Daonáireamh na bliana 1991 sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivein

Ón Vicipéid, an chiclipéid shaor.

I mí an Mhárta 1991 a bhí an daonáireamh se oar siúl sa Bhoisnia agus sa Heirseagaivéin. Bhí 109 bardas ann, 10 i Sarajevo.

'1991
Bardas Iomlán Náisiúntacht Moslamach1 Seirbigh Crótaigh Iúgslavaigh Eile
IOMLÁN 4,377,033 (100.00%) 1,902,956 (43.47%) 1,366,104 (31.21%) 760,852 (17.38%) 242,682 (5.54%) 104,439 (2.38%)
CITY OF SARAJEVO 527,049 259,470 157,143 34,873 56,470 19,093
Sarajevo (an lonnaíocht féin) 416,497 208,827 108,074 30,839 51,875 16,882
* CENTAR 79,286 39,761 16,631 5,428 13,030 4,436
Mrkovići 232 0 229 0 1 2
Nahorevo 697 410 282 2 2 1
Poljine 161 10 141 3 2 5
Radava 1,420 481 782 8 67 82
Sarajevo (cuid) 76,771 38,860 15,192 5,415 12,958 4,346
Vića 5 0 5 0 0 0
* HADŽIĆI 24,200 15,392 6,362 746 841 859
Bare 126 0 126 0 0 0
Beganovi 255 250 2 3 0 0
Binježevo 1,218 913 225 7 47 26
Budmolići 530 530 0 0 0 0
Buturovići kod Drozgometve 108 103 0 0 5 0
Buturovići kod Osenika 107 105 0 0 0 2
Crepljani 26 0 26 0 0 0
Češće 154 25 129 0 0 0
Čičke 132 132 0 0 0 0
Deovići 72 0 72 0 0 0
Do 110 0 90 13 2 5
Doljani 271 165 106 0 0 0
Donja Bioča 104 0 104 0 0 0
Donja Raštelica 358 219 123 9 3 4
Donji Hadžići 458 405 35 6 9 3
Donji Zovik 205 13 80 5 6 101
Dragovići 259 226 25 0 5 3
Drozgometva 402 28 364 2 6 2
Dub 255 232 16 1 6 0
Dupovci 279 252 12 1 14 0
Duranovići 159 157 2 0 0 0
Ferhatlije 111 58 48 4 0 1
Garovci 313 130 174 0 7 2
Gornja Bioča 381 312 68 0 0 1
Gornja Raštelica 168 91 76 0 0 1
Gornji Zovik 410 361 35 14 0 0
Gradac 249 237 0 0 6 6
Grivići 758 701 43 1 7 6
Grude 108 108 0 0 0 0
Hadžići 5,639 2,575 2,146 275 449 194
Japalaci 259 251 5 0 2 1
Jeleč 157 157 0 0 0 0
Karaosmanovići 165 165 0 0 0 0
Kasatići 329 187 128 1 2 11
Kazina Bara 40 9 31 0 0 0
Korča 421 344 76 0 0 1
Košćan 39 39 0 0 0 0
Kućice 313 299 5 5 4 0
Lihovci 67 67 0 0 0 0
Lokve 585 560 18 0 0 7
Luke 661 294 247 96 16 8
Ljubovčići 332 330 1 0 0 1
Medvjedice 14 0 0 14 0 0
Miševići 486 91 340 15 22 18
Mokrine 264 202 0 59 0 3
Odžak 95 0 95 0 0 0
Orahovica 55 53 0 0 0 2
Osenik 382 271 105 0 4 2
Pazarić 1,162 880 185 32 43 22
Ramići 73 6 62 0 3 2
Resnik 572 155 55 6 0 356
Sejdanovići 65 65 0 0 0 0
Smucka 293 228 65 0 0 0
Tarčin 1,005 413 246 168 130 48
Trnčići 30 4 26 0 0 0
Trzanj 424 412 6 0 5 1
Urduk 50 0 49 0 0 1
Ušivak 592 274 285 8 19 6
Vrančići 425 296 122 0 6 1
Vrbanja 345 332 8 0 1 4
Vukovići 235 232 0 0 0 3
Žunovica 540 448 75 1 12 4
* ILIDŽA 67,937 29,337 25,029 6,934 5,181 1,456
Buhotina 131 30 94 2 5 0
Gornje Mladice 198 7 178 1 9 3
Jasen 26 0 26 0 0 0
Kakrinje 203 90 103 5 4 1
Kasindo 911 51 722 29 96 13
Kobiljača 375 96 86 148 35 10
Krupac 326 35 269 0 16 6
Rakovica 1,374 875 393 60 39 7
Rudnik 417 101 280 30 6 0
Sarajevo (part of settlement) 63,719 27,965 22,709 6,659 4,971 1,415
Vela 63 0 63 0 0 0
Vlakovo 2 0 2 0 0 0
Zenik 183 80 102 0 0 1
Zoranovići 9 7 2 0 0 0
* ILIJAŠ 25,184 10,585 11,325 1,736 1,167 371
Balibegovići 218 0 217 0 1 0
Banjer 19 7 11 0 0 1
Bokšići 107 18 8 77 2 2
Buljetovina 74 0 74 0 0 0
Čemernica 13 0 13 0 0 0
Četojevići 44 27 17 0 0 0
Donja Bioča 297 0 292 2 2 1
Donja Misoča 581 454 121 0 4 2
Donje Selo 167 167 0 0 0 0
Donji Čevljanovići 85 29 46 4 6 0
Dragoradi 386 377 0 0 0 9
Draževići 22 0 22 0 0 0
Duboki Potok 11 0 11 0 0 0
Duševine 49 0 49 0 0 0
Gajevi 16 8 8 0 0 0
Gajine 172 93 74 0 4 1
Gojanovići 91 91 0 0 0 0
Gornja Bioča 466 309 153 0 3 1
Gornja Misoča 410 403 0 6 0 1
Gornji Čevljanovići 134 128 5 0 1 0
Hadžići 53 0 53 0 0 0
Han Karaula 36 1 34 0 1 0
Han Šići 58 44 14 0 0 0
Homar 154 147 0 0 0 7
Ilijaš 6,833 2,008 3,093 733 777 222
Ivančići 330 309 19 0 2 0
Kadarići 445 118 307 1 14 5
Kamenica 1,042 993 43 0 3 3
Karaula 299 247 40 0 9 3
Korita 344 340 0 0 2 2
Košare 0 0 0 0 0 0
Kožlje 51 0 0 51 0 0
Krčevine 63 0 63 0 0 0
Krivajevići 191 13 177 0 0 1
Kunosići 19 0 19 0 0 0
Lađevići 143 84 59 0 0 0
Lipnik 64 64 0 0 0 0
Luka 802 296 476 3 23 4
Luka kod Stublina 35 0 35 0 0 0
Lješevo 1,045 743 249 38 8 7
Ljubina 199 12 5 168 14 0
Ljubnići 694 8 675 3 4 4
Malešići 883 6 832 11 31 3
Medojevići 379 378 0 0 0 1
Moševići 110 99 11 0 0 0
Mrakovo 1,365 316 881 107 38 23
Nišići 134 1 130 0 2 1
Odžak 339 15 314 7 3 0
Ozren 7 0 7 0 0 0
Podlipnik 14 0 13 0 1 0
Podlugovi 1,448 70 1,185 123 50 20
Popovići 217 202 15 0 0 0
Rakova Noga 44 12 31 0 0 1
Ribarići 161 5 156 0 0 0
Rudnik Čevljanovići 0 0 0 0 0 0
Sirovine 103 102 0 0 0 1
Solakovići 319 211 3 81 23 1
Sovrle 775 89 573 62 26 25
Srednje 562 132 259 73 90 8
Stomorine 125 103 21 0 0 1
Stubline 2 0 2 0 0 0
Sudići 302 301 1 0 0 0
Šabanci 76 0 76 0 0 0
Šljeme 22 0 22 0 0 0
Taračin Do 83 12 0 69 2 0
Velika Njiva 6 0 6 0 0 0
Vidotina 95 10 17 57 11 0
Vilić 63 36 27 0 0 0
Visojevica 121 0 121 0 0 0
Višnjica 42 0 0 39 1 2
Vladojevići 178 172 6 0 0 0
Vlaškovo 435 298 103 21 8 5
Vrutci 184 184 0 0 0 0
Vukasovići 254 250 0 0 1 3
Vuknići 43 43 0 0 0 0
Zakutnica 10 0 10 0 0 0
Zlotege 21 0 21 0 0 0
* NOVI GRAD 136,616 69,430 37,591 8,889 15,580 5,126
Bojnik 108 46 56 1 5 0
Rečica 187 1 166 8 11 1
Sarajevo (part of settlement) 136,321 69,383 37,369 8,880 15,564 5,125
* NOVO SARAJEVO 95,089 33,902 32,899 8,798 15,099 4,391
Klek 178 0 178 0 0 0
Kozarevići 328 0 317 1 8 2
Lukavica 1,848 370 1,353 19 47 59
Miljevići 1,045 25 985 12 14 9
Petrovići 240 10 230 0 0 0
Sarajevo (part of settlement) 90,892 33,489 29,295 8,764 15,026 4,318
Toplik 511 8 494 2 4 3
Tvrdimići 47 0 47 0 0 0
* PALE 16,355 4,364 11,284 129 396 182
Bjelogorci 167 0 167 0 0 0
Bljuštevac 128 0 128 0 0 0
Bogovići 149 97 52 0 0 0
Brdarići 88 78 10 0 0 0
Brdo 41 0 41 0 0 0
Brezovice 36 0 35 0 0 1
Brnjica 68 4 64 0 0 0
Brojnići 78 63 15 0 0 0
Buđ 57 2 54 0 0 1
Čeljadinići 86 86 0 0 0 0
Čemernica 79 72 7 0 0 0
Ćemanovići 242 67 171 0 3 1
Datelji 174 174 0 0 0 0
Donja Ljubogošta 291 22 260 1 7 1
Donja Vinča 35 34 1 0 0 0
Gluhovići 6 0 6 0 0 0
Gornja Ljubogošta 163 0 162 0 1 0
Gornja Vinča 58 12 46 0 0 0
Gornje Pale 368 22 334 1 3 8
Gornji Pribanj 187 14 172 0 1 0
Gorovići 99 9 88 0 0 2
Gradac 76 0 76 0 0 0
Gute 120 0 120 0 0 0
Hotočina 213 151 61 0 0 1
Jahorina 13 0 12 0 0 1
Jasik 138 0 134 0 2 2
Jelovci 101 0 101 0 0 0
Kadino Selo 257 0 257 0 0 0
Kamenica 83 83 0 0 0 0
Kasidoli 0 0 0 0 0 0
Komrani 109 99 10 0 0 0
Kosmaj 14 0 14 0 0 0
Kostreša 7 0 6 0 1 0
Kračule 77 0 76 0 0 1
Luke 20 0 20 0 0 0
Miošići 50 0 50 0 0 0
Modrik 88 86 0 0 0 2
Mokro 408 7 391 1 4 5
Nehorići 145 0 143 0 2 0
Pale 7,384 1,630 5,204 109 335 106
Pavlovac 10 0 10 0 0 0
Petovići 51 51 0 0 0 0
Podgrab 722 330 362 7 14 9
Podloznik 40 31 9 0 0 0
Podmedenik 17 0 17 0 0 0
Podvitez 146 120 23 0 3 0
Ponor 76 0 66 0 0 10
Prača 1,024 502 517 1 1 3
Prutine 101 0 100 0 0 1
Pustopolje 266 10 245 0 6 5
Radonjići 38 0 37 1 0 0
Rakite 13 0 13 0 0 0
Rakovac 363 26 332 0 3 2
Renovica 84 47 36 0 1 0
Rogoušići 199 0 197 1 1 0
Rosulje 27 5 22 0 0 0
Saice 78 0 78 0 0 0
Sinjevo 146 0 143 0 3 0
Sjetlina 180 0 175 2 0 3
Srednje 30 0 30 0 0 0
Stajna 49 18 31 0 0 0
Stambolčić 74 16 54 2 2 0
Strane 29 29 0 0 0 0
Sumbulovac 48 0 47 0 0 1
Šainovići 200 142 49 0 1 8
Šip 16 0 16 0 0 0
Turkovići 249 225 19 3 2 0
Udež 34 0 34 0 0 0
Vinograd 85 0 81 0 0 4
Vlahovići 57 0 53 0 0 4
* STARI GRAD 50,744 39,410 5,150 1,126 3,374 1,684
Barice 128 0 124 0 4 0
Blizanci 5 0 5 0 0 0
Bulozi 278 3 263 2 6 4
Donje Biosko 189 10 178 0 1 0
Donje Međuše 8 0 8 0 0 0
Dovlići 85 0 84 0 0 1
Faletići 332 250 75 0 7 0
Gornje Biosko 247 0 247 0 0 0
Gornje Međuše 5 0 5 0 0 0
Hreša 248 1 244 2 0 1
Kumane 4 0 4 0 0 0
Močioci 74 0 74 0 0 0
Njemanica 126 0 126 0 0 0
Sarajevo (part of settlement) 48,794 39,130 3,509 1,121 3,356 1,678
Studenkovići 16 8 8 0 0 0
Vučja Luka 205 8 196 1 0 0
* TRNOVO 6,991 4,790 2,059 16 72 54
Balbašići 2 0 2 0 0 0
Bašci 99 99 0 0 0 0
Bistročaj 25 0 25 0 0 0
Bobovica 100 95 0 0 0 5
Bogatići 77 74 3 0 0 0
Boljanovići 24 24 0 0 0 0
Brda 68 68 0 0 0 0
Brutusi 31 31 0 0 0 0
Čeružići 0 0 0 0 0 0
Češina Strana 6 0 6 0 0 0
Čunčići 9 0 9 0 0 0
Dejčići 217 217 0 0 0 0
Delijaš 175 174 0 0 0 1
Divčići 3 0 3 0 0 0
Donja Presjenica 141 81 53 0 7 0
Dujmovići 163 163 0 0 0 0
Durakovići 33 33 0 0 0 0
Godinja 99 78 21 0 0 0
Gornja Presjenica 40 0 36 0 4 0
Govedovići 58 58 0 0 0 0
Grab 7 0 7 0 0 0
Gračanica 138 138 0 0 0 0
Hamzići 102 102 0 0 0 0
Ilovice 24 2 14 0 3 5
Jablanica 435 362 68 0 2 3
Jelačići 27 27 0 0 0 0
Karovići 84 83 1 0 0 0
Kijevo 452 307 141 1 2 1
Klanac 174 171 3 0 0 0
Kozija Luka 0 0 0 0 0 0
Kramari 73 72 0 0 0 1
Krsmanići 12 12 0 0 0 0
Ledići 36 0 35 0 0 1
Lisovići 6 0 6 0 0 0
Lukavac 66 66 0 0 0 0
Mađari 14 0 14 0 0 0
Mijanovići 49 44 5 0 0 0
