pdf) Éóg191686.161.238.31 09:12, 17 Márta 2008 (UTC)

Táim chun argóint amháin a bhaint amach as a chomhrá sin: Nuair nach bhfuil tagairtí ar bith agat dos'na bhfocail "Oirish" agus "Éireannais" in úsáid i ndáil leis an Ghaeilge, táim chun an alt seo a aistriú chuig do "user space" pearsantach mar an "aiste" atá inti. Guliolopez 13:38, 17 Márta 2008 (UTC)

A Ghulio, a chara, Déan do rogha rud! Puede patrick de santo le bendice.Éóg1916 14:53, 17 Márta 2008 (UTC)

Ceart go leor. GRMA. Guliolopez 15:23, 17 Márta 2008 (UTC)