Jump to content

Ógchiontacht

Ón Vicipéid, an chiclipéid shaor.
Póstaer i Nua Eabhrac, 1936

Tugtar ógchiontacht (nó déagchiontacht, ógchoireachtiompar frithshóisialta) ar choireanna a ndéanann daoine óga (faoi bhun ocht mbliana déag de ghnáth).[1]

Is féidir le daoine óga atá bainteach le mangaireacht drugaí agus le gadaíocht, srl dul i muinín coiriúlacht níos tromchúisí fós nuair a fhásann siad suas. Má chiontaítear iad sna cúirteanna, is lúide an seans go mbeidh saol mar chách acu ina dhiaidh sin. Cuir i gcás, bíonn sé doiligh acu post ceart a fháil agus ní ligtear isteach i dtíortha áirithe iad.[2] Is fearr athshlánú agus comhairliú a dhéanamh, más féidir.

Rinne An Garda Síochána suirbhé ar dhearcadh an phobail sa bhliain 2007, ag cur an cheist, "An gcreideann tú gur cheart cur in aghaidh ógchiontacht agus mí-úsáid drugaí trí pionós a ghearradh go príomha nó trí athshlánú/comhairliú?[3] Thacaigh 40% díobh siúd a d'fhreagair an ceistneoir pionós agus 56% athshlánú/comhairliú.

Soláthraítear áiseanna oideachais neamhchónaithe trí na Tionscadail Chomhchaidrimh don Aos Óg (TCAÓ) do pháistí atá tar éis dul leis an ógchiontacht nó atá i mbaol dul leis an ógchiontacht.[4]

Cuirtear cúram cónaithe do pháistí in Éirinn ar a dtugtar “as smacht” de réir dlí in Ionaid Ardtacaíochta agus Sainchúraim. Leis an téarma, tagraítear do pháistí atá i mbaol, agus ar gá cúram agus cosaint dóibh, agus óna dteastaíonn soláthar seirbhíse oideachais i dtimpeallacht shlán theiripeach. Bíonn na páistí seo idir 12 agus 17 bliain d’aois.[5]

Is é an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige é atá freagrach as na trí Scoil Coinneála Leanaí i mBhaile an Oibricigh, Lusca, Co. Átha Cliath, áit a gcuirtear spásanna coinneála ar fáil do na cúirteanna do chailíní suas go 18 bliain d’aois agus do bhuachaillí suas go 17 bliain d’aois dar ordaíodh iad a athchur nó a chimiú ar chúiseanna coiriúla.[5]

Tacaíonn an Garda Síochána cur chuige comhpháirtíochta ilghníomhaireachta chun dul i ngleic leis an ógchoireacht agus le hiompar frithshóisialta ar leibhéal an phobail. Is é an bunchuspóir atá leis na tionscnaimh seo daoine óga, a bhí páirteach in iompar frithshóisialta agus/nó coiriúil, a chur ón iompar sin. Cuirtear ghníomhaíochtaí oiriúnacha ar fáil chun forbairt phearsanta a éascú, freagracht shibhialta a chur chun cinn, agus feabhas a chur ar ionchais infhostaitheachta san fhadtéarma. Ina theannta sin, d’fhéadfadh na tionscadail oibriú freisin le daoine óga a bhfuil baol mór ann go mbeidh siad páirteach in iompar frithshóisialta agus/nó coiriúil.[6]

Cion atá ann in Éirinn ag duine fásta iachall a chur ar pháiste gníomhartha coiriúla a dhéanamh nó páiste a mhealladh le gníomhartha coiriúla a dhéanamh. Faoin Acht um Cheartas Coiriúil 2024, is féidir suas le dhá mhí dhéag príosúin a ghearradh ar dhuine fásta a chiontaítear gan ghiúiré i gcúirt dúiche agus suas le cúig bliana príosúin ar an té a chiontaítear i ndiaidh a chur ar a thriail. Mar sin, is féidir bearta áirithe a dhéanamh le teacht i gcabhair ar dhaoine óga atá n-oiliúint mar choirpigh ag a ndaoine muinteartha ach beart suntasach breise atá san fhoráil 2024 a chinnteos gurb é an duine nó na daoine is mó is ciontach a íocfas an téiléireacht.[2]

Féach freisin

[cuir in eagar | athraigh foinse]
  1. i mBéarla, juvenile delinquency, juvenile offending, child crime nó anti-social behaviour
  2. 2.0 2.1 Nuacht RTÉ (2024-05-24). "Cion feasta páiste a mhealladh le gníomh coiriúil a dhéanamh" (as ga-IE). 
  3. garda.ie (2007). "SUIRBHÉ AN GHARDA SÍOCHÁNA AR DHEARCADH AN PHOBAIL 2007". Dáta rochtana: 2024.
  4. "An tOideachas Ionchuimsitheach" (ga). www.gov.ie (2019-07-17). Dáta rochtana: 2024-05-24.
  5. 5.0 5.1 "Scoileanna Speisialta Ardtacaíochta, Tionscadail Chomhchaidrimh don Aos Óg (TCAÓ) agus Scoileanna Coinneála Leanaí" (ga). www.gov.ie (2019-11-14). Dáta rochtana: 2024-05-24.
  6. An Garda Síochána / gov.ie (2013). "Tuarascáil Bhliantúil an Choiste arna Cheapadh chun Faireachán a Dhéanamh ar Éifeachtacht an Chláir Athstiúrtha".
  7. "Juvenile court" (as en) (2024-03-24). Wikipedia. 
  8. "Youth detention center" (as en) (2024-05-17). Wikipedia. 
  9. "Oberstown Children Detention Campus" (as en) (2024-05-20). Wikipedia.