Milje 18 0 18 0 0 0
Obla Brda 2 0 2 0 0 0
Ostojići 48 48 0 0 0 0
Pendičići 135 63 71 0 1 0
Podivič 0 0 0 0 0 0
Pomenovići 70 61 8 0 1 0
Prečani 2 0 2 0 0 0
Rajski Do 12 4 8 0 0 0
Rakitnica 85 83 0 0 0 2
Rijeka 5 0 5 0 0 0
Sjeverovići 43 41 2 0 0 0
Slavljevići 37 32 5 0 0 0
Šabanci 18 17 0 0 0 1
Šabići 37 33 0 0 0 4
Šišići 40 10 30 0 0 0
Tošići 391 14 371 1 2 3
Trebečaj 167 144 22 0 0 1
Trnovo 2,099 1,078 939 14 46 22
Turovi 309 308 0 0 0 1
Tušila 180 178 0 0 0 2
Ulobići 0 0 0 0 0 0
Umčani 18 0 17 0 0 1
Umoljani 92 92 0 0 0 0
Vrbovnik 53 3 50 0 0 0
Zabojska 36 0 36 0 0 0
Zagor 25 0 21 0 4 0
* VOGOŠĆA 24,647 12,499 8,813 1,071 1,730 534
Blagovac 1,274 16 1,159 27 50 22
Budišići 11 0 11 0 0 0
Donja Vogošća 412 124 265 5 15 3
Garež 76 76 0 0 0 0
Gora 478 293 78 97 9 1
Grahovište 153 15 122 3 13 0
Hotonj 3,064 2,052 807 54 92 59
Kamenica 410 103 5 241 54 7
Kobilja Glava 2,866 2,750 46 4 37 29
Kremeš 181 59 116 0 6 0
Krivoglavci 456 61 362 9 17 7
Ljubina-Poturovići 405 54 304 24 13 10
Nebočaj 465 94 356 0 13 2
Perca 8 0 8 0 0 0
Semizovac 848 427 265 55 79 22
Svrake 1,245 1,036 170 2 21 16
Tihovići 368 367 0 0 0 1
Uglješići 367 348 5 1 12 1
Ugorsko 903 877 0 4 8 14
Vogošća 10,598 3,724 4,698 545 1,291 340
Vrapče 59 23 36 0 0 0
BANOVIĆI 26,590 19,162 4,514 550 1,928 436
Banovići 8,637 3,843 2,534 495 1,525 240
Banovići (selo) 2,354 2,311 8 3 21 11
Borovac 317 316 0 0 0 1
Ćatići 334 326 6 0 2 0
Gornji Bučik 437 433 0 0 1 3
Grivice 1,743 1,686 4 1 17 35
Lozna 1,246 192 1,018 1 7 28
Milići 260 258 0 0 2 0
Mrgan 504 472 27 1 3 1
Omazići 1,248 1,092 2 1 135 18
Oskova 558 279 96 41 137 5
Podgorje 1,177 1,072 44 4 23 34
Pribitkovići 798 773 18 0 6 1
Repnik 2,066 2,004 15 1 19 27
Seona 1,281 1,187 82 0 6 6
Stražbenica 742 730 1 0 6 5
Treštenica Donja 905 885 4 0 6 10
Treštenica Gornja 488 155 319 1 9 4
Tulovići 1,155 1,148 0 1 1 5
Željova 340 0 336 0 2 2
BANJA LUKA 195,692 28,558 106,826 29,026 23,656 7,626
BIHAĆ 70,732 46,737 12,689 5,580 4,356 1,370
Bajrići 844 761 72 2 5 4
Baljevac 0 0 0 0 0 0
Bihać 45,553 27,418 8,218 4,805 4,020 1,092
Brekovica 1,833 1,779 1 1 4 48
Bugar 186 71 104 10 0 1
Ćukovi 462 456 1 2 1 2
Doljani 154 0 154 0 0 0
Donja Gata 198 1 197 0 0 0
Dubovsko 54 0 47 5 2 0
Gorjevac 103 0 102 0 1 0
Grabež 7 0 7 0 0 0
Grmuša 304 3 288 0 4 9
Hrgar 81 0 81 0 0 0
Izačić 1,215 1,189 7 2 7 10
Jankovac 15 0 15 0 0 0
Jezero 568 560 2 0 0 6
Kalati 52 0 49 0 2 1
Klisa 557 541 5 0 7 4
Klokot 705 703 0 0 0 2
Kula 537 496 32 2 7 0
Kulen Vakuf 1,063 770 182 3 99 9
Lipa 72 0 68 1 1 2
Lohovo 706 33 640 13 19 1
Lohovska Brda 0 0 0 0 0 0
Mala Peća 498 484 1 13 0 0
Mali Skočaj 89 0 0 89 0 0
Međudražje 104 1 0 103 0 0
Muslići 500 418 71 3 5 3
Orašac 2,574 2,498 49 1 11 15
Ostrovica 162 140 22 0 0 0
Papari 588 485 99 1 3 0
Praščijak 101 0 98 0 3 0
Pritoka 839 31 759 4 37 8
Prnjavor 348 344 0 1 0 3
Račić 286 0 274 4 8 0
Rajinovci 216 0 205 0 9 2
Ripač 1,724 1,297 339 12 70 6
Spahići 666 611 0 0 0 55
Srbljani 1,292 1,271 0 1 14 6
Teočak 92 0 91 0 1 0
Turija 1,457 1,372 28 0 2 55
Velika Gata 1,382 1,314 58 2 5 3
Veliki Skočaj 323 0 3 316 2 2
Veliki Stjenjani 57 1 56 0 0 0
Vikići 1,101 1,079 18 1 1 2
Vrsta 661 603 43 0 0 15
Zavalje 198 0 7 183 6 2
Zlopoljac 205 7 196 0 0 2
BIJELJINA 96,988 30,229 57,389 492 4,426 4,452
BILEĆA 13,284 1,947 10,628 39 222 448
BOSANSKA DUBICA 31,606 6,440 21,728 488 1,851 1,099
BOSANSKA GRADIŠKA 59,974 15,851 35,753 3,417 3,311 1,642
BOSANSKA KRUPA 58,320 43,104 13,841 139 708 528
Arapuša 536 513 21 0 1 1
Bag 644 636 0 1 0 7
Banjani 501 241 255 1 0 4
Baštra 186 120 66 0 0 0
Benakovac 229 0 225 0 1 3
Bosanska Krupa 14,416 9,519 4,044 102 551 200
Bužim 1,697 1,643 20 3 10 21
Dobro Selo 1,752 1,680 51 1 1 19
Donja Suvaja 376 1 352 0 11 12
Donji Dubovik 338 0 337 1 0 0
Donji Petrovići 335 0 333 0 0 2
Drenova Glavica 376 220 153 0 2 1
Glavica 119 0 118 0 0 1
Gorinja 226 0 222 3 1 0
Gornja Suvaja 446 0 434 1 6 5
Gornji Bušević 493 0 491 1 0 1
Gornji Petrovići 464 0 459 0 4 1
Gudavac 272 0 268 0 0 4
Hašani 414 0 414 0 0 0
Ivanjska 633 0 614 1 13 5
Jasenica 584 124 438 0 19 3
Jezerski 3,322 3,272 27 1 3 19
Konjoder 1,762 1,746 4 0 0 12
Lubarda 2,944 2,903 10 0 0 31
Ljusina 1,315 1,185 122 1 2 5
Mahmić Selo 1,714 1,704 1 0 0 9
Mali Badić 313 312 0 0 0 1
Mali Dubovik 300 0 298 1 1 0
Mali Radić 249 1 246 0 0 2
Mrazovac 3,149 3,130 2 0 4 13
Osredak 267 0 267 0 0 0
Ostrožnica 1,201 1,093 98 0 4 6
Otoka 4,063 3,803 151 13 52 44
Perna 140 0 139 0 0 1
Pištaline 1,541 1,486 50 0 0 5
Potkalinje 284 69 214 0 1 0
Pučenik 358 0 356 0 2 0
Srednji Bušević 470 0 462 2 1 5
Srednji Dubovik 327 0 325 0 0 2
Varoška Rijeka 4,992 4,942 4 0 8 38
Velika Jasenica 107 0 107 0 0 0
Veliki Badić 1,237 1,211 11 0 0 15
Veliki Dubovik 392 291 98 1 1 1
Veliki Radić 380 0 377 0 0 3
Vojevac 399 0 392 0 7 0
Voloder 1,060 1,039 6 4 0 11
Vranjska 553 1 538 0 2 12
Zalin 444 219 221 1 0 3
BOSANSKI BROD 34,138 4,088 11,389 13,993 3,664 1,004
BOSANSKI NOVI 41,665 14,040 25,101 403 1,557 564
BOSANSKI PETROVAC 15,621 3,288 11,694 48 366 225
BOSANSKI ŠAMAC 32,960 2,233 13,628 14,731 1,755 613
BOSANSKO GRAHOVO 8,311 12 7,888 226 135 50
BRATUNAC 33,619 21,535 11,475 40 223 346
Abdulići 327 325 0 0 0 2
Banjevići 39 0 39 0 0 0
Biljača 655 629 17 1 7 1
Bjelovac 290 59 231 0 0 0
Blječeva 609 532 71 0 4 2
Boljevići 415 0 415 0 0 0
Brana Bačići 263 0 262 0 0 1
Bratunac 7,695 4,311 3,037 32 159 156
Dubravice 388 0 386 0 0 2
Fakovići 162 33 122 0 6 1
Glogova 1,913 1,901 6 1 4 1
Hranča 701 542 152 0 1 6
Hrnčići 1,226 1,222 0 0 0 4
Jagodnja 286 284 0 0 0 2
Jaketići 102 0 101 0 0 1
Jelah 24 0 23 0 0 1
Ježeštica 503 0 497 1 0 5
Joševa 231 231 0 0 0 0
Konjevići 998 975 8 0 4 11
Krasanovići 532 358 153 0 5 16
Kravica 363 0 357 0 0 6
Lipenovići 226 0 223 0 3 0
Loznica 156 22 132 0 2 0
Magašići 646 291 353 1 0 1
Mihaljevići 391 375 5 0 0 11
Mlečva 200 0 195 0 4 1
Mratinci 288 70 218 0 0 0
Oćenovići 50 0 49 0 0 1
Opravdići 441 0 439 0 0 2
Pirići 505 505 0 0 0 0
Pobrđe 246 50 196 0 0 0
Pobuđe 2,359 2,347 1 0 3 8
Podčauš 702 578 65 1 0 58
Polom 436 0 432 0 0 4
Rakovac 537 278 258 0 0 1
Repovac 504 45 458 1 0 0
Sikirić 442 240 201 0 0 1
Slapašnica 542 86 453 1 0 2
Stanatovići 206 0 206 0 0 0
Suha 988 849 127 1 11 0
Šiljkovići 91 0 90 0 0 1
Tegare 605 383 222 0 0 0
Urkovići 1,095 1,091 0 0 0 4
Vitkovići 346 146 200 0 0 0
Voljavica 1,379 1,375 2 0 0 2
Vraneševići 216 0 213 0 2 1
Zagoni 588 103 483 0 1 1
Zalužje 624 621 0 0 2 1
Zapolje 708 678 1 0 3 26
Žlijebac 380 0 376 0 2 2
BRČKO 87,627 38,617 18,128 22,252 5,731 2,899
BREZA 17,317 13,079 2,122 851 1,001 264
Banjevac 554 306 209 14 17 8
Breza 4,121 1,671 885 653 746 166
Bukovik 758 753 0 0 1 4
Bulbušići 579 491 15 32 36 5
Gornja Breza 589 492 94 0 2 1
Izbod 488 433 41 0 14 0
Kamenice 714 701 2 0 6 5
Koritnik 798 762 18 2 3 13
Mahala 1,091 1,048 3 1 29 10
Mahmutovića Rijeka 151 138 12 0 0 1
Nasići 63 0 0 63 0 0
Očevlje 47 0 47 0 0 0
Orahovo 244 235 9 0 0 0
Podgora 684 535 149 0 0 0
Potkraj 742 524 154 8 48 8
Prhinje 156 155 0 0 1 0
Seoce 49 25 23 0 1 0
Slivno 280 273 5 0 1 1
Smailbegovići 530 519 0 2 7 2
Smrekovica 511 253 183 51 19 5
Sutješćica 228 210 16 0 2 0
Trtorići 255 253 0 0 1 1
Vardište 333 284 48 0 0 1
Vijesolići 634 627 0 0 1 6
Vlahinje 84 33 51 0 0 0
Vrbovik 528 508 0 0 14 6
Založje 546 362 125 25 33 1
Župča 1,560 1,488 33 0 19 20
BUGOJNO 46,889 19,697 8,673 16,031 1,561 927
BUSOVAČA 18,879 8,451 623 9,093 510 202
CAZIN 63,409 61,693 778 139 430 369
Bajrići 404 395 0 0 9 0
Brezova Kosa 803 799 0 0 0 4
Bukovica 415 392 21 0 1 1
Cazin 12,203 11,536 129 95 275 168
Crnaja 389 357 28 1 3 0
Čajići 1,375 1,371 0 1 0 3
Čizmići 761 751 1 0 7 2
Ćehići 821 817 1 0 0 3
Ćoralići 2,515 2,461 15 2 16 21
Donja Barska 317 311 0 0 0 6
Donja Koprivna 1,007 999 4 1 1 2
Donja Lučka 835 829 1 1 2 2
Glogovac 1,090 1,084 3 1 0 2
Gornja Barska 1,242 1,237 1 0 0 4
Gornja Koprivna 1,540 1,533 1 1 2 3
Gornja Lučka 981 962 2 4 4 9
Gradina 302 295 5 1 0 1
Hadžin Potok 211 204 7 0 0 0
Kapići 643 642 1 0 0 0
Kličići 554 554 0 0 0 0
Kovačevići 828 825 0 3 0 0
Krakača 1,116 1,111 0 2 1 2
Krivaja 1,065 1,054 0 1 5 5
Liđani 182 180 1 0 0 1
Liskovac 1,653 1,632 10 0 5 6
Ljubijankići 734 729 2 0 1 2
Majetići 1,327 1,325 0 0 0 2
Miostrah 1,199 1,198 0 1 0 0
Mujakići 296 295 0 0 0 1
Mutnik 2,364 2,340 3 3 0 18
Osredak 632 338 290 0 0 4
Ostrožac 1,803 1,783 2 1 10 7
Ostrožac na Uni 136 130 0 0 6 0
Pećigrad 1,135 1,100 5 2 12 16
Pivnice 573 569 0 0 3 1
Pjanići 1,817 1,794 8 0 3 12
Podgredina 1,786 1,778 0 3 5 0
Polje 1,628 1,614 2 4 6 2
Ponjevići 515 515 0 0 0 0
Prošići 868 858 1 0 7 2
Rošići 531 525 0 0 5 1
Rujnica 723 654 55 2 1 11
Skokovi 696 687 1 0 8 0
Stijena 2,099 2,070 2 0 13 14
Šturlić 2,714 2,692 5 3 5 9
Šturlićka Platnica 900 896 1 1 0 2
Toromani 549 548 0 0 0 1
Tržac 402 398 3 0 0 1
Tržačka Platnica 718 716 0 1 0 1
Tržačka Raštela 303 249 38 2 12 2
Urga 2,137 2,126 3 2 1 5
Vilenjača 926 917 0 0 1 8
Vrelo 269 143 126 0 0 0
Zmajevac 377 375 0 0 0 2
ČAJNIČE 8,956 4,024 4,709 5 77 141
ČAPLJINA 27,882 7,672 3,753 14,969 1,047 441
ČELINAC 18,713 1,446 16,554 76 377 260
ČITLUK 15,083 111 19 14,823 17 113
DERVENTA 56,489 7,086 22,938 21,952 3,348 1,165
DOBOJ 102,549 41,164 39,820 13,264 5,765 2,536
Alibegovci 1,440 136 4 1,251 32 17
Božinci Donji 587 0 575 6 2 4
Brestovo 1,254 0 1,192 2 13 47
Brijesnica Mala 1,530 1,514 2 0 10 4
Brijesnica Velika 1,771 1,758 1 0 6 6
Bukovac 664 0 31 607 0 26
Bukovica Mala 816 287 343 56 62 68
Bukovica Velika 1,481 12 1,360 11 46 52
Bušletić 787 65 673 3 15 31
Cerovica 1,701 1 1,682 6 6 6
Cvrtkovci 897 0 888 2 0 7
Čajre 456 402 18 17 10 9
Čivčije Bukovičke 1,017 767 219 4 6 21
Čivčije Osječanske 538 0 531 5 2 0
Doboj 27,498 11,154 8,011 2,714 4,365 1,254
Dragalovci 1,031 3 32 858 86 52
Foča 1,457 0 5 1,437 5 10
Glogovica 714 0 689 17 5 3
Grabovica 798 0 777 5 9 7
Grapska Donja 494 0 472 1 10 11
Grapska Gornja 2,297 2,260 27 0 6 4
Jelanjska 701 0 682 0 3 16
Johovac 1,487 5 71 1,339 50 22
Kladari 673 37 531 29 22 54
Klokotnica 3,989 3,927 18 2 22 20
Komarica 1,020 4 6 964 3 43
Kostajnica 1,342 47 1,228 9 35 23
Kotorsko 3,295 3,110 15 57 69 44
Kožuhe 1,471 5 1,404 17 32 13
Lipac 1,018 2 961 12 33 10
Lukavica Rijeka 983 981 0 0 0 2
Ljeb 446 0 426 0 9 11
Ljeskove Vode 821 0 804 3 5 9
Majevac 456 2 441 8 4 1
Makljenovac 2,164 1,135 93 753 120 63
Matuzići 1,783 1,698 18 10 39 18
Miljkovac 1,430 1,191 18 81 62 78
Mitrovići 441 0 424 1 6 10
Mravići 1,476 1,347 1 87 20 21
Opsine 351 0 334 1 2 14
Osječani Donji 821 1 742 3 28 47
Osječani Gornji 1,259 5 1,205 9 30 10
Osredak 605 0 408 152 42 3
Ostružnja Donja 1,130 2 1,090 3 17 18
Ostružnja Gornja 495 0 491 1 2 1
Paležnica Donja 573 1 539 1 4 28
Paležnica Gornja 342 0 341 0 0 1
Pločnik 304 24 245 2 19 14
Podnovlje 1,239 1 1,109 89 23 17
Porječje 278 143 134 0 1 0
Potočani 897 855 31 0 8 3
Pridjel Donji 987 4 939 9 25 10
Pridjel Gornji 1,247 1,217 1 0 16 13
Prisade 414 1 7 394 11 1
Prnjavor Mali 793 0 742 22 26 3
Prnjavor Veliki 690 0 90 558 0 42
Radnja Donja 572 0 557 0 11 4
Raškovci 666 1 530 117 10 8
Ritešić 584 0 422 148 12 2
Sjenina 1,950 1,853 37 0 40 20
Sjenina Rijeka 679 612 40 3 10 14
Stanari 1,299 1 1,204 20 45 29
Stanić Rijeka 1,823 1,545 164 11 44 59
Stanovi 1,073 5 998 26 20 24
Suho Polje 924 527 379 6 10 2
Svjetliča 906 777 91 2 17 19
Ševarlije 1,792 1,739 20 0 29 4
Tekućica 736 0 725 0 8 3
Tisovac 313 0 311 1 1 0
Trnjani 887 0 867 13 6 1
Ularice 1,147 0 12 1,100 15 20
Vranduk 199 0 1 195 0 3
Zarječa 350 0 341 4 3 2
DONJI VAKUF 24,544 13,509 9,533 682 593 227
Babin Potok 307 11 287 1 0 8
Babino Selo 67 0 67 0 0 0
Barice 49 0 49 0 0 0
Blagaj 289 0 289 0 0 0
Brda 137 36 101 0 0 0
Brdo 32 0 6 26 0 0
Brezičani 297 0 296 1 0 0
Ćehajići 321 262 13 31 2 13
Ćemalovići 59 59 0 0 0 0
Daljan 160 0 155 2 3 0
Dobro Brdo 268 229 39 0 0 0
Doganovci 284 282 0 0 1 1
Dolovi 108 0 108 0 0 0
Donji Rasavci 339 36 297 2 2 2
Donji Vakuf 8,771 5,327 2,616 191 523 114
Đulovići 84 84 0 0 0 0
Fakići 186 2 10 174 0 0
Fonjge 93 0 93 0 0 0
Galešići 348 327 15 0 0 6
Grabantići 183 0 183 0 0 0
Gredina 147 0 147 0 0 0
Grič 97 0 91 0 0 6
Guvna 289 175 29 81 3 1
Hemići 190 190 0 0 0 0
Jablan 55 0 55 0 0 0
Jemanlići 337 166 101 61 8 1
Karići 118 115 0 0 0 3
Keže 100 94 6 0 0 0
Komar 483 0 481 0 0 2
Korenići 256 254 0 0 0 2
Košćani 84 0 83 0 0 1
Kovačevići 61 0 61 0 0 0
Krivače 92 53 37 1 0 1
Kutanja 433 0 425 1 6 1
Ljuša 172 0 169 0 3 0
Makitani 167 5 162 0 0 0
Novo Selo 117 39 78 0 0 0
Oborci 652 602 43 0 1 6
Orahovljani 129 0 126 0 2 1
Petkovići 34 0 34 0 0 0
Piljužići 218 211 6 0 0 1
Pobrđani 53 0 53 0 0 0
Ponjavići 285 13 266 0 3 3
Potkraj 108 24 0 82 1 1
Pribraća 715 327 369 0 10 9
Prisika 78 0 78 0 0 0
Prusac 1,756 1,733 1 6 1 15
Rasavci 63 0 61 0 1 1
Rastičevo 273 5 260 0 6 2
Rudina 202 90 109 0 2 1
Ruska Pilana 175 0 174 0 0 1
Sandžak 233 233 0 0 0 0
Semin 59 0 57 0 1 1
Silajdževina 48 17 31 0 0 0
Slatina 74 0 73 0 0 1
Sokolina 361 332 27 0 0 2
Staro Selo 629 555 72 0 0 2
Suhodol 282 253 23 0 1 5
Sultanovići 178 46 117 9 3 3
Šahmani 209 181 28 0 0 0
Šatare 191 0 190 0 1 0
Šeherdžik 344 256 85 0 0 3
Šutkovići 78 78 0 0 0 0
Torlakovac 766 718 38 0 4 6
Urija 459 9 432 13 4 1
Vlađevići 88 0 88 0 0 0
Vrbas 219 80 138 0 1 0
Vrljaj 5 0 5 0 0 0
DRVAR 17,126 33 16,608 33 384 68
FOČA 40,513 20,790 18,315 94 463 851
Anđelije 106 105 0 0 1 0
Bastasi 43 5 38 0 0 0
Bavčići 194 169 24 0 0 1
Beleni 88 0 88 0 0 0
Bešlići 111 111 0 0 0 0
Biokovo 154 6 147 0 0 1
Birotići 62 0 62 0 0 0
Bogavići 81 0 80 0 0 1
Borje 155 3 151 0 1 0
Borovinići 56 51 5 0 0 0
Brajići 122 23 99 0 0 0
Brajkovići 29 0 29 0 0 0
Brod 600 116 436 2 20 26
Brusna 348 39 299 0 4 6
Budanj 224 67 151 0 1 5
Bujakovina 129 101 28 0 0 0
Bunčići 83 9 74 0 0 0
Bunovi 129 0 128 0 0 1
Cerova Ravan 47 16 31 0 0 0
Crnetići 123 76 46 0 0 1
Cvilin 559 466 88 1 1 3
Čelebići 132 0 128 0 1 3
Čelikovo Polje 11 11 0 0 0 0
Ćurevo 230 206 6 0 0 18
Daničići 163 131 31 0 0 1
Derolovi 156 127 29 0 0 0
Donje Žešće 194 11 179 0 1 3
Drače 212 212 0 0 0 0
Dragočava 260 130 127 0 0 3
Dragojevići 179 0 179 0 0 0
Đeđevo 504 333 166 0 0 5
Fališi 39 0 39 0 0 0
Filipovići 262 244 18 0 0 0
Foča 14,335 5,526 7,901 74 312 522
Glušca 34 24 10 0 0 0
Godijeno 141 106 34 0 0 1
Gostičaj 172 171 0 0 1 0
Govza 150 139 11 0 0 0
Gradac 404 316 67 0 12 9
Grandići 190 154 34 0 1 1
Grdijevići 106 28 78 0 0 0
Hum 104 104 0 0 0 0
Huseinovići 33 33 0 0 0 0
Igoče 326 309 13 0 1 3
Izbišno 475 473 2 0 0 0
Jabuka 286 267 18 0 1 0
Jasenovo 96 96 0 0 0 0
Ječmišta 123 10 113 0 0 0
Jeleč 619 545 67 1 0 6
Jošanica 327 165 162 0 0 0
Kolakovići 64 0 63 0 0 1
Kolun 178 110 66 0 0 2
Kosman 69 64 4 0 0 1
Kozarevina 101 36 65 0 0 0
Kozja Luka 448 326 118 0 0 4
Kratine 291 286 4 0 0 1
Krna Jela 91 0 90 0 0 1
Kruševo 377 357 12 2 1 5
Kunduci 187 39 145 1 0 2
Kunovo 126 92 34 0 0 0
Kuta 130 5 125 0 0 0
Lokve 258 254 4 0 0 0
Ljubina 84 51 33 0 0 0
Marevo 209 196 12 0 0 1
Mazlina 166 159 6 0 0 1
Mazoče 146 73 73 0 0 0
Meštrevac 208 0 208 0 0 0
Miljevina 1,763 730 943 8 44 38
Mirjanovići 69 62 7 0 0 0
Mješaji 328 161 166 0 1 0
Mravljača 94 10 84 0 0 0
Njuhe 221 199 22 0 0 0
Orahovo 308 24 280 0 1 3
Papratno 236 189 44 0 0 3
Patkovina 600 420 165 1 13 1
Paunci 180 122 57 0 0 1
Petojevići 81 40 40 0 1 0
Podgrađe 65 0 65 0 0 0
Poljice 287 227 55 0 0 5
Popov Most 303 223 66 0 4 10
Potpeće 451 302 138 0 1 10
Previla 134 39 95 0 0 0
Prevrać 426 22 383 0 0 21
Prijeđel 174 14 160 0 0 0
Prisoje 179 158 21 0 0 0
Puriši 66 66 0 0 0 0
Račići 45 0 45 0 0 0
Radojevići 83 47 36 0 0 0
Rijeka 151 0 151 0 0 0
Rodijelj 258 196 62 0 0 0
Slatina 334 254 80 0 0 0
Slavičići 85 53 32 0 0 0
Sorlaci 150 138 11 0 0 1
Stojkovići 111 46 64 0 0 1
Susješno 361 255 105 1 0 0
Škobalji 99 8 91 0 0 0
Štović 458 215 237 1 4 1
Šuljci 328 227 98 1 0 2
Tečići 79 79 0 0 0 0
Tjentište 393 226 131 0 19 17
Tođevac 178 178 0 0 0 0
Toholji 101 40 60 1 0 0
Trbušće 544 106 406 0 1 31
Trtoševo 44 44 0 0 0 0
Tvrdaci 45 38 7 0 0 0
Ustikolina 1,418 894 470 0 7 47
Velenići 232 0 231 0 0 1
Vikoč 154 138 16 0 0 0
Vitine 28 28 0 0 0 0
Vojnovići 92 15 77 0 0 0
Vranjevići 86 46 39 0 0 1
Vrbnica 21 0 21 0 0 0
Vučevo 16 0 1 0 0 15
Vukušići 58 58 0 0 0 0
Zabor 127 127 0 0 0 0
Zakmur 166 38 128 0 0 0
Zavait 355 0 353 0 2 0
Zebina Šuma 430 414 15 0 1 0
Zubovići 494 451 35 0 5 3
Željevo 185 141 44 0 0 0
FOJNICA 16,296 8,024 157 6,623 407 1,085
GACKO 10,788 3,858 6,661 29 84 156
GLAMOČ 12,593 2,257 9,951 184 118 83
GORAŽDE 37,573 26,296 9,843 80 789 565
Ahmovići 42 19 23 0 0 0
Bačci 1,421 1,221 180 1 11 8
Bahovo 51 31 20 0 0 0
Bakije 160 160 0 0 0 0
Bare 20 20 0 0 0 0
Bašabulići 70 70 0 0 0 0
Batkovići 4 0 4 0 0 0
Bezmilje 31 31 0 0 0 0
Biljin 113 0 112 0 1 0
Blagojevići 15 2 12 0 0 1
Bogdanići 65 42 23 0 0 0
Bogušići 295 294 0 1 0 0
Borak Brdo 22 0 21 0 0 1
Borova 31 31 0 0 0 0
Borovići 201 201 0 0 0 0
Bošanje 25 23 0 0 0 2
Boškovići 10 10 0 0 0 0
Brajlovići 47 47 0 0 0 0
Bratiš 98 82 15 0 1 0
Brekovi 96 0 95 0 0 1
Brezje 54 17 36 0 0 1
Brijeg 279 278 0 0 0 1
Bučje 90 44 46 0 0 0
Budići 388 379 6 0 2 1
Butkovići 79 79 0 0 0 0
Butkovići Ilovača 105 105 0 0 0 0
Crvica 22 22 0 0 0 0
Čitluk 274 265 7 0 0 2
Čovčići 356 306 46 0 0 4
Čurovi 6 6 0 0 0 0
Ćatovići 65 58 6 1 0 0
Ćehajići 41 41 0 0 0 0
Deševa 68 67 1 0 0 0
Donja Brda 45 45 0 0 0 0
Donja Bukvica 21 21 0 0 0 0
Donje Selo 65 7 57 0 0 1
Donji Bogovići 4 0 4 0 0 0
Dragolji 37 37 0 0 0 0
Dragovići 55 37 18 0 0 0
Dučići 277 197 73 1 6 0
Džindići 126 126 0 0 0 0
Džuha 21 21 0 0 0 0
Đakovići 142 142 0 0 0 0
Faočići 199 198 0 0 1 0
Gaj 42 39 3 0 0 0
Glamoč 246 21 224 0 0 1
Gočela 105 104 0 1 0 0
Gojčevići 48 48 0 0 0 0
Goražde 16,273 9,568 5,584 62 663 396
Gornja Brda 63 0 63 0 0 0
Gornja Bukvica 43 30 13 0 0 0
Gornji Bogovići 9 0 9 0 0 0
Grabovik 284 277 2 0 1 4
Gradac 145 145 0 0 0 0
Gunjačići 65 65 0 0 0 0
Gunjevići 109 109 0 0 0 0
Gusići 58 57 0 0 1 0
Guskovići 110 110 0 0 0 0
Hadžići 54 9 45 0 0 0
Hajradinovići 13 13 0 0 0 0
Hladila 93 90 0 0 3 0
Hrančići 154 153 0 0 0 1
Hrid 24 0 24 0 0 0
Hrušanj 0 0 0 0 0 0
Hubjeri 221 220 0 0 0 1
Ilino 27 0 27 0 0 0
Ilovača 183 159 20 0 0 4
Jabuka 20 0 16 0 0 4
Jagodići 0 0 0 0 0 0
Jarovići 61 59 2 0 0 0
Kalac 100 94 6 0 0 0
Kamen 190 74 115 0 0 1
Kanlići 20 17 3 0 0 0
Karauzovići 52 46 6 0 0 0
Karovići 176 173 0 0 0 3
Kazagići 230 224 0 0 0 6
Knjevići 22 22 0 0 0 0
Kodžaga Polje 71 71 0 0 0 0
Kola 57 57 0 0 0 0
Kolijevke 70 4 66 0 0 0
Kolovarice 274 267 3 0 1 3
Konjbaba 40 0 40 0 0 0
Konjevići 101 86 14 0 1 0
Kopači 230 228 0 0 0 2
Kosače 173 173 0 0 0 0
Kostenik 58 48 8 0 0 2
Kovači 37 37 0 0 0 0
Kraboriš 93 92 0 0 0 1
Krašići 91 57 32 0 0 2
Kreča 39 39 0 0 0 0
Kučine 177 177 0 0 0 0
Kušeši 104 104 0 0 0 0
Kutješi 53 53 0 0 0 0
Laleta 218 216 0 0 0 2
Lukarice 144 144 0 0 0 0
Ljeskovik 20 20 0 0 0 0
Markovići 44 44 0 0 0 0
Mašići 294 287 0 0 4 3
Milanovići 48 24 24 0 0 0
Mirvići 47 29 18 0 0 0
Mirvići na Podhranjenu 57 57 0 0 0 0
Morinac 55 55 0 0 0 0
Mravi 39 4 35 0 0 0
Mravinjac 387 378 5 0 3 1
Mrkovi 25 25 0 0 0 0
Nekopi 88 23 65 0 0 0
Nevorići 107 107 0 0 0 0
Novakovići 105 104 0 0 0 1
Odžak 71 6 65 0 0 0
Orahovice 95 90 4 0 0 1
Oručevac 63 4 55 0 4 0
Osanica 189 180 6 0 3 0
Osječani 175 161 12 0 0 2
Ostružno 68 0 68 0 0 0
Ozrenovići 68 68 0 0 0 0
Paraun 62 62 0 0 0 0
Perjani 88 88 0 0 0 0
Pijestina 82 82 0 0 0 0
Pijevac 14 0 14 0 0 0
Plesi 162 162 0 0 0 0
Podhomara 63 19 44 0 0 0
Podhranjen 25 15 10 0 0 0
Podkozara Donja 488 18 466 0 0 4
Podkozara Gornja 136 110 26 0 0 0
Podmeljine 30 30 0 0 0 0
Poratak 164 164 0 0 0 0
Potrkuša 144 144 0 0 0 0
Pribjenovići 34 9 25 0 0 0
Prisoje 131 55 76 0 0 0
Prolaz 20 18 0 0 0 2
Pršeši 26 19 7 0 0 0
Radići 57 0 57 0 0 0
Radijevići 57 57 0 0 0 0
Radmilovići 42 42 0 0 0 0
Radovovići 51 51 0 0 0 0
Raškovići 32 32 0 0 0 0
Ratkovići 220 220 0 0 0 0
Rešetnica 139 139 0 0 0 0
Ropovići 18 0 18 0 0 0
Rosijevići 82 80 0 0 0 2
Rusanj 36 0 36 0 0 0
Sedlari 391 196 183 0 4 8
Seoca 28 28 0 0 0 0
Sijedac 55 54 0 0 0 1
Skravnik 69 66 2 0 0 1
Slatina 390 373 9 0 4 4
Sofići 45 45 0 0 0 0
Sopotnica 287 8 267 1 8 3
Spahovići 102 101 0 0 0 1
Surovi 13 13 0 0 0 0
Šabanci 62 26 36 0 0 0
Šašići 40 0 40 0 0 0
Šehovići 45 45 0 0 0 0
Šemihova 111 111 0 0 0 0
Šovšići 14 14 0 0 0 0
Šućurići 89 89 0 0 0 0
Trebeševo 29 29 0 0 0 0
Tupačići 32 0 32 0 0 0
Uhotići 32 21 11 0 0 0
Ustiprača 498 448 37 2 5 6
Ušanovići 45 0 43 0 1 1
Utješinovići 39 39 0 0 0 0
Vitkovići 1,080 628 372 6 47 27
Vlahovići 76 66 9 0 0 1
Vlajčići 99 99 0 0 0 0
Vraneši 28 28 0 0 0 0
Vranići 165 165 0 0 0 0
Vranpotok 93 91 0 0 2 0
Vrbica 47 47 0 0 0 0
Vremci 42 42 0 0 0 0
Vučetići 87 0 86 0 0 1
Zabus 34 34 0 0 0 0
Zakalje 64 25 39 0 0 0
Zapljevac 128 126 0 1 0 1
Završje 46 0 46 0 0 0
Zemegresi 41 34 7 0 0 0
Zidine 276 269 2 0 1 4
Zorlaci 41 35 1 0 1 4
Zorovići 127 127 0 0 0 0
Zubovići 27 27 0 0 0 0
Zubovići u Oglečevi 236 234 0 0 1 1
Zupčići 792 402 355 3 6 26
Žigovi 53 53 0 0 0 0
Žilići 45 45 0 0 0 0
Žitovo 15 15 0 0 0 0
Živojevići 34 34 0 0 0 0
Žuželo 127 121 0 0 3 3
GORNJI VAKUF 25,181 14,063 110 10,706 158 144
GRAČANICA 59,134 42,599 13,558 132 1,530 1,315
Babići 1,831 1,800 1 1 13 16
Boljanić 2,327 1 2,220 7 30 69
Bosansko Petrovo Selo 2,919 54 2,695 18 70 82
Doborovci 1,999 1,950 8 2 4 35
Donja Lohinja 1,091 810 213 0 13 55
Džakule 2,306 2,249 10 0 8 39
Gornja Lohinja 614 1 600 1 0 12
Gračanica 12,712 10,282 1,169 47 900 314
Kakmuž 2,398 4 2,252 8 42 92
Karanovac 1,178 6 1,112 12 28 20
Lendići 318 31 269 1 8 9
Lukavica 3,231 2,927 13 3 73 215
Malešići 2,964 2,866 53 5 24 16
Miričina 2,517 2,391 7 8 56 55
Orahovica Donja 4,304 4,089 22 4 85 104
Orahovica Gornja 2,035 1,994 4 1 20 16
Piskavica 808 729 32 0 38 9
Porječina 819 1 795 1 14 8
Pribava 1,682 1,560 70 2 36 14
Prijeko Brdo 464 464 0 0 0 0
Rašljeva 758 742 0 0 12 4
Skipovac Donji 493 0 457 0 2 34
Skipovac Gornji 481 0 466 0 0 15
Sočkovac 1,121 15 1,053 9 21 23
Soko 1,920 1,894 0 1 3 22
Stjepan Polje 3,347 3,294 30 0 18 5
Škahovica 1,423 1,380 7 0 12 24
Vranovići 1,074 1,065 0 1 0 8
GRADAČAC 56,581 33,856 11,221 8,613 1,436 1,455
Avramovina 249 0 243 2 0 4
Biberovo Polje 815 806 0 0 0 9
Blaževac 1,166 9 314 613 12 218
Donja Međiđa 1,475 1,438 1 0 23 13
Donja Tramošnica 1,753 2 15 1,703 12 21
Donje Krečane 258 6 249 1 1 1
Donje Ledenice 1,638 257 354 1,011 5 11
Donji Lukavac 803 789 0 4 5 5
Donji Skugrić 1,402 1 1,233 86 39 43
Gornja Međiđa 1,447 1,430 5 0 10 2
Gornja Tramošnica 1,463 1 87 1,350 8 17
Gornje Krečane 289 0 285 1 0 3
Gornje Ledenice 462 462 0 0 0 0
Gornji Lukavac 1,259 1,241 0 0 10 8
Gradačac 12,868 9,454 1,348 681 1,023 362
Hrgovi Donji 671 1 6 642 8 14
Jasenica 579 330 231 0 8 10
Jelovče Selo 1,315 1,313 0 0 1 1
Kerep 891 815 57 0 17 2
Krčevljani 282 0 273 0 1 8
Mionica 5,485 5,305 24 4 31 121
Novalići 478 472 4 0 0 2
Njivak 388 0 4 379 0 5
Orlovo Polje 619 0 16 597 2 4
Pelagićevo 3,069 4 2,968 16 47 34
Porebrice 798 0 610 1 8 179
Rajska 1,039 1,007 4 0 6 22
Samarevac 290 0 192 22 0 76
Sibovac 921 906 0 1 7 7
Srnice Donje 989 7 953 5 13 11
Srnice Gornje 911 901 8 0 1 1
Tolisa 858 0 797 1 2 58
Turić 1,610 1 74 1,473 3 59
Vida 1,651 1,512 39 9 48 43
Vučkovci 2,657 2,562 1 4 48 42
Zelinja Donja 1,620 1,545 17 3 27 28
Zelinja Gornja 818 0 809 2 5 2
Zelinja Srednja 1,295 1,279 0 2 5 9
GRUDE 16,358 4 9 16,210 5 130
HAN PIJESAK 6,348 2,543 3,674 7 68 56
JABLANICA 12,691 9,099 504 2,291 581 216
JAJCE 45,007 17,380 8,663 15,811 2,496 657
KAKANJ 55,950 30,528 4,929 16,556 2,554 1,383
KALESIJA 41,809 33,137 7,659 35 275 703
Borogovo 276 0 275 0 0 1
Brezik 234 6 224 0 0 4
Bulatovci 380 380 0 0 0 0
Caparde 855 645 201 0 4 5
Dubnica 1,268 196 1,035 6 3 28
Gojčin 1,067 421 644 0 1 1
Hajvazi 569 561 8 0 0 0
Hrasno Donje 1,221 1,133 76 0 8 4
Hrasno Gornje 638 624 6 0 2 6
Jeginov Lug 520 0 515 0 0 5
Jelovo Brdo 607 584 19 0 2 2
Kalesija 2,208 1,111 617 16 97 367
Kalesija (selo) 1,985 1,976 0 2 1 6
Kikači 1,575 1,567 0 0 2 6
Kosovača 138 0 138 0 0 0
Kulina 174 18 156 0 0 0
Kusonje 413 371 42 0 0 0
Lipovice 1,158 1,154 1 0 1 2
Mahala 626 550 74 1 1 0
Matkovac 491 278 213 0 0 0
Memići 1,531 1,318 167 0 31 15
Miljanovci 1,881 1,848 5 0 24 4
Osmaci 844 35 798 1 3 7
Petrovice 2,082 2,035 1 1 34 11
Prnjavor 1,090 1,035 49 1 0 5
Rainci Donji 1,945 1,925 14 0 1 5
Rainci Gornji 1,908 1,841 31 1 26 9
Rakino Brdo 239 0 239 0 0 0
Sajtovići 353 127 226 0 0 0
Sarači 516 514 0 0 0 2
Seljublje 1,018 1,013 4 0 1 0
Staro Selo 290 148 8 0 3 131
Šeher 1,187 915 267 1 1 3
Tojšići 2,922 2,870 35 0 8 9
Viličevići 555 43 501 0 0 11
Vukovije Donje 2,721 2,686 3 2 5 25
Vukovije Gornje 2,209 2,195 0 0 5 9
Zelina 652 121 519 3 9 0
Zolje 1,171 602 548 0 2 19
Zukići 292 291 0 0 0 1
KALINOVIK 4,667 1,716 2,826 17 46 62
KISELJAK 24,164 9,778 740 12,550 600 496
KLADANJ 16,070 11,621 3,952 36 277 184
Brateljevići 407 394 0 0 3 10
Brdijelji 90 0 90 0 0 0
Brgule 224 180 40 0 0 4
Brlošci 433 432 0 0 0 1
Buševo 89 88 1 0 0 0
Crijevčići 291 288 0 0 0 3
Dole 158 0 154 0 0 4
Gojakovići 367 361 0 0 1 5
Gojsalići 378 374 0 0 4 0
Goletići 275 270 0 0 1 4
Jelačići 313 0 311 0 2 0
Jošje 83 0 82 0 0 1
Kladanj 4,873 3,655 870 21 228 99
Konjevići 61 0 61 0 0 0
Kovačići 83 0 83 0 0 0
Krivajevići 315 306 4 0 0 5
Lupoglavo 140 0 139 0 0 1
Majdan 146 0 145 1 0 0
Mala Kula 16 0 15 1 0 0
Matijevići 221 0 220 0 0 1
Mladovo 64 0 62 0 2 0
Noćajevići 789 685 101 1 0 2
Novo Naselje-Stupari 291 217 70 3 1 0
Obrćevac 102 0 101 1 0 0
Olovci 224 0 221 0 1 2
Pauč 216 214 0 0 0 2
Pelemiši 101 0 101 0 0 0
Pepići 206 0 205 1 0 0
Plahovići 230 228 0 0 1 1
Prijanovići 513 447 61 1 4 0
Prijevor 174 151 23 0 0 0
Ravne 394 389 0 1 1 3
Rujići 258 212 44 0 2 0
Starić 536 349 167 2 11 7
Stupari-Centar 145 53 86 0 5 1
Stupari-Selo 657 515 123 2 5 12
Suljići 185 168 17 0 0 0
Tarevo 1,044 1,043 0 0 0 1
Tuholj 524 473 44 0 1 6
Velika Kula 16 0 15 0 0 1
Vranovići 157 0 148 0 2 7
Vučinići 150 0 147 1 2 0
Zagrađe 131 129 1 0 0 1
KLJUČ 37,391 17,696 18,506 330 579 280
KONJIC 43,878 23,815 6,620 11,513 1,358 572
KOTOR VAROŠ 36,853 11,090 14,056 10,695 745 267
KREŠEVO 6,731 1,531 34 4,714 251 201
KUPRES 9,618 802 4,864 3,813 67 72
LAKTAŠI 29,832 408 24,176 2,565 1,530 1,153
LIVNO 40,600 5,793 3,913 29,324 1,125 445
LOPARE 32,537 11,990 18,243 1,263 583 458
LUKAVAC 57,070 38,080 12,169 2,159 3,424 1,238
Babice Donje 596 587 3 1 4 1
Babice Gornje 792 451 327 0 0 14
Berkovica 789 755 0 0 26 8
Bikodže 1,034 987 0 2 43 2
Bistarac Donji 1,648 249 37 1,053 223 86
Bistarac Gornji 1,234 460 102 439 184 49
Bokavići 1,324 1,251 2 2 56 13
Borice 101 1 99 0 0 1
Brijesnica Donja 916 0 908 1 6 1
Brijesnica Gornja 571 0 560 1 8 2
Caparde 814 669 79 0 44 22
Cerik 316 284 32 0 0 0
Crveno Brdo 1,187 1,046 47 4 60 30
Devetak 2,268 2,219 0 0 27 22
Dobošnica 3,667 3,438 32 9 108 80
Gnojnica 3,093 2,979 4 1 55 54
Huskići 1,294 1,223 4 4 47 16
Jaruške Donje 216 194 12 0 4 6
Jaruške Gornje 882 702 173 0 4 3
Kalajevo 163 18 5 109 13 18
Komari 213 0 213 0 0 0
Krtova 1,121 2 1,097 1 18 3
Kruševica 1,089 1,005 1 0 8 75
Lukavac 12,647 7,596 2,219 493 1,940 399
Lukavac Gornji 185 0 167 6 5 7
Mičijevići 332 0 331 1 0 0
Milino Selo 397 51 336 0 5 5
Modrac 703 666 1 1 30 5
Orahovica 923 562 344 1 5 11
Poljice 4,216 4,117 13 5 36 45
Prline 308 295 6 0 5 2
Prokosovići 1,635 1,480 8 4 84 59
Puračić 3,082 2,450 302 10 248 72
Semići 245 240 0 0 4 1
Sižje 905 50 838 1 11 5
Smoluća Donja 1,395 6 1,264 6 53 66
Smoluća Gornja 737 2 676 0 34 25
Stupari 543 0 543 0 0 0
Šikulje 576 564 0 1 10 1
Tabaci 625 618 0 0 6 1
Tumare 638 0 634 0 1 3
Turija 898 856 9 2 8 23
Vasiljevci 691 2 687 1 1 0
Vijenac 61 5 54 0 0 2
LJUBINJE 4,172 332 3,748 39 19 34
LJUBUŠKI 28,340 1,592 65 26,127 227 329
MAGLAJ 43,388 19,569 13,312 8,365 1,508 634
Adže 414 7 0 404 0 3
Bakotić 630 0 611 7 11 1
Bijela Ploča 1,004 730 198 7 44 25
Bradići Donji 664 457 1 187 8 11
Bradići Gornji 567 316 2 247 1 1
Brezici 103 0 97 0 6 0
Brezove Dane 1,057 0 1,004 44 5 4
Brusnica 256 0 252 0 3 1
Čobe 654 638 0 7 5 4
Čusto Brdo 322 70 101 145 6 0
Domislica 703 660 0 42 0 1
Donja Bočinja 821 0 807 2 6 6
Donja Bukovica 151 0 150 0 1 0
Donja Paklenica 764 7 721 5 20 11
Donji Rakovac 578 0 555 0 0 23
Donji Ulišnjak 634 614 2 0 3 15
Globarica 823 47 0 754 15 7
Gornja Bočinja 780 0 772 1 3 4
Gornja Bukovica 93 0 93 0 0 0
Gornja Paklenica 628 0 616 4 6 2
Gornji Rakovac 663 0 618 4 12 29
Gornji Ulišnjak 315 194 121 0 0 0
Grabovica 411 0 0 410 0 1
Jablanica 1,570 1,023 458 0 31 58
Kamenica 43 0 23 0 20 0
Komšići 310 0 2 306 1 1
Kopice 1,231 1,159 42 20 1 9
Kosova 1,745 1,723 5 1 4 12
Krsno Polje 696 0 672 3 9 12
Liješnica 1,807 1,491 32 231 32 21
Lugovi 117 0 30 86 1 0
Ljubatovići 564 157 0 404 1 2
Maglaj 7,957 4,292 1,975 446 1,026 218
Matina 501 0 2 491 0 8
Misurići 1,937 1,516 240 30 116 35
Mladoševica 866 0 0 856 4 6
Moševac 1,270 1,240 3 0 19 8
Novi Šeher 1,802 1,417 48 275 43 19
Oruče 249 245 0 0 3 1
Osojnica 676 5 660 6 2 3
Ošve 489 1 461 2 9 16
Parnica 188 67 113 0 1 7
Pire 384 0 1 382 0 1
Poljice 275 1 246 4 3 21
Ponijevo 775 0 0 775 0 0
Radojčići 577 53 168 354 0 2
Radunice 601 0 0 598 2 1
Rajnovo Brdo 36 0 36 0 0 0
Ravna 516 505 0 0 1 10
Rječica Donja 302 288 12 0 2 0
Rječica Gornja 483 0 466 1 13 3
Straište 278 270 8 0 0 0
Striježevica 597 0 588 2 4 3
Strupina 749 146 6 591 0 6
Trbuk 282 0 280 0 1 1
Tujnica 480 230 14 231 4 1
MODRIČA 35,613 10,375 12,534 9,805 1,851 1,048
MOSTAR 126,628 43,856 23,846 43,037 12,768 3,121
MRKONJIĆ GRAD 27,395 3,272 21,057 2,139 593 334
NEUM 4,325 190 207 3,792 90 46
NEVESINJE 14,448 3,313 10,711 210 123 91
NOVI TRAVNIK 30,713 11,625 4,097 12,162 2,132 697
ODŽAK 30,056 6,220 5,667 16,338 1,147 684
OLOVO 16,956 12,699 3,193 642 285 137
Ajdinovići 137 44 93 0 0 0
Arapovača 115 0 115 0 0 0
Bakići 441 433 6 0 0 2
Berisalići 288 108 173 2 3 2
Boganovići 315 314 0 0 0 1
Brda 154 35 118 0 0 1
Bukov Do 160 160 0 0 0 0
Čude 172 85 78 0 0 9
Čuništa 674 664 7 1 2 0
Dolovi 224 222 1 0 0 1
Drecelj 291 21 257 1 3 9
Dugandžići 141 16 125 0 0 0
Glavično 351 351 0 0 0 0
Gornji Drapnići 119 53 66 0 0 0
Grabovica 81 0 80 1 0 0
Gurdići 362 333 29 0 0 0
Jelaške 599 592 0 0 0 7
Kamensko 1,271 1,240 0 25 1 5
Klinčići 524 514 8 0 0 2
Kolakovići 271 253 17 0 0 1
Kovačići 317 316 0 0 0 1
Krajišići 33 0 33 0 0 0
Križevići 290 174 110 1 2 3
Kruševo 275 216 58 1 0 0
Lišci 291 291 0 0 0 0
Magulica 289 0 3 270 9 7
Metilji 79 20 58 0 1 0
Milankovići 716 709 0 0 1 6
Olovo 3,311 2,143 820 94 202 52
Olovske Luke 844 399 422 5 15 3
Petrovići 266 262 4 0 0 0
Ponijerka 203 184 17 0 1 1
Ponor 40 16 24 0 0 0
Prgoševo 132 59 72 0 0 1
Pušino Polje 161 156 5 0 0 0
Radačići 108 0 104 0 4 0
Rečica 239 208 31 0 0 0
Rijeka 669 625 11 16 9 8
Slivnje 161 38 113 0 5 5
Solun 562 419 125 2 9 7
Stojčići 243 0 0 223 18 2
Šaševci 368 368 0 0 0 0
Vukotići 371 371 0 0 0 0
Žunova 298 287 10 0 0 1
ORAŠJE 28,367 1,893 4,235 21,308 626 305
POSUŠJE 17,134 6 9 16,963 26 130
PRIJEDOR 112,543 49,351 47,581 6,316 6,459 2,836
Ališići 263 237 16 0 6 4
Babići 1,358 875 470 0 0 13
Bistrica 1,346 2 1,329 0 11 4
Bišćani 1,440 1,421 7 0 7 5
Božići 194 0 193 0 1 0
Brđani 1,731 1,536 181 2 7 5
Brezičani 1,648 361 1,159 6 99 23
Briševo 405 1 7 370 16 11
Busnovi 1,054 0 1,024 2 21 7
Cikote 284 0 278 0 4 2
Crna Dolina 254 0 249 3 1 1
Čarakovo 2,412 2,324 45 20 9 14
Čejreci 739 714 7 1 16 1
Čirkin Polje 1,996 29 1,623 99 172 73
Ćela 2,147 1,634 415 40 48 10
Dera 1,593 1,398 120 45 19 11
Donja Dragotinja 539 0 521 3 7 8
Donja Ravska 250 0 96 146 7 1
Donji Garevci 538 59 461 2 14 2
Donji Orlovci 881 2 787 15 35 42
Donji Volar 344 2 287 50 4 1
Gaćani 391 0 372 2 8 9
Gomjenica 2,949 703 1,995 45 134 72
Gornja Dragotinja 520 2 515 0 3 0
Gornja Jutrogošta 337 0 332 0 1 4
Gornja Puharska 615 487 63 37 12 16
Gornja Ravska 308 0 0 287 19 2
Gornji Garevci 130 5 117 1 6 1
Gornji Jelovac 547 2 538 1 2 4
Gornji Orlovci 456 3 408 3 29 13
Gornji Volar 373 0 2 355 12 4
Gradina 730 0 724 2 1 3
Hambarine 2,876 2,768 52 7 26 23
Hrnići 669 600 3 10 0 56
Jaruge 326 113 163 19 18 13
Jelićka 690 0 686 1 1 2
Jugovci 540 252 265 4 15 4
Kalajevo 172 0 2 167 3 0
Kamičani 3,115 3,014 24 9 4 64
Kevljani 1,947 1,893 36 2 3 13
Kozarac 4,045 3,740 96 35 117 57
Kozaruša 3,376 2,853 264 20 63 176
Krivaja 1,014 0 994 3 2 15
Lamovita 1,849 1 1,830 0 1 17
Ljeskare 611 22 293 252 27 17
Ljubija 3,945 2,123 465 675 595 87
Malo Palančište 148 0 144 0 4 0
Marićka 1,632 0 1,598 5 1 28
Marini 243 0 241 1 0 1
Miljakovci 628 57 534 13 5 19
Miska Glava 764 1 636 87 36 4
Niševići 994 0 977 3 10 4
Ništavci 307 61 241 0 4 1
Omarska 3,436 23 3,273 19 79 42
Orlovača 1,105 184 744 39 70 68
Pejići 424 18 388 2 7 9
Petrov Gaj 1,051 9 1,020 2 16 4
Prijedor 34,635 13,388 13,927 1,757 4,282 1,281
Rakelići 913 0 858 3 35 17
Rakovčani 1,429 1,406 0 15 5 3
Raljaš 536 96 22 327 74 17
Rasavci 1,051 4 926 89 29 3
Rizvanovići 1,571 1,551 3 1 10 6
Saničani 625 3 587 9 24 2
Šurkovac 489 0 8 457 13 11
Tisova 246 0 28 194 24 0
Tomašica 908 0 688 160 36 24
Trnopolje 3,703 2,667 576 43 48 369
Veliko Palančište 503 0 482 2 15 4
Zecovi 887 701 152 21 10 3
Žune 368 6 14 326 16 6
PRNJAVOR 47,055 7,143 33,508 1,721 1,757 2,926
PROZOR 19,760 7,225 45 12,259 100 131
ROGATICA 21,978 13,209 8,391 19 186 173
Agarovići 161 0 161 0 0 0
Babljak 142 26 112 0 2 2
Beći 55 0 55 0 0 0
Begzadići 103 21 82 0 0 0
Beheći 77 0 77 0 0 0
Berkovići 109 66 43 0 0 0
Bjelogorci 153 96 48 0 3 6
Blažujevići 128 0 128 0 0 0
Borač 37 12 25 0 0 0
Borika 244 17 226 0 0 1
Borovac 147 145 1 0 0 1
Borovsko 54 46 8 0 0 0
Božine 54 0 54 0 0 0
Brankovići 181 0 181 0 0 0
Brčigovo 198 195 3 0 0 0
Brda 40 40 0 0 0 0
Brezje 97 60 37 0 0 0
Bulozi 22 0 22 0 0 0
Burati 85 68 16 0 0 1
Čadovina 49 49 0 0 0 0
Čavčići 265 264 0 0 0 1
Čubrići 67 61 6 0 0 0
Dobrače 65 63 2 0 0 0
Dobrašina 92 38 54 0 0 0
Dobromerovići 60 21 38 0 0 1
Dobrouščići 52 10 39 0 0 3
Drobnići 160 0 158 0 2 0
Dub 103 103 0 0 0 0
Dumanjići 90 35 55 0 0 0
Đedovići 43 36 7 0 0 0
Ferizovići 59 0 54 0 5 0
Gazije 79 79 0 0 0 0
Godomilje 103 72 31 0 0 0
Golubovići 21 15 6 0 0 0
Grivci 58 0 57 0 0 1
Gučevo 140 0 137 1 2 0
Guždelji 99 0 99 0 0 0
Jarovići 42 15 27 0 0 0
Jasenice 58 40 16 1 0 1
Kamen 49 0 49 0 0 0
Karačići 59 59 0 0 0 0
Kopljevići 103 103 0 0 0 0
Kovanj 487 381 103 0 0 3
Kozarde 57 57 0 0 0 0
Kozići 105 91 11 0 0 3
Kramer Selo 229 216 7 0 0 6
Krvojevići 37 0 36 0 1 0
Kujundžijevići 90 62 27 0 1 0
Kukavice 486 456 15 1 5 9
Kusuci 37 0 37 0 0 0
Lađevine 108 0 108 0 0 0
Laze 178 158 20 0 0 0
Lepenica 140 104 36 0 0 0
Lubardići 66 65 0 0 0 1
Ljubomišlje 98 97 0 0 1 0
Mahala 46 39 7 0 0 0
Maravići 31 0 31 0 0 0
Medna Luka 31 29 2 0 0 0
Mesići 96 17 79 0 0 0
Mislovo 80 0 80 0 0 0
Mrgudići 30 29 0 0 0 1
Nahota 34 34 0 0 0 0
Obrtići 46 0 46 0 0 0
Okruglo 131 95 36 0 0 0
Orahovo 65 65 0 0 0 0
Osovo 318 149 169 0 0 0
Otričevo 46 46 0 0 0 0
Pašić Kula 95 72 17 0 2 4
Pavičina Kula 113 13 99 0 0 1
Pešurići 34 0 34 0 0 0
Pijevčići 94 0 92 0 0 2
Planje 37 10 27 0 0 0
Pljesko 97 0 97 0 0 0
Plješevica 454 25 426 0 1 2
Podgaj 73 0 73 0 0 0
Pokrivenik 54 54 0 0 0 0
Pribošijevići 90 29 61 0 0 0
Pripečak 250 244 0 0 0 6
Prosječeno 57 57 0 0 0 0
Purtići 354 352 0 0 0 2
Radič 65 64 0 0 0 1
Rađevići 57 11 46 0 0 0
Rakitnica 170 170 0 0 0 0
Ribioc 79 79 0 0 0 0
Rogatica 8,916 5,681 2,971 16 140 108
Rusanovići 45 0 45 0 0 0
Seljani 474 155 314 0 5 0
Sjemeć 42 4 38 0 0 0
Sjeversko 100 0 100 0 0 0
Slap 80 80 0 0 0 0
Sočice 59 56 3 0 0 0
Stara Gora 221 64 157 0 0 0
Starčići 125 59 64 0 2 0
Stari Brod 48 0 48 0 0 0
Stjenice 56 29 27 0 0 0
Stop 73 73 0 0 0 0
Strmac 151 121 29 0 1 0
Sudići 35 0 35 0 0 0
Surovići 20 20 0 0 0 0
Šatorovići 112 112 0 0 0 0
Šena Krena 53 26 27 0 0 0
Šetići 137 110 26 0 1 0
Šljedovići 46 46 0 0 0 0
Šljivno 26 26 0 0 0 0
Štavanj 55 0 55 0 0 0
Trnovo 65 40 24 0 0 1
Varošište 212 137 71 0 2 2
Vragolovi 179 161 18 0 0 0
Vratar 278 278 0 0 0 0
Vražalice 75 22 53 0 0 0
Vrelo 96 95 0 0 0 1
Vrlazje 88 37 51 0 0 0
Zagajevi 14 3 11 0 0 0
Zagorice 30 0 30 0 0 0
Zakomo 179 30 146 0 3 0
Ziličina 37 0 37 0 0 0
Žepa 462 450 3 0 7 2
Živaljevići 94 69 25 0 0 0
Živaljevina 47 0 47 0 0 0
RUDO 11,571 3,130 8,150 5 106 180
SANSKI MOST 60,307 28,136 25,363 4,322 1,247 1,239
Batkovci 213 0 103 85 18 7
Bjeline 48 0 47 0 0 1
Bojište 313 0 308 0 0 5
Bosanski Milanovac 274 0 273 0 1 0
Bošnjaci 230 0 228 0 0 2
Brdari 539 291 223 12 5 8
Budimlić Japra 463 175 268 6 12 2
Čaplje 1,420 1,166 226 5 6 17
Demiševci 498 496 0 0 1 1
Donja Kozica 606 1 593 1 7 4
Donja Tramošnja 173 0 172 0 0 1
Donji Dabar 796 0 795 1 0 0
Donji Kamengrad 2,344 2,104 80 1 14 145
Donji Lipnik 293 0 291 0 2 0
Duge Njive 57 0 56 0 1 0
Dževar 685 364 266 54 0 1
Đedovača 79 0 79 0 0 0
Đurići 96 0 91 0 0 5
Fajtovci 369 183 172 0 0 14
Garevica 139 0 9 129 0 1
Glavice 311 0 311 0 0 0
Gorice 644 621 22 1 0 0
Gornja Kozica 145 0 145 0 0 0
Gornja Tramošnja 494 1 491 0 1 1
Gornji Dabar 569 0 565 1 0 3
Gornji Kamengrad 1,387 1,380 1 0 0 6
Gornji Lipnik 233 0 227 0 0 6
Grdanovci 268 0 266 0 0 2
Hadrovci 76 0 75 0 0 1
Halilovci 169 79 86 0 2 2
Hazići 99 0 96 0 0 3
Hrustovo 1,694 1,675 0 2 2 15
Husimovci 1,802 1,162 577 21 25 17
Ilidža 248 0 247 1 0 0
Jelašinovci 597 0 591 0 1 5
Kijevo 1,118 765 194 138 6 15
Kljevci 829 152 601 64 11 1
Koprivna 698 0 650 2 36 10
Kozin 92 0 89 0 2 1
Krkojevci 304 0 276 12 15 1
Kruhari 803 0 416 359 13 15
Lukavice 606 410 181 8 1 6
Lušci Palanka 1,079 0 1,050 0 17 12
Lužani 174 0 162 10 2 0
Majkić Japra Donja 237 0 233 1 0 3
Majkić Japra Gornja 241 0 240 0 0 1
Marini 105 0 102 2 0 1
Miljevci 374 5 369 0 0 0
Modra 578 508 0 0 0 70
Mrkalji 81 0 78 0 0 3
Naprelje 822 764 47 0 2 9
Okreč 1,104 1,096 0 2 0 6
Oštra Luka 838 7 778 32 17 4
Otiš 271 0 271 0 0 0
Ovanjska 247 0 12 232 0 3
Podbriježje 570 504 61 5 0 0
Podlug 650 4 623 3 18 2
Podovi 294 0 293 0 0 1
Podvidača 679 318 359 0 0 2
Poljak 522 56 38 370 37 21
Praštali 401 0 398 2 0 1
Sanski Most 17,144 7,245 7,831 646 901 521
Sasina 1,054 4 2 1,023 0 25
Skucani Vakuf 1,321 1,281 31 1 0 8
Slatina 96 0 96 0 0 0
Stara Rijeka 674 0 11 641 9 13
Stari Majdan 1,212 1,022 55 98 23 14
Suhača 333 0 327 1 5 0
Šehovci 960 849 35 2 12 62
Škrljevita 278 0 26 252 0 0
Tomina 1,513 708 715 3 8 79
Trnova 978 830 30 92 3 23
Usorci 623 0 610 1 11 1
Vrhpolje 1,840 1,810 0 0 0 30
Zenkovići 193 100 93 0 0 0
SKENDER VAKUF 19,418 1,071 13,263 4,770 169 145
SOKOLAC 14,883 4,493 10,195 19 83 93
SRBAC 21,840 940 19,382 140 811 567
SREBRENICA 36,666 27,572 8,315 38 380 361
Babuljice 456 403 52 0 0 1
Bajramovići 432 419 9 0 0 4
Beširevići 551 543 6 0 0 2
Blažijevići 284 151 131 0 1 1
Bostahovine 495 479 8 0 0 8
Božići 150 0 150 0 0 0
Brakovci 221 217 0 0 0 4
Brezovice 533 467 64 0 0 2
Brežani 276 5 271 0 0 0
Bučinovići 386 380 4 0 2 0
Bučje 76 76 0 0 0 0
Bujakovići 174 7 166 0 0 1
Crvica 473 0 469 0 2 2
Čičevci 241 61 180 0 0 0
Dimnići 265 265 0 0 0 0
Dobrak 392 392 0 0 0 0
Donji Potočari 1,147 981 147 0 15 4
Fojhar 460 455 0 0 0 5
Gaj 437 252 182 0 0 3
Gladovići 528 526 0 0 0 2
Gođevići 36 0 36 0 0 0
Gornji Potočari 896 896 0 0 0 0
Gostilj 148 35 113 0 0 0
Kalimanići 397 105 292 0 0 0
Karačići 410 410 0 0 0 0
Klotjevac 308 299 9 0 0 0
Kostolomci 235 0 234 0 0 1
Krnjići 124 11 113 0 0 0
Krušev Do 408 407 0 0 0 1
Kutuzero 285 284 0 0 0 1
Liješće 524 377 97 0 9 41
Likari 589 567 20 0 0 2
Lipovac 173 173 0 0 0 0
Luka 599 591 0 0 0 8
Ljeskovik 538 536 0 0 0 2
Mala Daljegošta 353 320 33 0 0 0
Međe 217 87 130 0 0 0
Miholjevine 148 144 1 0 0 3
Milačevići 744 732 10 0 0 2
Moćevići 321 321 0 0 0 0
Nogačevići 173 112 58 0 0 3
Obadi 590 130 453 3 1 3
Opetci 186 185 0 0 1 0
Orahovica 423 95 327 0 0 1
Osatica 465 447 13 0 3 2
Osmače 948 941 6 0 0 1
Osredak 196 0 195 0 0 1
Pale 313 280 33 0 0 0
Palež 0 0 0 0 0 0
Peći 572 569 0 0 0 3
Pećišta 817 757 49 0 7 4
Petriča 136 0 136 0 0 0
Podgaj 297 287 7 0 0 3
Podosoje 87 87 0 0 0 0
Podravno 413 0 412 0 0 1
Postolje 104 0 104 0 0 0
Poznanovići 450 447 0 0 0 3
Pribidoli 479 421 58 0 0 0
Pribojevići 125 0 125 0 0 0
Prohići 405 404 0 0 0 1
Pusmulići 448 395 52 0 0 1
Radoševići 215 8 207 0 0 0
Radovčići 643 568 10 0 0 65
Rađenovići 510 510 0 0 0 0
Ratkovići 338 1 337 0 0 0
Sase 538 442 82 0 3 11
Skelani 1,123 950 160 0 7 6
Skenderovići 249 249 0 0 0 0
Slatina 339 330 9 0 0 0
Srebrenica 5,746 3,673 1,632 34 328 79
Staroglavice 102 101 0 0 0 1
Sućeska 338 338 0 0 0 0
Sulice 712 710 0 1 0 1
Šubin 154 154 0 0 0 0
Tokoljak 567 558 0 0 0 9
Toplica 267 13 254 0 0 0
Urisići 327 326 0 0 1 0
Velika Daljegošta 323 321 0 0 0 2
Viogor 131 32 98 0 0 1
Žabokvica 681 52 571 0 0 58
Žedanjsko 306 305 0 0 0 1
SREBRENIK 40,896 30,528 5,308 2,752 1,203 1,105
Babunovići 1,543 1,502 6 0 11 24
Behrami 320 303 0 0 15 2
Brda 562 549 0 0 11 2
Brezik 357 341 0 0 14 2
Brnjičani 439 426 0 0 1 12
Cage 544 522 0 0 3 19
Cerik 432 28 21 370 1 12
Crveno Brdo 314 283 30 0 0 1
Čekanići 552 552 0 0 0 0
Čojlučko Polje 291 276 1 0 9 5
Čojluk 168 167 0 0 0 1
Ćehaje 804 762 9 4 14 15
Dedići 669 651 0 0 0 18
Donji Moranjci 362 356 0 0 2 4
Donji Podpeć 994 2 926 17 34 15
Donji Srebrenik 691 673 1 1 14 2
Duboki Potok 1,883 1,763 5 0 32 83
Falešići 467 465 0 0 1 1
Gornji Hrgovi 590 0 0 573 6 11
Gornji Moranjci 670 668 0 0 1 1
Gornji Podpeć 732 0 708 1 21 2
Gornji Srebrenik 763 637 76 1 13 36
Huremi 384 379 0 0 2 3
Jasenica 1,325 1 1,170 5 28 121
Ježinac 513 512 0 0 0 1
Kiseljak 717 667 4 1 27 18
Kuge 480 468 0 2 5 5
Like 315 315 0 0 0 0
Lipje 290 284 0 0 4 2
Lisovići 826 757 4 1 45 19
Luka 663 655 0 0 6 2
Ljenobud 738 731 1 0 4 2
Maoča 274 1 237 0 35 1
Podorašje 1,191 705 11 194 100 181
Rapatnica 815 794 0 4 11 6
Seona 834 828 0 0 5 1
Sladna 3,304 3,271 0 0 13 20
Srebrenik 5,304 4,532 172 87 351 162
Straža 478 0 1 351 28 98
Šahmeri 140 140 0 0 0 0
Špionica Centar 589 46 533 6 1 3
Špionica Donja 821 795 9 9 7 1
Špionica Gornja 726 64 607 13 15 27
Špionica Srednja 1,138 15 2 1,083 7 31
Tinja Donja 1,560 634 729 20 149 28
Tinja Gornja 1,785 1,628 3 2 131 21
Tutnjevac 290 261 7 6 7 9
Uroža 428 422 0 1 0 5
Zahirovići 821 697 35 0 19 70
STOLAC 18,681 8,101 3,917 6,188 307 168
ŠEKOVIĆI 9,629 326 9,030 10 129 134
ŠIPOVO 15,579 2,965 12,333 31 155 95
ŠIROKI BRIJEG 27,160 9 148 26,864 20 119
TESLIĆ 59,854 12,802 32,962 9,525 3,465 1,100
TEŠANJ 48,480 34,941 3,071 8,929 1,047 492
TOMISLAVGRAD 30,009 3,148 576 25,976 107 202
TRAVNIK 70,747 31,813 7,777 26,118 3,743 1,296
TREBINJE 30,996 5,571 21,349 1,246 1,642 1,188
TUZLA 131,618 62,669 20,271 20,398 21,995 6,285
UGLJEVIK 25,587 10,241 14,468 56 290 532
VAREŠ 22,203 6,714 3,644 9,016 2,071 758
VELIKA KLADUŠA 52,908 48,305 2,266 740 993 604
Bosanska Bojna 480 1 466 2 10 1
Brda 739 725 1 0 1 12
Bukovlje 139 5 128 1 0 5
Crvarevac 911 877 20 1 9 4
Čaglica 773 764 4 0 1 4
Čelinja 896 886 0 0 4 6
Dolovi 977 966 0 1 5 5
Donja Slapnica 549 538 1 1 3 6
Donja Vidovska 713 674 1 32 4 2
Elezovići 596 588 3 2 2 1
Glavica 1,266 1,237 2 0 1 26
Glinica 332 191 135 0 0 6
Golubovići 903 896 0 1 4 2
Gornja Slapnica 814 810 2 0 0 2
Gornja Vidovska 852 844 1 0 0 7
Grabovac 686 671 14 0 1 0
Gradina 707 334 371 0 2 0
Grahovo 869 846 5 6 10 2
Johovica 664 634 2 23 0 5
Klupe 460 460 0 0 0 0
Kudići 1,386 1,380 0 0 2 4
Kumarica 925 921 1 0 0 3
Mala Kladuša 1,445 1,431 0 1 6 7
Marjanovac 975 961 0 2 5 7
Miljkovići 2,622 2,424 50 22 88 38
Mrcelji 973 968 3 0 0 2
Nepeke 740 686 1 35 17 1
Orčeva Luka 706 699 1 1 0 5
Podzvizd 1,079 1,056 2 3 7 11
Poljana 1,405 1,280 96 2 12 15
Polje 1,915 1,781 9 6 37 82
Ponikve 1,068 1,050 12 1 2 3
Rajnovac 791 778 2 2 0 9
Stabandža 941 832 101 2 0 6
Šabići 1,234 1,232 1 0 1 0
Šestanovac 317 315 0 0 0 2
Šiljkovača 565 376 91 87 8 3
Šmrekovac 470 166 10 266 28 0
Šumatac 1,183 1,137 16 14 11 5
Todorovo 1,249 1,221 11 2 12 3
Todorovska Slapnica 1,447 1,424 4 3 0 16
Trn 442 429 3 0 7 3
Trnovi 1,986 1,925 5 2 40 14
Vejinac 1,459 1,445 0 2 5 7
Velika Kladuša 6,902 5,391 540 186 586 199
Vrnograč 1,201 1,104 37 10 30 20
Vrnogračka Slapnica 663 657 0 0 5 1
Zagrad 1,157 1,047 31 21 27 31
Zborište 1,336 1,242 83 0 0 11
VISOKO 46,160 34,373 7,471 1,872 1,464 980
Arnautovići 487 479 5 0 2 1
Bare 97 30 0 67 0 0
Bešići 14 14 0 0 0 0
Biskupići 250 23 212 4 10 1
Bradve 1,026 832 114 3 8 69
Brezovik 62 62 0 0 0 0
Buci 333 293 34 0 5 1
Bulčići 365 16 0 344 1 4
Buzić Mahala 1,163 1,118 26 11 0 8
Buzići 369 367 0 0 1 1
Čakalovići 86 86 0 0 0 0
Čekrčići 309 5 299 4 1 0
Čifluk 171 102 68 0 0 1
Ćatići 27 11 16 0 0 0
Dautovci 101 98 3 0 0 0
Dobrinje 546 157 161 166 37 25
Dobro 84 66 18 0 0 0
Dobro Selo 409 351 0 57 0 1
Dol 192 173 6 11 1 1
Dolipolje 259 37 216 0 6 0
Dolovi 280 196 0 49 10 25
Donja Vratnica 298 183 113 0 2 0
Donja Zimća 656 32 422 142 32 28
Donje Moštre 614 612 0 0 1 1
Dvor 295 235 59 0 0 1
Džindići 246 240 4 0 0 2
Ginje 457 455 0 0 1 1
Goduša 429 408 21 0 0 0
Gorani 134 28 100 4 0 2
Gornja Vratnica 546 542 0 0 4 0
Gornja Zimća 377 249 124 0 3 1
Gornje Moštre 653 447 137 40 16 13
Grad 275 182 73 12 0 8
Grajani 480 417 46 0 2 15
Grđevac 453 425 21 0 2 5
Hadžići 159 145 8 6 0 0
Hlapčevići 653 608 19 2 6 18
Jelašje 67 55 12 0 0 0
Kalići 404 391 10 1 0 2
Kalotići 122 8 109 0 5 0
Koložići 478 309 169 0 0 0
Kondžilo 41 0 22 14 5 0
Kopači 84 9 74 0 1 0
Kula Banjer 715 331 348 20 9 7
Liješevo 408 404 1 1 0 2
Lisovo 350 238 73 34 5 0
Loznik 439 438 0 0 0 1
Lužnica 111 34 77 0 0 0
Mali Trnovci 303 295 0 0 7 1
Malo Čajno 498 183 202 1 0 112
Maurovići 570 346 203 4 12 5
Mladoš 0 0 0 0 0 0
Muhašinovići 520 21 317 141 21 20
Mulići 507 436 65 0 6 0
Okolišće 271 271 0 0 0 0
Orašac 576 538 37 0 1 0
Ozrakovići 366 278 54 13 19 2
Paljike 154 145 8 0 1 0
Podvinjci 773 580 184 0 9 0
Podvinje 771 640 106 14 3 8
Poklečići 75 75 0 0 0 0
Poriječani 243 242 0 1 0 0
Radinovići 461 447 1 0 0 13
Rajčići 563 561 1 0 0 1
Ramadanovci 225 219 1 0 4 1
Ratkovci 113 61 52 0 0 0
Seoča 737 650 33 40 4 10
Smršnica 271 260 11 0 0 0
Srhinje 1,364 1,016 280 8 31 29
Stuparići 634 626 4 0 3 1
Svinjarevo 80 30 0 37 0 13
Šošnje 280 222 0 45 3 10
Taukčići 308 257 50 0 0 1
Topuzovo Polje 311 149 153 3 4 2
Tramošnjik 355 350 0 0 1 4
Tujlići 273 202 61 0 1 9
Tušnjići 555 377 123 33 13 9
Upovac 498 498 0 0 0 0
Uvorići 895 884 4 0 0 7
Veliko Čajno 644 607 31 0 6 0
Veruša 115 90 0 25 0 0
Vidovići 93 88 4 0 0 1
Vilenjak 157 93 56 2 3 3
Visoko 13,663 10,056 1,641 395 1,115 456
Vrela 367 47 305 8 2 5
Zagorice 169 0 52 103 13 1
Zagornica 396 265 109 7 4 11
Zbilje 432 327 103 0 2 0
VIŠEGRAD 21,199 13,471 6,743 32 319 634
Ajdinovići 15 15 0 0 0 0
Babin Potok 166 158 0 0 0 8
Ban Polje 408 377 27 0 4 0
Barimo 78 78 0 0 0 0
Batkovica 97 0 95 0 1 1
Batkušići 34 34 0 0 0 0
Bijela 102 0 100 0 2 0
Biljezi 24 0 24 0 0 0
Bistrivode 122 121 0 0 0 1
Bjegovići 37 0 37 0 0 0
Bjeljajci 50 0 50 0 0 0
Blace 118 0 118 0 0 0
Blaž 20 20 0 0 0 0
Bodežnik 18 4 14 0 0 0
Bogdašići 48 48 0 0 0 0
Bogilice 8 0 8 0 0 0
Borovac 64 64 0 0 0 0
Brezje 16 12 4 0 0 0
Brodar 52 52 0 0 0 0
Bursići 9 0 9 0 0 0
Crijep 136 136 0 0 0 0
Crnčići 81 0 81 0 0 0
Crni Vrh 63 63 0 0 0 0
Čengići 31 31 0 0 0 0
Češalj 50 0 50 0 0 0
Ćaćice 115 48 67 0 0 0
Dobrunska Rijeka 75 0 74 1 0 0
Donja Brštanica 56 56 0 0 0 0
Donja Crnča 907 903 4 0 0 0
Donja Jagodina 108 33 71 1 3 0
Donja Lijeska 119 0 118 1 0 0
Donje Dubovo 50 50 0 0 0 0
Donje Štitarevo 19 19 0 0 0 0
Donje Vardište 113 0 113 0 0 0
Donji Dobrun 367 260 99 1 2 5
Donji Dubovik 40 40 0 0 0 0
Dragomilje 0 0 0 0 0 0
Drina 45 45 0 0 0 0
Drinsko 280 280 0 0 0 0
Drokan 23 23 0 0 0 0
Dubočica 68 62 0 0 0 6
Dušče 841 754 59 0 11 17
Džankići 85 85 0 0 0 0
Đipi 77 77 0 0 0 0
Đurevići 58 0 57 0 0 1
Faljenovići 11 2 9 0 0 0
Gazibare 30 30 0 0 0 0
Glogova 52 2 49 0 1 0
Gornja Brštanica 49 48 0 0 0 1
Gornja Crnča 203 197 0 0 1 5
Gornja Jagodina 2 0 2 0 0 0
Gornja Lijeska 39 0 39 0 0 0
Gornje Dubovo 86 0 86 0 0 0
Gornje Štitarevo 105 105 0 0 0 0
Gornji Dobrun 171 170 0 0 1 0
Gornji Dubovik 18 18 0 0 0 0
Granje 28 0 28 0 0 0
Greben 108 0 105 0 0 3
Hadrovići 14 0 14 0 0 0
Haluge 97 0 92 0 0 5
Hamzići 122 121 0 0 0 1
Han Brdo 8 0 8 0 0 0
Holijaci 222 215 7 0 0 0
Holijačka Luka 0 0 0 0 0 0
Hranjevac 57 57 0 0 0 0
Jablanica 28 0 28 0 0 0
Jarci 13 13 0 0 0 0
Jelačići 131 131 0 0 0 0
Jelašci 31 0 31 0 0 0
Jelići 90 90 0 0 0 0
Jezernice 27 0 27 0 0 0
Kabernik 393 343 48 0 0 2
Kamenica 191 188 1 0 0 2
Kapetanovići 47 45 2 0 0 0
Klašnik 134 134 0 0 0 0
Klisura 27 1 26 0 0 0
Kočarim 62 0 62 0 0 0
Kopito 14 0 14 0 0 0
Koritnik 164 80 84 0 0 0
Kosovo Polje 167 120 47 0 0 0
Kragujevac 48 0 48 0 0 0
Kuka 65 65 0 0 0 0
Kupusovići 64 60 2 0 2 0
Kurtalići 72 70 0 0 0 2
Kustur Polje 71 71 0 0 0 0
Lasci 29 29 0 0 0 0
Loznica 46 0 46 0 0 0
Macute 34 0 34 0 0 0
Madžarevići 13 13 0 0 0 0
Mala Gostilja 101 94 5 0 0 2
Mangalin Han 20 19 1 0 0 0
Masali 80 0 80 0 0 0
Međeđa 387 383 2 0 1 1
Međuselje 57 38 19 0 0 0
Menzilovići 59 58 0 0 0 1
Meremišlje 68 68 0 0 0 0
Miloševići 26 26 0 0 0 0
Mirlovići 25 3 21 0 0 1
Mramorice 0 0 0 0 0 0
Mušići 130 118 0 0 5 7
Nebogovine 22 0 22 0 0 0
Nezuci 263 262 0 1 0 0
Obravnje 15 12 3 0 0 0
Odžak 34 22 12 0 0 0
Okolišta 127 89 38 0 0 0
Okrugla 153 152 0 0 1 0
Omerovići 115 113 0 0 0 2
Oplave 17 0 17 0 0 0
Orahovci 124 123 0 0 0 1
Palež 47 47 0 0 0 0
Paočići 44 0 44 0 0 0
Pijavice 103 50 52 0 1 0
Podgorje 47 0 47 0 0 0
Poljanice 35 0 33 0 0 2
Polje 58 58 0 0 0 0
Povjestača 83 78 5 0 0 0
Pozderčići 149 22 126 0 0 1
Prelovo 182 93 84 0 0 5
Presjeka 45 41 4 0 0 0
Pretiša 20 5 15 0 0 0
Prisoje 64 0 64 0 0 0
Raonići 50 50 0 0 0 0
Repuševići 65 58 5 0 0 2
Resnik 32 32 0 0 0 0
Rijeka 49 0 49 0 0 0
Rodić Brdo 132 116 13 0 1 2
Rohci 53 53 0 0 0 0
Rujišta 49 18 30 0 1 0
Rutenovići 38 38 0 0 0 0
Rzav 102 0 101 0 1 0
Sase 99 40 54 4 1 0
Sendići 17 17 0 0 0 0
Smriječje 45 44 0 0 0 1
Staniševac 36 0 36 0 0 0
Stolac 17 0 17 0 0 0
Stražbenice 26 0 26 0 0 0
Šeganje 308 182 116 0 3 7
Šip 37 31 6 0 0 0
Šumice 25 25 0 0 0 0
Trševine 83 0 83 0 0 0
Tupeši 35 35 0 0 0 0
Turjak 29 29 0 0 0 0
Tusta Međ 34 34 0 0 0 0
Tvrtkovići 44 44 0 0 0 0
Ubava 95 0 94 0 0 1
Uništa 56 44 8 0 3 1
Ušće Lima 0 0 0 0 0 0
Veletovo 76 0 76 0 0 0
Velika Gostilja 152 121 30 0 0 1
Velje Polje 47 0 47 0 0 0
Velji Lug 310 142 164 0 0 4
Višegrad 6,902 3,463 2,619 23 270 527
Višegradska Banja 19 5 14 0 0 0
Vlahovići 149 140 8 0 0 1
Vodenice 59 21 35 0 0 3
Vučine 151 30 118 0 3 0
Zagorac 19 19 0 0 0 0
Zakrsnica 61 61 0 0 0 0
Zanožje 11 11 0 0 0 0
Zemljice 46 0 45 0 0 1
Zlatnik 26 26 0 0 0 0
Žagre 60 60 0 0 0 0
Žlijeb 179 142 37 0 0 0
VITEZ 27,859 11,514 1,501 12,675 1,377 792
VLASENICA 33,942 18,727 14,359 39 340 477
Bačići 502 0 500 0 2 0
Bakići 116 0 116 0 0 0
Bešići 390 388 0 0 1 1
Bijelo Polje 25 0 25 0 0 0
Bišina 54 0 54 0 0 0
Brda 71 0 70 0 0 1
Bukovica Donja 139 30 109 0 0 0
Bukovica Gornja 178 178 0 0 0 0
Buljevići 220 43 177 0 0 0
Cerska 1,409 1,389 12 0 6 2
Derventa 324 1 308 1 5 9
Donje Vrsinje 327 262 62 0 0 3
Dragaševac 239 1 219 0 0 19
Drum 724 589 43 2 5 85
Dubačko 81 0 81 0 0 0
Dubnica 195 0 195 0 0 0
Dukići 48 0 46 0 2 0
Durakovići 119 119 0 0 0 0
Durići 309 309 0 0 0 0
Džemat 351 344 1 0 0 6
Đile 288 287 0 0 0 1
Đurđevići 161 0 161 0 0 0
Gerovi 262 260 0 0 0 2
Glušac 87 0 87 0 0 0
Gobelje 227 216 11 0 0 0
Golići 84 0 82 0 0 2
Gornje Vrsinje 252 233 19 0 0 0
Grabovica 537 0 528 1 3 5
Gradina 755 754 0 0 1 0
Gunjaci 1 0 1 0 0 0
Jasen 134 0 134 0 0 0
Jeremići 50 0 50 0 0 0
Klještani 82 0 82 0 0 0
Kojčevina 171 0 163 0 4 4
Kokanovići 108 0 107 0 0 1
Koprivno 169 0 169 0 0 0
Kostrača 82 0 81 0 0 1
Kozja Ravan 44 0 44 0 0 0
Krajčinovići 196 0 194 0 2 0
Kulina 132 0 132 0 0 0
Kuljančići 249 247 1 0 0 1
Lukavica 94 0 94 0 0 0
Lukići 224 0 223 0 0 1
Maćesi 687 680 5 0 0 2
Majstorovići 125 0 121 0 0 4
Milići 2,414 107 2,229 3 28 47
Mišari 232 2 229 0 1 0
Mišići 247 4 239 1 1 2
Mršići 98 98 0 0 0 0
Neđeljišta 738 618 119 0 0 1
Nova Kasaba 1,042 814 76 0 11 141
Nurići 241 241 0 0 0 0
Odžak 56 0 55 0 1 0
Pavkovići 127 0 127 0 0 0
Peševina 224 126 95 0 1 2
Pijuke 186 186 0 0 0 0
Plakalovići 53 0 53 0 0 0
Podbirač 111 0 110 0 1 0
Podcrkvina 257 0 255 0 0 2
Podgora 106 0 106 0 0 0
Pomol 459 458 1 0 0 0
Pustoše 552 491 56 0 1 4
Rača 104 0 104 0 0 0
Rajići 170 0 170 0 0 0
Raševo 464 331 133 0 0 0
Rašića Gaj 218 151 66 0 0 1
Raškovići 79 0 79 0 0 0
Ristijevići 56 0 56 0 0 0
Rogosija 34 0 34 0 0 0
Rovaši 1,236 1,236 0 0 0 0
Rupovo Brdo 125 8 116 0 1 0
Sebiočina 332 332 0 0 0 0
Simići 204 0 200 3 1 0
Skugrići 1,144 1,067 67 0 1 9
Supač 132 0 131 0 1 0
Šadići Donji 505 447 58 0 0 0
Šadići Gornji 236 0 224 0 2 10
Štedra 168 168 0 0 0 0
Tikvarići 165 0 161 0 0 4
Toljevići 93 0 93 0 0 0
Tugovo 98 3 91 0 4 0
Turalići 462 397 65 0 0 0
Višnjica 79 12 65 0 0 2
Vitići 41 0 41 0 0 0
Vlasenica 7,909 4,800 2,743 26 242 98
Vrli Kraj 98 7 91 0 0 0
Vrtoče 579 5 561 1 11 1
Vukovići 219 0 218 0 1 0
Vukšići 218 0 217 1 0 0
Zabrđe 83 0 83 0 0 0
Zagrađe 89 0 89 0 0 0
Zaklopača 437 288 146 0 0 3
ZAVIDOVIĆI 57,164 34,198 11,640 7,576 2,726 1,024
Alići 604 541 1 57 0 5
Bajvati 1,481 1,477 0 0 0 4
Biljačići 371 8 4 354 2 3
Borovnica 743 717 1 2 1 22
Brankovići 547 0 0 544 3 0
Crnjevo 409 408 0 0 1 0
Čardak 557 11 521 5 18 2
Činovići 3,371 3,335 11 3 20 2
Debelo Brdo 282 31 1 243 5 2
Dišica 208 4 3 141 31 29
Dolac 712 19 680 1 10 2
Dolina 685 504 4 169 5 3
Donja Lovnica 2,465 1,645 634 137 34 15
Donji Junuzovići 1,063 1,055 0 0 4 4
Donji Lug 504 2 0 499 3 0
Dragovac 74 8 44 5 17 0
Dubravica 1,555 929 138 395 55 38
Džebe 256 231 0 15 9 1
Gare 570 240 311 2 8 9
Gornja Lovnica 721 0 6 710 4 1
Gornje Selo 110 110 0 0 0 0
Gornji Junuzovići 1,031 1,005 0 0 6 20
Gornji Lug 509 269 0 230 10 0
Gostovići 2,257 1,441 796 3 9 8
Hajderovići 2,343 2,311 15 0 7 10
Hrge 273 0 258 3 4 8
Kamenica 59 0 58 0 0 1
Karačić 558 0 555 0 0 3
Krivaja 1,341 1,335 0 2 2 2
Kućice 405 156 242 1 0 6
Lijevča 521 520 0 0 0 1
Mahoje 684 535 146 0 1 2
Majdan 506 463 7 12 23 1
Miljevići 727 99 615 4 9 0
Mitrovići 219 3 210 1 5 0
Mustajbašići 1,442 1,439 0 2 0 1
Osječani 767 730 30 2 3 2
Osova 561 0 0 559 0 2
Perovići 1,865 1,805 16 1 5 8
Podvolujak 57 0 55 2 0 0
Potkleče 1,495 1,303 117 17 47 11
Predražići 486 35 247 172 24 8
Priluk 119 0 119 0 0 0
Ribnica Dio 1,437 1,187 213 4 7 26
Ridžali 394 219 38 77 42 18
Rujnica 1,690 1,642 7 0 4 37
Skroze 356 319 29 4 3 1
Suha 0 0 0 0 0 0
Svinjašnica 620 132 478 0 8 2
Vinište 1,061 31 7 1,005 12 6
Vozuća 1,948 596 1,305 6 16 25
Vrbica 600 242 0 357 0 1
Vukmanovići 296 0 293 2 1 0
Vukovine 332 77 234 1 20 0
Zavidovići 12,947 5,029 3,137 1,827 2,228 672
ZENICA 145,517 80,359 22,433 22,510 15,654 4,561
Arnauti 1,061 1,042 7 1 8 3
Banloz 470 373 54 1 25 17
Bijele Vode 85 0 84 1 0 0
Bistrica 526 519 0 0 2 5
Bistrica Gornja 98 17 80 1 0 0
Briznik 1,216 1,214 0 0 1 1
Bukovica 188 155 33 0 0 0
Dobriljevo 968 450 25 442 41 10
Donja Vraca 979 961 0 1 16 1
Donji Čajdraš 313 64 12 232 4 1
Drugavci 312 310 0 0 0 2
Dusina 251 203 8 37 3 0
Gladovići 558 555 1 0 0 2
Gorica 801 727 66 1 3 4
Gornja Gračanica 1,027 979 39 0 3 6
Gornja Višnjica 233 230 0 0 2 1
Gornja Vraca 509 171 221 94 22 1
Gornja Zenica 2,516 1,215 230 783 166 122
Gornji Čajdraš 1,368 161 4 1,141 31 31
Gradina 147 147 0 0 0 0
Gradišće 2,814 2,470 88 193 57 6
Grm 1,033 647 12 292 40 42
Gumanci 28 15 6 6 0 1
Janjac 550 0 29 512 4 5
Janjići 1,020 942 41 4 19 14
Janjićki Vrh 70 0 68 1 1 0
Jasika 137 137 0 0 0 0
Jastrebac 408 408 0 0 0 0
Jurjevići 147 147 0 0 0 0
Kasapovići 268 254 0 5 9 0
Klopački Vrh 0 0 0 0 0 0
Kolići 261 260 0 0 0 1
Koprivna 319 316 1 0 0 2
Kovačići 362 289 73 0 0 0
Kovanići 549 236 299 4 7 3
Kozarci 506 375 58 45 6 22
Kula 192 0 39 121 15 17
Lašva 693 404 127 115 30 17
Lijeske 79 0 46 26 7 0
Lokvine 940 844 3 71 13 9
Loznik 23 0 21 0 0 2
Ljubetovo 190 167 23 0 0 0
Mošćanica 826 784 39 0 0 3
Mutnica 382 0 367 0 13 2
Nemila 2,505 1,926 359 35 150 35
Novo Selo 259 7 2 228 9 13
Obrenovci 659 496 15 135 11 2
Orahovica 2,535 2,520 2 0 10 3
Osojnica 180 0 149 22 4 5
Osredak 133 133 0 0 0 0
Palinovići 303 196 76 30 1 0
Pepelari 391 386 0 3 2 0
Peševići 284 280 0 0 4 0
Plahovići 344 235 67 3 32 7
Plavčići 8 0 8 0 0 0
Poca 431 287 5 122 11 6
Pojske 2,664 1,750 2 905 5 2
Ponihovo 71 0 71 0 0 0
Ponirak 507 502 0 0 4 1
Puhovac 399 396 0 0 0 3
Putovičko Polje 893 447 413 1 29 3
Putovići 799 723 69 0 6 1
Radinovići 249 246 0 0 0 3
Sebuja 82 57 24 1 0 0
Smajići 404 334 53 0 9 8
Starina 734 722 0 0 0 12
Stranjani 1,984 1,098 18 837 18 13
Sviće 692 140 463 54 20 15
Šerići 1,475 1,411 63 0 0 1
Šiblići 430 430 0 0 0 0
Tišina 339 330 0 0 7 2
Topčić Polje 1,257 1,133 58 3 51 12
Trešnjeva Glava 292 291 0 0 0 1
Vranduk 625 617 0 0 1 7
Vranovići 147 147 0 0 0 0
Vražale 457 253 0 190 14 0
Vrhpolje 291 290 0 0 0 1
Vukotići 806 803 0 0 1 2
Zahići 289 288 0 0 0 1
Zenica 96,027 43,154 18,312 15,809 14,703 4,049
Živkovići 149 143 0 2 4 0
ZVORNIK 81,295 48,102 30,863 122 1,248 960
Androvići 319 0 314 0 1 4
Baljkovica 595 141 451 2 0 1
Baljkovica Donja 342 50 289 1 0 2
Boškovići 583 61 517 1 2 2
Buložani 241 0 241 0 0 0
Čelopek 1,896 119 1,763 2 8 4
Divič 1,388 1,360 4 4 7 13
Donja Pilica 1,304 3 1,282 2 6 11
Donji Lokanj 1,407 0 1,401 0 1 5
Drinjača 238 199 33 1 5 0
Dugi Dio 342 341 0 0 0 1
Đevanje 340 20 305 0 14 1
Đulići 1,043 1,022 17 0 0 4
Glodi 1,260 1,177 46 0 4 33
Glumina 2,399 2,249 123 0 6 21
Goduš 1,150 1,143 0 0 2 5
Gornja Pilica 1,104 0 1,096 3 0 5
Gornji Lokanj 901 0 898 1 0 2
Grbavci Donji 1,058 846 206 1 2 3
Grbavci Gornji 939 261 667 0 0 11
Gušteri 777 338 430 0 1 8
Jardan 1,532 493 1,024 0 14 1
Jasenica 950 0 928 0 0 22
Jusići 500 427 73 0 0 0
Kamenica Donja 1,391 1,354 22 1 13 1
Kamenica Gornja 1,609 1,291 306 0 9 3
Kiseljak 580 16 532 0 10 22
Kitovnice 621 91 527 0 2 1
Klisa 617 617 0 0 0 0
Kostijerevo 1,230 804 417 0 3 6
Kozluk 3,017 2,565 302 3 76 71
Kraljevići 1,288 1,232 6 0 6 44
Križevići 2,310 2,272 34 0 1 3
Kučić Kula 970 657 305 1 6 1
Kula Grad 1,120 1,118 0 1 0 1
Liješanj 300 0 296 0 0 4
Malešići 736 69 664 0 0 3
Marčići 197 197 0 0 0 0
Međeđa 1,078 1,077 0 0 0 1
Mehmedići 238 236 1 0 0 1
Nezuk 989 901 83 0 5 0
Novo Selo 1,262 1,066 186 0 7 3
Pađine 560 0 553 1 1 5
Paljevići 355 343 12 0 0 0
Petkovci 877 871 6 0 0 0
Potočani 344 325 17 0 0 2
Rastošnica 2,335 6 2,314 2 1 12
Roćević 1,235 0 1,222 0 1 12
Rožanj 401 14 384 0 0 3
Sapna 1,807 1,722 46 6 14 19
Skočić 554 412 107 0 1 34
Snagovo 496 97 391 0 2 6
Snagovo Donje 800 798 0 0 0 2
Snagovo Gornje 1,238 1,194 37 0 0 7
Sopotnik 258 189 68 0 0 1
Šepak Donji 449 0 446 0 1 2
Šepak Gornji 1,964 1,924 18 2 14 6
Šetići 741 656 82 0 2 1
Tabanci 1,180 113 1,050 0 6 11
Trnovica 1,033 1 1,026 1 1 4
Tršić 2,097 586 1,490 3 13 5
Ugljari 609 65 506 2 18 18
Vitinica 3,116 2,900 204 1 5 6
Vrela 127 0 127 0 0 0
Zaseok 1,445 1,219 209 4 9 4
Zelinje 529 0 524 0 4 1
Zvornik 14,584 8,854 4,235 76 944 475
ŽEPČE 22,966 10,820 2,278 9,100 546 222
Begov Han 1,041 900 104 9 23 5
Bistrica 1,192 2 548 609 18 15
Bljuva 401 157 0 236 1 7
Goliješnica 798 0 0 798 0 0
Golubinja 398 226 17 143 7 5
Gornja Golubinja 483 342 21 95 24 1
Lupoglav 869 0 1 861 4 3
Ljeskovica 796 1 736 32 12 15
Ljubna 176 0 1 175 0 0
Mračaj 687 673 1 10 1 2
Orahovica 1,295 9 149 1,099 25 13
Ozimica 1,546 656 13 849 8 20
Papratnica 1,130 49 2 1,070 4 5
Ravne Donje 141 0 0 141 0 0
Ravne Gornje 127 0 1 126 0 0
Selište 166 24 0 141 1 0
Tatarbudžak 571 0 3 557 8 3
Varošište 118 8 4 96 1 9
Vašarište 327 209 5 111 2 0
Vitlaci 339 246 0 91 0 2
Želeće 410 4 383 15 6 2
Željezno Polje 4,384 3,947 19 386 20 12
Žepče 5,571 3,367 270 1,450 381 103
ŽIVINICE 54,783 44,017 3,525 3,976 2,130 1,135
Bašigovci 2,039 2,022 4 0 2 11
Brnjica 837 501 329 1 4 2
Djedino 821 781 38 0 1 1
Dubrave Donje 2,437 1,777 4 432 83 141
Dubrave Gornje 3,710 3,514 3 0 22 171
Dunajevići 125 0 123 0 2 0
Đurđevik 4,479 4,172 82 60 121 44
Gračanica 2,039 2,021 0 0 6 12
Kovači 794 793 0 0 0 1
Kršići 407 405 0 0 0 2
Kuljan 578 576 0 0 1 1
Lukavica Donja 1,257 1,238 0 0 0 19
Lukavica Gornja 1,356 1,353 0 0 1 2
Odorovići 1,033 965 13 26 24 5
Priluk 2,045 2,016 0 6 7 16
Spreča 603 194 14 253 132 10
Suha 1,802 1,779 0 0 14 9
Svojat 850 704 146 0 0 0
Šerići 2,833 2,794 4 0 27 8
Tupković Donji 760 594 160 0 0 6
Tupković Gornji 1,764 1,531 223 0 0 10
Višća Donja 1,079 805 34 189 40 11
Višća Gornja 622 417 203 0 0 2
Vrnojevići 347 5 331 3 6 2
Zelenika 729 679 36 0 3 11
Zukići 701 660 37 1 1 2
Živinice 11,947 7,083 1,597 1,552 1,276 439
Živinice Donje 3,070 1,637 131 950 236 116
Živinice Gornje 3,719 3,001 13 503 121 81
Nótaí: 1.

Foinsí[cuir in eagar | athraigh foinse]

  • Torthaí oiifiigiúla ón leabhar: Ethnic composition of Bosnia-Herzegovina population, by municipalities and settlements, 1991. census, Zavod za statistiku Bosne i Hercegovine - Bilten no.234, Sarajevo 1991.